Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Odborná prax
Názov Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
Predmet Vykonávanie odbornej praxe žiačky 4. ročníka
Hodnota 0,00,- €
Platnosť od 22.10.2018
Zverejnené 23.10.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Obchodná akadémia, Žilina
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing. Ľubica Pevná, riaditeľka školy
 [897,0 kB]
Identifikátor Odborná prax
Názov Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
Predmet Vykonávanie odbornej praxe žiačky 4. ročníka
Hodnota 0,00,- €
Platnosť od 22.10.2018
Zverejnené 23.10.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Obchodná akadémia, Žilina
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing. Ľubica Pevná, riaditeľka školy
 [828,7 kB]
Identifikátor Donáška stravy
Názov Zmluva o donáške stravy č. 1/2018
Predmet Donáška stravy
Hodnota 0,50,-€ za jeden obed
Platnosť od 10.09.2018
Zverejnené 27.09.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Katarína Martošová, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Katarína Martošová
 [483,5 kB]
Identifikátor Zámena pozemkov - OcÚ Radoľa, A. Svrčková
Názov Zámenná zmluva
Predmet Zámena nehnuteľností v katastrálnom území Radoľa
Hodnota 0,00,- €
Platnosť od 19.09.2018
Zverejnené 19.09.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Agnesa Svrčková, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Agnesa Svrčková
 [173,3 kB]
Identifikátor Zámena pozemkov - OcÚ Radoľa, V. Franková
Názov Zámenná zmluva
Predmet Zámena nehnuteľností v katastrálnom území Radoľa
Hodnota 0,00,-€
Platnosť od 17.09.2018
Zverejnené 19.09.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Viera Franková, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Viera Franková
 [170,2 kB]
Identifikátor Stredoslovenská distribučná, a.s.
Názov Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č.4300089035
Predmet Pripojenie nového odberného elektrického zairadenia (zariad.na ihrisku)
Hodnota 0,00,- €
Platnosť od 11.09.2018
Zverejnené 14.09.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská distribučná, a.s.,Žilina (IČO: 36442151)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Mgr. Anna Rechtoríková
 [1,8 MB]
Identifikátor Pozemok Ľ. Macúš
Názov Kúpna zmluva
Predmet Pozemok pod budovou Obecného úradu
Hodnota 100,--
Platnosť od 13.09.2018
Zverejnené 13.09.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Ing. Anton Tkáčik - Ľudovít Macúš
V zastúpení Ľudovít Macúš
 [161,1 kB]
Identifikátor ÚPSVar Žilina - § 52a UoZ
Názov Dohoda č. 18/25/52A/146
Predmet Pomoc hmotnej núdzi
Hodnota
Platnosť od 27.08.2018
Zverejnené 28.08.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žlina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta PeadDr. Adriana Jurišová, PhD.
 [4,0 MB]
Identifikátor ÚPSVaR Žilina - § 12 UoZ
Názov Dohoda č. 18/25/012/2
Predmet Pomoc hmotnej núdzi
Hodnota
Platnosť od 26.07.2018
Zverejnené 26.07.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta PeadDr. Adriana Jurišová, PhD.
 [919,2 kB]
Identifikátor ÚPSVar Žilina - § 50J UoZ
Názov Dohoda č. 18/25/50J/34
Predmet Pomoc hmotnej núdzi
Hodnota
Platnosť od 27.06.2018
Zverejnené 28.06.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žlina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta PeadDr. Adriana Jurišová, PhD.
 [3,1 MB]
Identifikátor T+T,a.s.
Názov Rámcová dohoda č. 2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Predmet Úprava cien poskytovaných služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 01.06.2018
Zverejnené 17.06.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Ing. Miloslav Sokolovský, predseda predstavenstva
 [579,9 kB]
Identifikátor SIM karta
Názov Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Predmet Program Šikovná voľba za 1 euro
Hodnota cenník
Platnosť od 08.06.2018
Zverejnené 11.06.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Orange Slovensko,a.s. (IČO: 35697270)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta , Michaela Medzihorská, spoločnosť Orange Slovensko,a.s.
 [1,2 MB]