Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.2023011701
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 17.01.2023
Zverejnené 18.01.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Silvia Macúšová, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Silvia Macúšová, Radoľa
 [561 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.2023011601
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 13.01.2023
Zverejnené 16.01.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Pavol Macúš, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Pavol Macúš, Radoľa
 [560,6 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.202223121
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 27.12.2022
Zverejnené 05.01.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Michal Drnda, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Michal Drnda, Radoľa
 [564,7 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.202223122
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 23.12.2022
Zverejnené 23.12.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa Slávka Záhradníková, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Slávka Záhradníková, Radoľa
 [565,2 kB]
Identifikátor Pomoc v hmotnej núdzi - §10
Názov Dohoda č.22/25/010/28
Predmet Vytvorenie podmienok občanom na splnenie zákonných predpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej núdzi
Hodnota
Platnosť od 11.10.2022
Zverejnené 11.10.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Mgr.Katarína Kujanová, riaditeľka úradu
 [2,3 MB]
Identifikátor Projekt ,, Zelené obce"
Názov Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku zo zmluvy o poskytnutí podpory č.SAŽP ORP-ZO-2019-76 novým záväzkom
Predmet Poskytnutie podpory Užívateľovi vo forme realizácie Vegetačných prvkov
Hodnota 20 000,- €
Platnosť od 22.09.2022
Zverejnené 03.10.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovenská agentúra životného prostredia (IČO: 00626031)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Mgr.Michal Maco, generálny riaditeľ
 [6,4 MB]
Identifikátor software PROLEX
Názov Licenčná zmluva
Predmet využívanie softweru
Hodnota 300,- €/rok
Platnosť od 31.05.2022
Zverejnené 02.06.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa eSYST, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Mgr.Michal Gondžár - konateľ
 [1,3 MB]
Identifikátor software ENEX
Názov Licenčná zmluva
Predmet využívanie softweru
Hodnota 300,- €/rok
Platnosť od 31.05.2022
Zverejnené 02.06.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa eSYST, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Mgr.Michal Gondžár - konateľ
 [1,3 MB]
Identifikátor Tonicat
Názov Rámcová dohoda
Predmet zemné práce na výstavbu a opravu chodníkov, miestnych komunikaácií a účelových komunikácií
Hodnota 25 000 € bez DPH
Platnosť od 16.05.2022
Zverejnené 02.06.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Anton Ďurana
 [117,0 kB]
Identifikátor UNIPAL
Názov Rámcová dohoda Nákup štrkov na výstavbu a opravy chodníkov, miestnych a účelových komunikácií
Predmet Nákup štrkov na výstavbu a opravy chodníkov, miestnych a účelových komunikácií - UNIPAL
Hodnota 20 000,- €
Platnosť od 22.05.2022
Zverejnené 01.06.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 03638171)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Stanislav Čelko
 [134,7 kB]
Identifikátor Packeta - Z-BOX
Názov Dodatok č.1
Predmet Užívanie plochy
Hodnota v zmysle zmluvy
Platnosť od 27.05.2022
Zverejnené 01.06.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa Packeta Slovakia s.r.o.,Bratislava (IČO: 48136999)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta JMatúš Baus, projekt manager
 [488,2 kB]
Identifikátor Projekt ,,EURÁ z EURA"
Názov Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu EURÁ z EURA v Obci Radoľa
Predmet finančný príspevok
Hodnota 10 000,- €
Platnosť od 20.05.2022
Zverejnené 25.05.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovenský futbalový zväz (IČO: 00687308)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Ján Kováčik, prezident SFZ
 [3,8 MB]