Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor SSE, a.s.
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Predmet platby za odobratú elektrinu - verejné osvetlenie
Hodnota 1 221,- €
Platnosť od 01.07.2023
Zverejnené 10.05.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s. (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [674,8 kB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Predmet platby za odobratú elektrinu - verejné osvetlenie
Hodnota 4 362,- €
Platnosť od 01.07.2023
Zverejnené 10.05.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s. (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [668,8 kB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Predmet platby za odobratú elektrinu - Budova ŠK - byt 341
Hodnota 20 €
Platnosť od 01.05.2023
Zverejnené 04.05.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s. (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [717,4 kB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Predmet platby za odobratú elektrinu - Obec Radoľa
Hodnota 38 €
Platnosť od 01.05.2023
Zverejnené 04.05.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s. (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [762,1 kB]
Identifikátor Mestská doprava
Názov Dohoda o spolupráci
Predmet za poskytovanie dopravných výkonov - mestská autobusová doprava
Hodnota 3 171,55€
Platnosť od 08.03.2023
Zverejnené 09.03.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Mesto KNM (IČO: 00314099)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Ing.Marián Mihalda, primátor
 [1,5 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20230303 ( DREAMS)
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 03.03.2023
Zverejnené 07.03.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Mažoretky Dreams, KNM
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Edita Ďuranová
 [552,6 kB]
Identifikátor Dovoz stravy
Názov Zmluva o donáške stravy č.1/2023
Predmet Donáška spravy
Hodnota 0,50 € za obed
Platnosť od 20.02.2023
Zverejnené 20.02.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Peter Ondruš
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Peter Ondruš
 [114,9 kB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Zmluva o združenej dodávke elektriny
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - BM
Hodnota Cenník
Platnosť od 25.01.2023
Zverejnené 30.01.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s. (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Ing.Michal Jaloviar, riaditeľ sekcie
 [2,8 MB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Zmluva o združenej dodávke elektriny
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - Budova č.341
Hodnota Cenník
Platnosť od 25.01.2023
Zverejnené 30.01.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s. (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Ing.Michal Jaloviar, riaditeľ sekcie
 [2,9 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.2023011701
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 17.01.2023
Zverejnené 18.01.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Silvia Macúšová, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Silvia Macúšová, Radoľa
 [561 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.2023011601
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 13.01.2023
Zverejnené 16.01.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Pavol Macúš, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Pavol Macúš, Radoľa
 [560,6 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.202223121
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 27.12.2022
Zverejnené 05.01.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Michal Drnda, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Michal Drnda, Radoľa
 [564,7 kB]