Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Dohoda o zasielaní odberateľských faktúr elektronicky
Názov Rámcová zmluva č. RZ/35/2018
Predmet Úprava rámcových obchodných podmienok pri dodávke tovaru predávajúcim kupujúcemu
Hodnota podľa cenníka
Platnosť od 02.05.2018
Zverejnené 04.05.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, ANMIMA, s.r.o. (IČO: 44359594)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, ANMIMA, s.r.o.
 [2,1 MB]
Identifikátor Audítor obce
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Predmet audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017, overenie hospodárenia obce za rok 2017...
Hodnota 1 235,- €
Platnosť od 03.05.2018
Zverejnené 03.05.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Ing. Darina Palatická (IČO: 33713961)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing. Darina Palatická
 [1,1 MB]
Identifikátor Podujatie na Deň matiek - husľová show
Názov Zmluva o verejnej produkcií
Predmet Violin show Marco Rajt v rámci podujatia Deň matiek
Hodnota 600,- €
Platnosť od 24.04.2018
Zverejnené 25.04.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Marek Rajt
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Marek Rajt
 [197,7 kB]
Identifikátor Ihrisko - umelá tráva
Názov Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Radoľa
Predmet Realizácia národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúúry v rokoch 2017 a 2018
Hodnota max. 25 000,- eur
Platnosť od 13.03.2018
Zverejnené 13.03.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Slovenský futbalový zväz, Bratislava (IČO: 00687308)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu
 [8,0 MB]
Identifikátor Plyn
Názov Dohoda o platbách za odobratý plyn - k Zmluve č.3501998
Predmet Dodávka plynu - ŠK
Hodnota preddavkové platby
Platnosť od 01.01.2018
Zverejnené 19.01.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [1008,2 kB]
Identifikátor Plyn
Názov Dohoda o platbách za odobratý plyn - k Zmluve č.3501997
Predmet Dodávka plynu - OcÚ
Hodnota preddavkové platby
Platnosť od 01.01.2018
Zverejnené 19.01.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [1,0 MB]
Identifikátor SSE,a.s.
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - k zmluve 72160561
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK
Hodnota preddavkové platby
Platnosť od 01.01.2018
Zverejnené 17.01.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [1,1 MB]
Identifikátor SSE,a.s.
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - k zmluve 72160491
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku
Hodnota preddavkové platby
Platnosť od 01.01.2018
Zverejnené 17.01.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [1,0 MB]
Identifikátor SSE,a.s.
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - k zmluve 72160521
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK
Hodnota preddavkové platby
Platnosť od 01.01.2018
Zverejnené 17.01.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [1,2 MB]
Identifikátor SSE,a.s.
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - k zmluve 9100320016
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - č.341
Hodnota preddavkové platby
Platnosť od 01.01.2018
Zverejnené 17.01.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [1,1 MB]
Identifikátor SSE,a.s.
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - k zmluve 72160481
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
Hodnota preddavkové platby
Platnosť od 01.01.2018
Zverejnené 17.01.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [1,0 MB]
Identifikátor SSE,a.s.
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - k zmluve 72160471
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
Hodnota preddavkové platby
Platnosť od 01.01.2018
Zverejnené 17.01.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [1,0 MB]