Víta Vás obec Radoľa

 Radoľa je obec na Slovensku v okrese Kysucké Nové Mesto. Obec sa nachádza na ľavom brehu rieky Kysuca, oproti Kysuckému Novému Mestu. Najvýznamnejšou pamiatkou v obci je renesančný kaštieľ zo 16. storočia. V druhej polovici 17. storočia kaštieľ prešiel prestavbou. V roku 1983 bola v kaštieli sprístupnená stála expozícia Kysuckého múzea. V súčasnosti sa na prízemí nachádza stála expozícia Staršie dejiny Kysúc, na poschodí expozícia Meštianske bývanie na Kysuciach. Okrem stálych expozícii sa v kaštieli uskutočňujú aj tematické výstavy.

Aktuality

27 OKT 2021

Oznam - Zdravé Kysuce

V krátkosti Vás informujeme o priebehu informačnej kampane Zdravé Kysuce, ktorá vznikla z iniciatívy lekárov z Kysuckej nemocnice v Čadci.

Pripravili pre Vás stránku www.zdravekysuce.sk, kde sú články z novín a tiež PDF verzia novín na stiahnutie, ktoré prispeli k informovaniu o očkovaní a ktoré je založené na odbornosti kysuckých lekárov.
Na webovej stránke podobne ako v novinách sa lekári prihovárajú Kysučanom ako odborníci, ktorí zažili veľmi ťažký rok, no tiež zažili, že vďaka očkovaniu sa situácia zlepšila a odporúčajú ho. Noviny prinášajú upokojenie od lekárov, ktorým obyvatelia Kysúc už desaťročia dôverujú. Noviny prinášajú príbehy ľudí z kysuckých miest a dedín, ktorí prekonali ťažký priebeh covidu.

Výzva kysuckých lekárov:
https://www.zdravekysuce.sk/
Rozhovor s Vladimírom Larišom primárom covidového oddelenia Kyuckej nemocnice v Čadci:
https://www.zdravekysuce.sk/vladimir-laris
Rozhovor s lekárkou Miroslavou Galgánkovou o možnostiach očkovania v Kysuckej nemocnici v Čadci:
https://www.zdravekysuce.sk/miroslava-galgankova
Príbehy ľudí z Kysúc, ktorí prekonali ťažký priebeh covidu:
https://www.zdravekysuce.sk/pribehy
Rozhovor s Milanom Galgánkom námestníkom riaditeľa Kysuckej nemocnice v Čadci:
https://www.zdravekysuce.sk/milan-galganek

Situácia v kraji je zlá, vidíme to na počtoch pacientov v nemocniciach. Máme ohniská desiatok nakazených v malých obciach. V nemocniciach je stále výrazná prevaha nezaočkovaných. Na pľúcnej ventilácii sú IBA nezaočkovaní. Kvôli preťaženosti internistov, anesteziológov, nemôže prebiehať ani plánovaná operatíva ani mnohé liečebné postupy. Mnohé prevádzky, ako aj niektoré školy ostávajú zatvorené. Stále však je možnosť situácii pomôcť a robiť osvetu medzi občanmi.
Dôležitosť očkovania spočíva nielen v prevencii vzniku a šírenia nákazy, ale tiež v miernejšom priebehu tohto ochorenia. Každý okres, ktorému sa podarí plne zaočkovať viac ako 65 % populácie nad 50 rokov, získa v COVID automate výhodu a môže sa v ňom umiestniť o jeden stupeň nižšie. Túto výhodu už využíva Bratislavský kraj, avšak náš región v tomto počte zaostáva. Očkovanie chráni pred ťažkým priebehom ochorenia s následnou hospitalizáciou, pred prípadnými zdravotnými komplikáciami po prekonaní ochorenia, v najhoršom prípade až úmrtím.
Aby sme sa mohli vrátiť k normálnemu životu, je potrebné dosiahnuť kolektívnu imunitu v našej populácii, k čomu je potrebná 80% zaočkovanosť.

14 OKT 2021

Grant od nadácie Pontis pre ŠK Radoľa

Vďaka grantovému programu nadácie Pontis si Futbalový oddiel ŠK Radoľa vylepšil svoje materiálne vybavenie o športové pomôcky v hodnote 2000 Eur.

Z príspevku od nadácie Pontis futbalisti zakúpili nové zápasové lopty, siete na futbalové brány, rohové zastávky, ochranné siete za bránou pri Vadičovskom potoku, nový kompresor s príslušentstvom na hustenie lôpt a tréningové pomôcky - agility prekážky.

29 SEP 2021

Projekt "Rekonštrukcia striedačiek" finančne podporil Žilinský samosprávny kraj

Projekt "Rekonštrukcia striedačie" pri hlavnej hracej ploche v športovom areále obce Radoľa V Riekach, finančne podporil Žilinský samosprávny kraj.
V rámci projektu boli vymenené opotrebované striedačky na futbalovom ihrisku za nové - moderné a bezpečné.
Striedačky pri hlavnej hracej ploche už slúžia pri činnosti všetkých družstiev pôsobiacich v rámci Futbalového oddielu ŠK Radoľa, a to športového krúžku - prípravky, mladších žiakov, starších žiakov, dorastencov a družstva mužov.
Za pomoc pri získaní dotácie od Žilinského samosprávneho kraja ďakujeme poslancom zastupiteľstva ZASK Dušanovi Mičianovi, Matejovi Fabšíkovi a Ivanovi Poláčkovi.

Grant 4000 Eur od Nadácie Kia Motors Slovakia pomohol postaviť novú tribúnu v areále ŠK Radoľa V Riekach

Nová tribúna pre futbalových fanúšikov a všetkých návštevníkov športového areálu ŠK Radoľa V Riekach stojí vďaka grantu, ktorý vo výške 4000,-- Eur poskytla obci Radoľa Nadácia Kia Motors Slovakia.
Obec Radoľa financovala spoluúčasť na projekte vo výške 860,-- Eur.

Obec Radoľa ďakuje Nadácii Kia za spoluprácu pri postupnej revitalizácii športového areálu V Riekach.

8 JÚN 2021

Oznámenie

Dovoľujeme si Vás informovať o zverejnení Rámcového návrhu cestovného poriadku ŽSR 2021/2022 (GVD).


viac informácií nájdete v uvedenom odkaze

19 MÁJ 2021
1
Príloha

Oznam - dotazník

Vážení občania,
obec Radoľa v zmysle zákona č. 538/2008 Z.z. v znení aktuálnych predpisov vzhľadom na zákonnú povinnosť spracovať Program rozvoja obce ako základný dokument rozvoja obce začala so spracovaním Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radoľa na r. 2021-2027, ktorý ako základný dokument rozvoja našej obce bude obsahovať identifikáciu a návody na riešenie problémov obce a určí smer rozvoja obce do budúcnosti. Cieľom predstaviteľov obce je, aby v tomto dokumente boli maximálne zohľadnené potreby a priority všetkých obyvateľov našej obce. V súvislosti s týmto cieľom si Vás dovoľujeme osloviť s prosbou o vyplnenie tohto dotazníka, aby sme mohli zahrnúť do tvorby dokumentu aj priame názory a potreby občanov našej obce.

Vyplnený dotazník zašlite poštou alebo doručte na Obecný úrad v Radoli alebo zašlite e-mailom na adresu: podatelna@radola.sk.

12 MÁJ 2021

ZRUŠENÉ - AG - testovanie- - nedeľa 16.mája 2021 - rozhodnutím vlády SR ZRUŠENÉ

Avizované AG testovanie je rozhodnutím Vlády SR o ukončení núdzového stavu zrušené.

Počas ostatného AG testovania v sobotu 8.mája 2021 bolo otestovaných 164 osôb, z ktorých 0 osôb malo pozitívny výsledok testu.

Pre birmovavancov (birmovka v nedeľu 16. mája stále platí povinnosť preukázať sa na hromadnom podujatí organizovanom na základe výnimky AG testom nie starším ako 12 hodín.
Testovanie bude umožnené v Kysuckom Novom Meste na MOM už od 7:00 (napríklad na futbalovom štadióne)

11 MÁJ 2021

Očkovanie COVID 19

Obec Radoľa oznamuje občanom, ktorí majú nad 60 rokov a chcú sa dať zaočkovať proti ochoreniu COVID-19, že sa môžu prihlásiť do 14. mája 2021 na Obecnom úrade v Radoli osobne, formou SMS, alebo telefonicky. Očkovanie vakcínou podľa vekovej kategórie im zabezpečí výjazdový tím Žilinského samosprávneho kraja a bude sa konať 22. mája 2021 v Kysuckom Novom Meste.

Všetky informácie ohľadom očkovania budú včas uverejnené aj na webovej stránke obce : www.radola.sk

7 MÁJ 2021

AG - testovanie- rezervačný systém - sobota 8.mája 2021

Pre všetkých občanov, ktorí budú potrebovať v najbližšom období platný AG-test Obecný úrad v Radoli naďalej objednáva testovanie v súčinnosti so zmluvným partnerom Kuratíva, s.r.o.

Počas ostatného AG testovania v sobotu 1.mája 2021 bolo otestovaných 244 osôb, z ktorých 0 osôb malo pozitívny výsledok testu.

Najbližšie testovanie AG testami sa uskutoční:
termín: sobota, 08.05.2021, 8:00 - 18:00, prestávka 12:00-12:30, posledné odbery 11:45 a 17:45
miesto: Základná škola s materskou školou v Radoli, Pod Mokrým 326 (športová hala)

Obec Radoľa poskytuje v rámci organizačného zabezpečenia rezervačný systém.
Občania s rezerváciou vykonanou najneskôr v piatok 7. mája 2021 o 12:00 budú mať prednosť. Kapacita (počet pracovníkov) odberného miesta je nastavovaná podľa počtu rezervovaných termínov v piatok na poludnie. 

Odporúčame rezervovať si termín čo najskôr, pretože testovanie nebude obmedzené na občanov dohodnutých obcí. Na odbernom mieste budú vybavení aj občania bez rezervovaného termínu.

Pre rezerváciu termínu kliknite vľavo.

Asistované sčítanie obyvateľov

Dňom 3. mája 2021 začína asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky a ešte sa nesčítali. Asistované sčítanie bude trvať 6 týždňov do 13. júna 2021. V obci Radoľa je zriadené na tento účel kontaktné miesto, ktoré sa nachádza v sále obecného úradu. So sčítaním obyvateľom pomôže stacionárna asistentka a mobilné asistentky sčítania vymenované starostom obce.

Adresa kontaktného miesta: Obecný úrad, Radoľa 4, 02336
Telefónne číslo/e-mail: 0911 951 305 / info@radola.sk

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:
Pondelok: 8:00 – 15:00h
Utorok: 8:00 – 11:00h
Streda: 8:00 – 16:30h
Štvrtok: 12:00 – 15:00h
Piatok: 7:00 – 11:00h


Obyvatelia, ktorí sa nemôžu dostaviť na kontaktné miesto, môžu sa sčítať v svojej domácnosti pomocou mobilného asistenta. V prípade, že o takúto službu máte záujem, kontaktujte Obecný úrad v Radoli na tel. čísle: 0911 951 305. Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete Vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej Vás navštívi mobilný asistent a zároveň si dohodnete termín a čas návštevy.

Dôležité upozornenie:
- Všetky údaje v sčítacom formulári obyvateľ uvádza k referenčnému dátumu 1. január 2021.
- Pri využívaní služby asistovaného sčítania nesmú byť obyvatelia v karanténe COVID-19.

Zvýšte prosím opatrnosť a neotvárajte dvere podvodníkom, ktorí sa len vydávajú za asistentov sčítania!!!

Viac informácii nájdete v prílohe a na www.scitanie.sk.

29 APR 2021

AG - testovanie- rezervačný systém - sobota 01.05.2021

Pre všetkých občanov, ktorí budú potrebovať v najbližšom období platný AG-test Obecný úrad v Radoli naďalej objednáva testovanie v súčinnosti so zmluvným partnerom Kuratíva, s.r.o.

Počas ostatného AG testovania v sobotu 24. apríla bolo otestovaných 268 osôb, z ktorých 0 osôb malo pozitívny výsledok testu.

Najbližšie testovanie AG testami sa uskutoční

termín: sobota, 01.05. 2021, 8:00 - 18:00, prestávka 12:00-12:30, posledné odbery 11:45 a 17:45
miesto: Základná škola s materskou školou v Radoli, Pod Mokrým 326 (športová hala)

Obec Radoľa poskytuje v rámci organizačného zabezpečenia rezervačný systém.
Občania s rezerváciou vykonanou najneskôr v piatok 30. apríla o 12:00 budú mať prednosť. Kapacita (počet pracovníkov) odberného miesta je nastavovaná podľa počtu rezervovaných termínov v piatok na poludnie. 

Odporúčame rezervovať si termín čo najskôr, pretože testovanie nebude obmedzené na občanov dohodnutých obcí. Na odbernom mieste budú vybavení aj občania bez rezervovaného termínu.


Pre rezerváciu termínu kliknite vľavo.

Asistované sčítanie obyvateľov

Dňom 3. mája 2021 začína asistované sčítanie určené všetkým obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky a ešte sa nesčítali. Asistované sčítanie bude trvať 6 týždňov do 13. júna 2021. V obci Radoľa je zriadené na tento účel kontaktné miesto, ktoré sa nachádza v sále obecného úradu. So sčítaním obyvateľom pomôže stacionárna asistentka a mobilné asistentky sčítania vymenované starostom obce.

Adresa kontaktného miesta: Obecný úrad, Radoľa 4, 02336
Telefónne číslo/e-mail: 0911 951 305 / info@radola.sk

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:
Pondelok: 8:00 – 15:00h
Utorok: 8:00 – 11:00h
Streda: 8:00 – 16:30h
Štvrtok: 12:00 – 15:00h
Piatok: 7:00 – 11:00h

Obyvatelia, ktorí sa nemôžu dostaviť na kontaktné miesto, môžu sa sčítať v svojej domácnosti pomocou mobilného asistenta. V prípade, že o takúto službu máte záujem, kontaktujte Obecný úrad v Radoli na tel. čísle: 0911 951 305. Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete Vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej Vás navštívi mobilný asistent a zároveň si dohodnete termín a čas návštevy.

Dôležité upozornenie:
- Všetky údaje v sčítacom formulári obyvateľ uvádza k referenčnému dátumu 1. január 2021.
- Pri využívaní služby asistovaného sčítania nesmú byť obyvatelia v karanténe COVID-19.

Viac informácii nájdete v prílohe a na www.scitanie.sk.