Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor TONICAT, s.r.o.
Názov Rámcová dohoda
Predmet Nákup zemných prác na výstavbu a opravy chodníkov, miestnych a účelových komunikácií v obci
Hodnota 25 000,- € bez DPH
Platnosť od 06.04.2021
Zverejnené 07.04.2021
Zmluvné strany Obec Radoľa TONICAT, s.r.o. (IČO: 47569158)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta obce Anton Ďurana
 [1,5 MB]
Identifikátor UNIPAL KNM spol.s.r.o. - oprava chodníkov a komunikácií
Názov Ramcová dohoda
Predmet Nákup štrkov na výstavbu a opravy chodníkov, miestnych a účelových komunikácií
Hodnota 20 000,- € bez DPH
Platnosť od 30.03.2021
Zverejnené 31.03.2021
Zmluvné strany Obec Radoľa, UNIPAL KNM spol.s.r.o. (IČO: 03638171)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Stanislav Čelko, štatutárny zástupca
 [136,3 kB]
Identifikátor RISS Plus, s.r.o. - Výstavba a opravy chodníkov
Názov Rámcová dohoda
Predmet Nákup dlažby a obrubníkov na výstavbu a opravy chodníkov a spevených plôch
Hodnota 50 000 € bez DPH
Platnosť od 17.03.2021
Zverejnené 17.03.2021
Zmluvné strany Obec Radoľa, RISS Plus,s.r.o.,Kysucké Nové Mesto (IČO: 44839707)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Michal Rakovan,konateľ
 [196,5 kB]
Identifikátor Sčítanie obyvateľov
Názov Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke
Predmet Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do uplynutia 15. kalendárneho dňa po doručení písomného oznámenia, Obec je povinná do 30 prac. dní, vrátiť predmet výpožičky ŠÚ SR.
Hodnota bezplatne
Platnosť od 15.03.2021
Zverejnené 15.03.2021
Zmluvné strany SR-Štatistický úrad SR, Bratislava, Obec Radoľa (IČO: 00166197)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Ing. Alexander Ballek, predseda úradu
 [188,2 kB]
Identifikátor AG-testovanie
Názov Zmluva o prenájme haly č. 20210303
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 03.03.2021
Zverejnené 03.03.2021
Zmluvné strany Obec Radoľa, Kuratíva,s.r.o.,Kys. Lieskovec (IČO: 36691291)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Jozef Borák,konateľ
 [251,8 kB]
Identifikátor COVID-19
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet Orchrana verejného zdravia a to za nasledujúcich podmienok v nadväznosti na uznesenie vlády SR č.30 zo dňa 17.01.2021
Hodnota
Platnosť od 05.02.2021
Zverejnené 05.02.2021
Zmluvné strany Obec Radoľa, Kuratíva,s.r.o.,Kys. Lieskovec (IČO: 36691291)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, MUDr. Jozef Borák,konateľ
 [2,2 MB]
Identifikátor Viacúčelové ihrisko
Názov Zmluva o prenájme viacúčelového ihriska č.20210102
Predmet Prenájom ihriska
Hodnota VZN 2/2013
Platnosť od 04.01.2021
Zverejnené 05.01.2021
Zmluvné strany Obec Radoľa Štefan Dubeň, Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta obce Štefan Dubeň
 [204,1 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 20201203
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 03.12.2020
Zverejnené 03.12.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, Ing. Radoslav Bočej, Kys. Nové Mesto
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Ing. Radoslav Boče
 [283,0 kB]
Identifikátor Sčítanie obyvateľov
Názov Zmluva o vypôžičke
Predmet Účelom tejto zmluvy je záujem ŠÚ SR poskytnúť mobilným asistentom sčítania koncové zariadenia a SIM karty na výkon asistovaného sčítania v teréne, ktoré boli ŠÚ SR dodané dodávateľom SOITRON, s.r.o.,Bratislava
Hodnota bezplatne
Platnosť od 01.12.2020
Zverejnené 02.12.2020
Zmluvné strany SR-Štatistický úrad SR, Bratislava, Obec Radoľa (IČO: 00166197)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Ing. Alexander Ballek, predseda úradu
 [881,5 kB]
Identifikátor ÚPSVaR
Názov Dohoda č. 20/25/012/58
Predmet § 12 ods.3,písm.b)bod 5 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Hodnota 0 €
Platnosť od 27.11.2020
Zverejnené 27.11.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, ÚPSVaR,Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Mgr. Katarína Kujanová, riaditeľ úradu
 [1,3 MB]
Identifikátor ÚPSVaR
Názov Dohoda č. 20/25/010/90
Predmet § 10 ods.3,ods. 11 a nasl. zákona zákon č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení do praxe.
Hodnota 0 €
Platnosť od 27.11.2020
Zverejnené 27.11.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, ÚPSVaR,Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Mgr. Katarína Kujanová, riaditeľ úradu
 [1,3 MB]
Identifikátor COVID-19
Názov Zmluva o návratnej finančnej výpomoci postytovanej
Predmet Návratná finančná výpomoc sa poskytuje Dlžníkovi (Obec Radoľa) na základe Uznesenia vlády SR č. 494 z 12. augusta 2020...
Hodnota 31 201,-€
Platnosť od 01.10.2020
Zverejnené 01.10.2020
Zmluvné strany Ministerstvo financií SR, Bratislava,Obec Radoľa (IČO: 00151742)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Radovan Majerský, generálny riaditeľ sekcie rozpočtovej politiky
 [1,2 MB]