Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 20200626
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 26.06.2020
Zverejnené 26.06.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa , Matej Oškrobaný, Zborov nad Bystricou
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Matej Oškrobaný
 [263,9 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 20200619
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 19.06.2020
Zverejnené 19.06.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa , Pavol Macúš, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Pavol Macúš
 [263,3 kB]
Identifikátor Viacúčelové ihrisko
Názov Zmluva o prenájme viacúčelového ihriska č.2020052201
Predmet Prenájom ihriska
Hodnota Nájomné podľa VZN 2/2013
Platnosť od 22.05.2020
Zverejnené 25.05.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa , Stanislav Kaper, Lopušné Pažite
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Stanislav Kaper, Lopušné Pažite
 [204,3 kB]
Identifikátor T+T,a.s.
Názov Dodatok č. 3 Rámcovej dohody č. 2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Predmet Úprava cien poskytovaných služieb
Hodnota podľa cenníka
Platnosť od 12.05.2020
Zverejnené 12.05.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Ing. Miloš Ďurajka, predseda predstavenstva, Mgr. Alena Krčmáriková, člen predstavenstva
 [613,2 kB]
Identifikátor TONICAT,s.r.o.-Výstavba a opravy chodníkov
Názov Rámcová dohoda
Predmet Nákup zemných prác na výstavbu a opravy chodníkov,miestnych a účelových komunikácií
Hodnota 25 000 € bez DPH
Platnosť od 15.04.2020
Zverejnené 16.04.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, TONICAT, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 04759158)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Anton Ďurana, štatutárny zástupca
 [1,5 MB]
Identifikátor UNIPAL KNM spol.s r.o. - Výstavba a opravy chodníkov
Názov Rámcová dohoda
Predmet Nákup štrkov na výstavbu a opravy chodníkov, miestnych a účelových komunikácií
Hodnota 20 000 € bez DPH
Platnosť od 14.04.2020
Zverejnené 16.04.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, UNIPAL KNM, Kys. Nové Mesto (IČO: 03638171)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Stanislav Čelko, štatutárny zástupca
 [2,3 MB]
Identifikátor RISS Plus, s.r.o. - Výstavba a opravy chodníkov
Názov Rámcová dohoda
Predmet Nákup dlažby a obrubníkov na výstavbu a opravy chodníkov a spevnených plôch
Hodnota 50 000,-€
Platnosť od 31.03.2020
Zverejnené 01.04.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, RISS Plus, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Michal Rakovan, konateľ
 [175,9 kB]
Identifikátor Mobil - OcÚ Radoľa - kód objednávky č. 1-755154048831
Názov Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb a Zmluva o predaji Zariadenia
Predmet Mobil - Huawei Y6s
Hodnota Cenník
Platnosť od 11.02.2020
Zverejnené 11.02.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta,Juraj Janík v zastúpení
 [1,6 MB]
Identifikátor Prenájom bytu
Názov Zmluva o nájme bytu
Predmet Predmetom nájmu je byt v budove športového areálu na ihrisku v Riekach
Hodnota
Platnosť od 07.02.2020
Zverejnené 08.02.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, František Paulus, Rudina
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, ,František Paulus, Rudina
 [838,8 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 2020013102
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 31.01.2020
Zverejnené 31.01.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, Miroslav Pavlus, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, ,Miroslav Pavlus, Radoľa
 [226,6 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 2020013101
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 31.01.2020
Zverejnené 31.01.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa, Miroslav Kubík, Závodie
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, ,Miroslav Kubík, Závodie
 [228,5 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 2020012201
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 22.01.2020
Zverejnené 22.01.2020
Zmluvné strany Obec Radoľa,Lukáš Harcek,Lopušné Pažite
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Lukáš Harcek,Lopušné Pažite
 [266,5 kB]