Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20151023
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 24.10.2015
Zverejnené 24.10.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Bc.Jiří Heider, Hradec nad Moravicí
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Bc.Jiří Heider ml.,
 [883,8 kB]
Identifikátor Mobil - OcÚ Radoľa
Názov Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Predmet SIM karta
Hodnota cenník
Platnosť od 21.10.2015
Zverejnené 22.10.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Gabriela Jurkovičova - predajca
 [2,8 MB]
Identifikátor Mobil - OcÚ Radoľa
Názov Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Predmet aktivácia programu Služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 21.10.2015
Zverejnené 22.10.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Gabriela Jurkovičova - predajca
 [1,1 MB]
Identifikátor 17/2015/§54-ŠnZ
Názov Dohoda č. 17/2015/§54-ŠnZo poskytnutí finančného príspevku
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta znevýhodnených UoZ
Hodnota 18 721,96 €
Platnosť od 19.10.2015
Zverejnené 19.10.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Vladimír Gavlák
 [12,3 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20151019
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 19.10.2015
Zverejnené 19.10.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Miloš Orieščik, Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Miloš Orieščik
 [878,6 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20151013
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 13.10.2015
Zverejnené 13.10.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovenský zväz florbalu, Bratislava (IČO: 31795421)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Slovenský zväz florbalu
 [974,5 kB]
Identifikátor Diaľnica
Názov Nájomná zmluva č.30201/NZ-72/2015/Radoľa/1514/BEMA
Predmet Prenájom pozemkov
Hodnota 172,80 €/rok
Platnosť od 14.08.2015
Zverejnené 14.08.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava (IČO: 35919001)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Milan Gajdoš - predseda predstavenstva
 [4,7 MB]
Identifikátor 24/§50j/NS 2015
Názov Dohoda č. č.24/§50j/NS 2015 o poskytnutí finančného príspevku
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na podporu rpzvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Hodnota 4 675,95 €
Platnosť od 01.07.2015
Zverejnené 01.07.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Vladimír Gavlák
 [5,4 MB]
Identifikátor 41/2015/§54-VZ
Názov Dodatok č.1 k dohode č.41/2015/§54-VZ
Predmet Zmeny v článkoch II. a III.
Hodnota
Platnosť od 12.05.2015
Zverejnené 13.05.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 37794536)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Vladimír Gavlák
 [2,1 MB]
Identifikátor Viacúčelové ihrisko
Názov Zmluva o prenájme viacúčelového ihriska č. 20150510
Predmet Prenájom ihriska
Hodnota Nájomné podľa VZN 2/2013
Platnosť od 10.05.2015
Zverejnené 11.05.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Mgr.Miloslav Jaroš
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Mgr.Miloslav Jaroš
 [519,5 kB]
Identifikátor Mapy
Názov Zmluva o poskytovaní služieb - vypovedaná zmluva 1.2.2017
Predmet Sprístupnenie webowej aplikácie : www.nasamapa.sk naplnenú mapovými podkladmi obce Radoľa
Hodnota 150,- €/rok
Platnosť od 15.04.2015
Zverejnené 20.04.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa Advice, s.r.o.,Bratislava (IČO: 36823619)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Jozef Vodný - konateľ spoločnosti
 [2,8 MB]
Identifikátor 41/2015/§54-VZ
Názov Dohoda č. č.41/2015/§54-VZ o poskytnutí finančného príspevku
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na vytvorenie pracovných miest
Hodnota 18 835,26 €
Platnosť od 02.04.2015
Zverejnené 02.04.2015
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Vladimír Gavlák
 [9,6 MB]