Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor SSE, a.s.
Názov Zmluva o združenej dodávke plynu - neregulovaná
Predmet dodávka plynu
Hodnota cenník
Platnosť od 01.11.2023
Zverejnené 18.10.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s. (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [1,7 MB]
Identifikátor MIRRI SR
Názov ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
Predmet poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Hodnota 5 200,- €
Platnosť od 05.10.2023
Zverejnené 06.10.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (IČO: 50349287)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Peter Balík, minister
 [2,6 MB]
Identifikátor Budova č.341
Názov Zmluva o dielo č.20230921
Predmet Dielo : Zastrešenie, nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341 Radoľa ,,Časť: Strešná konštrukcia budovy"
Hodnota 124 703,78 €
Platnosť od 22.09.2023
Zverejnené 04.10.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Kontrakting stavebné montáže, spol. s.r.o (IČO: 31635237)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Ing.Ivan Kolárik, konateľ
 [193,6 kB]
Identifikátor Budova č.341
Názov Zmluva o dielo č.20230918
Predmet Dielo : Zastrešenie, nadstavba a stavebné úpravy budovy č.341 Radoľa ,,Časť: Nadstavba - hrubá stavba"
Hodnota 88 467,32 €
Platnosť od 18.09.2023
Zverejnené 19.09.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa RISS Plus s.r.o. (IČO: 44839707)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Ing.Michal Rakovan, konateľ
 [193,1 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20230809
Predmet Prenájom haly
Hodnota 30€
Platnosť od 09.08.2023
Zverejnené 11.08.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Šimon Skalka, KNM
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Šimon Skalka, KNM
 [538,0 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20230801
Predmet Prenájom haly
Hodnota 30€
Platnosť od 01.08.2023
Zverejnené 03.08.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Michal Rudinec, Horný Vadičov
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Michal Rudinec
 [539,7 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20230802
Predmet Prenájom haly
Hodnota 30€
Platnosť od 02.08.2023
Zverejnené 03.08.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Šimon Skalka, KNM
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Šimon Skalka, KNM
 [539,4 kB]
Identifikátor Byt 341
Názov Zmluva o nájme bytu
Predmet prenájom bytu č.341
Hodnota 60€
Platnosť od 01.08.2023
Zverejnené 02.08.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Richard Kubička, Považský Chlmec
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Richard Kubička
 [1,7 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20230718
Predmet Prenájom haly
Hodnota 30€
Platnosť od 18.07.2023
Zverejnené 21.07.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Šimon Skalka, KNM
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Šimon Skalka, KNM
 [544,7 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20230719
Predmet Prenájom haly
Hodnota 30€
Platnosť od 18.07.2023
Zverejnené 21.07.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Denis Bugáň, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Denis Bugáň
 [541,7 kB]
Identifikátor DEUS
Názov Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
Predmet Poskytovanie služby IS DECOM a ďalšie služby
Hodnota bez nároku na odmenu
Platnosť od 06.07.2023
Zverejnené 17.07.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ( DEUS ) (IČO: 45736359)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, Mgr.Jana Červinková
 [4,4 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20230713
Predmet Prenájom haly
Hodnota 30€
Platnosť od 13.07.2023
Zverejnené 13.07.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Šimon Skalka, KNM
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Šimon Skalka, KNM
 [550,7 kB]