Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

Uznesenie vlády SR č.215 z 26.apríla 2021

A. schvaľuje
A.1. návrh na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov;
B. predlžuje
B.1. opakovane podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na obdobie 30 dní s účinnosťou od 29. apríla 2021 na postihnutom území Slovenskej republiky, ktorým je územie celej Slovenskej republiky, núdzový stav, vyhlásený uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 ktorý bol vyhlásený z dôvodu ohrozenia života a zdravia osôb v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie;
C. obmedzuje
C.1. s účinnosťou od 29. marca 2021, ak nie je ďalej uvedené inak, podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 29. apríla 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 28. mája 2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje na ...
(text viď príloha)

21 APR 2021

Očkovanie COVID-19

Obec Radoľa oznamuje občanom, ktorí sú imobilní a chcú sa dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, že sa môžu prihlásiť do 22. apríla 2021 na obecnom úrade v Radoli. Očkovanie vakcínou podľa vekovej kategórie im zabezpečí výjazdový tím Žilinského samosprávneho kraja. Občania, ktorých sa táto možnosť očkovania týka, môžu seba alebo svojich imobilných rodinných príbuzných prihlásiť formou sms a telefonicky na tel. číslo 0911 951305 alebo e-mailom na podatelna@radola.sk v tvare : meno a priezvisko záujemcu o očkovanie, adresa pobytu a vek občana.

19 APR 2021

AG testovanie - rezervačný systém - sobota 24.apríla 2021

Pre všetkých občanov, ktorí budú potrebovať v najbližšom období platný AG-test Obecný úrad v Radoli naďalej objednáva testovanie v súčinnosti so zmluvným partnerom Kuratíva, s.r.o.

Počas ostatného AG testovania v sobotu 17. apríla bolo otestovaných 322 osôb, z ktorých mali 2 osoby pozitívny výsledok testu.

Najbližšie testovanie AG testami sa uskutoční

termín: sobota, 24.apríla 2021, 8:00 - 18:00, prestávka 12:00-12:30, posledné odbery 11:45 a 17:45
miesto: Základná škola s materskou školou v Radoli, Pod Mokrým 326 (športová hala)

Obec Radoľa poskytuje v rámci organizačného zabezpečenia rezervačný systém.
Občania s rezerváciou vykonanou najneskôr v piatok 23.apríla o 12:00 budú mať prednosť. Kapacita (počet pracovníkov) odberného miesta je nastavovaná podľa počtu rezervovaných termínov v piatok na poludnie. 

Odporúčame rezervovať si termín čo najskôr, pretože testovanie nebude obmedzené na občanov dohodnutých obcí. Na odbernom mieste budú vybavení aj občania bez rezervovaného termínu.


Pre rezerváciu termínu kliknite vľavo.

13 APR 2021

AG testovanie - rezervačný systém - sobota, 17. apríla 2021

Pre všetkých občanov, ktorí budú potrebovať v najbližšom období platný AG-test Obecný úrad v Radoli naďalej objednáva testovanie v súčinnosti so zmluvným partnerom Kuratíva, s.r.o.

Počas ostatného AG testovania v sobotu 10. apríla bolo otestovaných 296 osôb, z ktorých mala 1 osoba pozitívny výsledok testu, táto osoba nemá pobyt v obci Radoľa ani v školskom obvode ZŠ s MŠ v Radoli.

Najbližšie testovanie AG testami sa uskutoční

termín: sobota, 17.apríla 2021, 8:00 - 18:00, prestávka 12:00-12:30, posledné odbery 11:45 a 17:45
miesto: Základná škola s materskou školou v Radoli, Pod Mokrým 326 (stará budova)

Obec Radoľa poskytuje v rámci organizačného zabezpečenia rezervačný systém.
Občania s rezerváciou vykonanou najneskôr v piatok 16.apríla o 12:00 budú mať prednosť. Kapacita (počet pracovníkov) odberného miesta je nastavovaná podľa počtu rezervovaných termínov v piatok na poludnie. 

Odporúčame rezervovať si termín čo najskôr, pretože testovanie nebude obmedzené na občanov dohodnutých obcí. Na odbernom mieste budú vybavení aj občania bez rezervovaného termínu.


Pre rezerváciu termínu kliknite vľavo.

Oznam - poďakovanie

Ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí sa elektronicky sčítali a pomohli sčítať sa aj svojim blízkym. Online sčítanie obyvateľov bolo ukončené dňom 31. 03. 2021. V obci Radoľa sa samosčítalo 1433 obyvateľov, čo predstavuje 92,63 %.
Sčítanie bude pokračovať asistovanou formou. O začatí asistovaného sčítania na celom území SR alebo jednotlivých okresoch rozhodne predseda Štatistického úradu SR v spolupráci s úradom verejného zdravotníctva SR a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva SR. Asistované sčítanie v obci potrvá 6 týždňov.

7 APR 2021

Oznam - Zákaz voľného pohybu psov

Obecný úrad v Radoli na základe podnetov a sťažností viacerých obyvateľov vyzýva majiteľov psov, aby nenechávali voľne pobehovať svojich psov po verejných priestranstvách v obci.
Povinnosťou každého majiteľa psa je zabezpečiť psa takým spôsobom, aby nedochádzalo k jeho opakovaným útekom, ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia občanov.
V prípade voľného pohybu psov na verejných priestranstvách, bude zabezpečený ich odchyt a vyvodené sankčné postihy voči ich majiteľom alebo držiteľom, ktorí za svojich psov nesú plnú zodpovednosť !

Uznesenie vlády SR č.176 z 31.3.2021

Viac v prílohe

Uznesenie vlády SR č.173 z 31.3.2021

Viac v prílohe

6 APR 2021

AG testovanie - rezervačný systém - sobota, 10. apríla 2021

Pre všetkých občanov, ktorí budú potrebovať v najbližšom období platný AG-test Obecný úrad v Radoli naďalej objednáva testovanie v súčinnosti so zmluvným partnerom Kuratíva, s.r.o.

Počas ostatného AG testovania v sobotu 3. apríla bolo otestovaných 333 osôb, z ktorých mala 1 osoba pozitívny výsledok testu.

Najbližšie testovanie AG testami sa uskutoční

termín: sobota, 10.apríla 2021, 8:00 - 18:00, prestávka 12:00-12:30, posledné odbery 11:45 a 17:45
miesto: Základná škola s materskou školou v Radoli, Pod Mokrým 326 (stará budova)

Obec Radoľa poskytuje v rámci organizačného zabezpečenia rezervačný systém.
Občania s rezerváciou vykonanou najneskôr v piatok 9.apríla o 12:00 budú mať prednosť. Kapacita (počet pracovníkov) odberného miesta je nastavovaná podľa počtu rezervovaných termínov v piatok na poludnie. 

Odporúčame rezervovať si termín čo najskôr, pretože testovanie nebude obmedzené na občanov dohodnutých obcí. Na odbernom mieste budú vybavení aj občania bez rezervovaného termínu.


Pre rezerváciu termínu kliknite vľavo.

27 MAR 2021

AG - testovanie - rezervačný systém - sobota 3. apríla

Pre všetkých občanov, ktorý budú potrebovať v najbližšom období platný AG-test Obecný úrad v Radoli naďalej objednáva testovanie v súčinnosti so zmluvným partnerom Kuratíva, s.r.o.

Počas ostatného AG testovania v sobotu 27. marca bolo otestovaných 300 osôb, z ktorých mali 3 osoby pozitívny výsledok testu.

Najbližšie testovanie AG testami sa uskutoční

termín: sobota, 3.apríla 2021, 8:00 - 18:00, prestávka 12:00-12:30, posledné odbery 11:45 a 17:45
miesto: Základná škola s materskou školou v Radoli, Pod Mokrým 326 (stará budova)

Obec Radoľa poskytuje v rámci organizačného zabezpečenia rezervačný systém.
Občania s rezerváciou vykonanou najneskôr v piatok 2.apríla o 12:00 budú mať prednosť. Kapacita (počet pracovníkov) odberného miesta je nastavovaná podľa počtu rezervovaných termínov v piatok na poludnie. 

Odporúčame rezervovať si termín čo najskôr, pretože testovanie nebude obmedzené na občanov dohodnutých obcí. Na odbernom mieste budú vybavení aj občania bez rezervovaného termínu.


Pre rezerváciu termínu kliknite vľavo.

Uznesenie vlády SR č. 166 z 24. marca 2021

Viac v prílohe

26 MAR 2021

Sčítajte sa elektronicky

Do skončenia doby sčítania zostáva už len niekoľko dní.
• Do formulárov zadávajte iba údaje platné k 1. januáru 2021. Sčítania sa musia zúčastniť všetci, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný, obvyklý alebo tolerovaný pobyt, teda občania Slovenskej republiky a aj cudzinci(§3 zákona 223/2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
• Elektronické sčítanie obyvateľov končí 31. 3. 2021.
Napriek zložitej situácii sa ku dňu 25. 3. 2021 elektronicky sčítalo 1 351 obyvateľov obce Radoľa, čo predstavuje 87,33 %.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa už elektronicky sčítali a pomohli so sčítaním aj svojim blízkym.