Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

Informácia k podaniu priznania k dani z nehnuteľností

Zákonná lehota pre podanie priznania k dani z nehnuteľnosti je do 31. januára 2021. Upozorňujeme daňovníkov (fyzické a právnické osoby), u ktorých v priebehu roku 2020 došlo k zmene vlastníctva nehnuteľností (vznik alebo zánik), k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľností.
V termíne do 31. januára si môžu uplatniť v daňovom priznaní nárok na zníženie dane z nehnuteľností fyzické osoby, ktoré sa v roku 2020 stali držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo držiteľom preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, fyzické osoby v hmotnej núdzi, ako aj prevažne alebo úplne bezvládne fyzické osoby, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.
Z dôvodu mimoriadnych opatrení v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania v zmysle Uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31. 12.2020 Obecný úrad v Radoli pracuje v obmedzenom režime, priznanie k dani z nehnuteľností je možné poslať v listinnej podobe prostredníctvom Slovenskej pošty, resp. elektronicky prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v prípade otázok k miestnym daniam (dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny odpad) kontaktujte obecný úrad telefonicky na tel. č. 0911 951 305, resp. e-mailom: podatelna@radola.sk.

Tlačivo pre vyplnenie je v prílohe

Uznesenie č. 1 zo 6.januára 2021

Viac v prílohe

Pracovná ponuka do služobného pomeru príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Žilina momentálne disponuje viacerými voľnými miestami, kde základnými podmienkami na prijatie sú:
-vek minimálne 21 rokov,
-minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
-telesná, duševná a zdravotná spôsobilosť, podmienka ovládania štátneho jazyka, bezúhonnosť a spoľahlivosť.

Viac informácií môžu prípadní záujemcovia získať na sránke www.zvjs.sk, telefonicky na t.č. +421/41/2832160, prípadne e-mailom: Tatiana.Cehlarova@zvjs.sk

Viac v prílohe

Pracovná ponuka do služobného pomeru príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Žilina momentálne disponuje viacerými voľnými miestami, kde základnými podmienkami na prijatie sú:
-vek minimálne 21 rokov,
-minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,
-telesná, duševná a zdravotná spôsobilosť, podmienka ovládania štátneho jazyka, bezúhonnosť a spoľahlivosť.

Viac informácií môžu prípadní záujemcovia získať na sránke www.zvjs.sk, telefonicky na t.č. +421/41/2832160, prípadne e-mailom: Tatiana.Cehlarova@zvjs.sk

Viac v prílohe

Uznesenie vlády SR č. 808 z 31. decembra 2020

Viac v prílohe

20 NOV 2020

MOBILNÉ ODBEROVÉ MIESTO V KYSUCKOM NOVOM MESTE

Od stredy 18. novembra 2020 je v Kysuckom Novom Meste pre verejnosť zriadené aj mobilné odberové miesto pre antigénové testovanie.
Odberové miesto je zriadené v Centre zdravotnej starostlivosti v Kysuckom Novom Meste (pri vstupe do starej budovy polikliniky – hneď naľavo).
Verejnosť sa môže otestovať každý pracovný deň od 7.00 h do 15.00 h.

Uznesenie vlády SR č. 704 - Obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania

Viac v prílohe

5 NOV 2020

Oznam - druhé kolo celoplošného testovania COVID-19

Testovanie sa bude konať v areáli Základnej školy Pod Mokrým
v sobotu 07.novembra 2020 a v nedeľu 8. novembra 2020 v čase od 8:00 do 20:00 hodiny.

Prestávka na obed bude od 12:00 do 12:45 h
Prestávka na večeru bude od 17:00 do 17:30 h.


Občania môžu prichádzať voľne, podľa aktuálneho stavu, ktorý sa bude dať sledovať na zázname kamery prostredníctvom živého vysielania na stránkach obce www.radola.sk.

Účastníci testovania sa preukážu občianskym preukazom. Deti do 15 rokov sa preukážu preukazom poistenca.

Prosíme všetkých účastníkov testovania o maximálnu možnú ohľaduplnosť, trpezlivosť, dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení a pokynov personálu odberového miesta.

4 NOV 2020

Oznámenie - Vstup do priestorov zariadení Obce Radoľa


Pri vstupe do priestorov Obecného úradu v Radoli sa bez vyzvania preukážte potvrdením o negatívnom výsledku
RT-PCR testu vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným od 31. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcim sa na celoplošnom testovaní „Spoločná zodpovednosť.

2 NOV 2020

Zmena režimu prevádzkovania spojov v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave, vykonávanej dopravnými spoločnosťami ARRIVA Liorbus, a.s. a SAD Žilina, a.s.

s platnosťou od 30.10.2020

Odporúčaný harmonogram príchodu občanov na odberné miesto ZŠ s MŠ, Pod Mokrým 326, v dňoch 31.10.2020 a 01.11.2020.

Odporúčame občanom, aby sledovali kamerový záznam na stránke obce www.radola.sk.

Odporúčaný orientačný harmonogram je uvedený v prílohe

29 OKT 2020

Plošné testovanie na SARS-CoV-2

Pandemický vývoj na Slovensku nie je v posledné dni priaznivý. A preto, ako iste z médií viete, chystá Vláda SR plošné testovanie na SARS-CoV-2, ktoré sa u nás bude konať 31. 10. - 1. 11 (sobota, nedeľa). Toto celoslovenské testovanie pomôže zachytiť nakazených ľudí c cieľom spomaliť šírenie tohto vírusu. Obec Radoľa je v tomto s Vládou súčinná a zabezpečí miesta testovania, administratívnu a organizačnú časť celej tejto akcie u nás.

Miesto testovania: areál ZŠ s MŠ Pod Mokrým 326
Termín: sobota 31. októbra 2020  7:00 – 22:00 (posledný ster o 21:30)
        nedeľa 1. novembra 2020  7:00 – 22:00 (posledný ster o 21:30)


Testovanie bude prebiehať vonku v stanoch, ktoré sú postavené na atletickej dráhe.
Občania si budú môcť kontrolovať dĺžku radu prostredníctvom živého vysielania kamery na stránkach obce www.radola.sk

Dospelí účastníci testovania sa preukážu občianskym preukazom. Deti sa preukážu kartičkou poistenca (zdravotnej poisťovne).
Prosíme všetkých účastníkov testovania o maximálnu možnú ohľaduplnosť, trpezlivosť a dodržiavanie všetkých bezpečnostných opatrení.


Ďalšie informácie budeme dopĺňať postupne. Zverejňovať budeme len rozhodnuté otázky a dostatočne včas na to, aby nedochádzalo ku zmätočným situáciám a zbytočnému výskytu príliš veľa ľudí na malom priestore.