Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20230802
Predmet Prenájom haly
Hodnota 30€
Platnosť od 02.08.2023
Zverejnené 03.08.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Šimon Skalka, KNM
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Šimon Skalka, KNM
 [539,4 kB]
Identifikátor Byt 341
Názov Zmluva o nájme bytu
Predmet prenájom bytu č.341
Hodnota 60€
Platnosť od 01.08.2023
Zverejnené 02.08.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Richard Kubička, Považský Chlmec
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Richard Kubička
 [1,7 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20230718
Predmet Prenájom haly
Hodnota 30€
Platnosť od 18.07.2023
Zverejnené 21.07.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Šimon Skalka, KNM
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Šimon Skalka, KNM
 [544,7 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20230719
Predmet Prenájom haly
Hodnota 30€
Platnosť od 18.07.2023
Zverejnené 21.07.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Denis Bugáň, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Denis Bugáň
 [541,7 kB]
Identifikátor DEUS
Názov Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
Predmet Poskytovanie služby IS DECOM a ďalšie služby
Hodnota bez nároku na odmenu
Platnosť od 06.07.2023
Zverejnené 17.07.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska ( DEUS ) (IČO: 45736359)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, Mgr.Jana Červinková
 [4,4 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20230713
Predmet Prenájom haly
Hodnota 30€
Platnosť od 13.07.2023
Zverejnené 13.07.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Šimon Skalka, KNM
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Šimon Skalka, KNM
 [550,7 kB]
Identifikátor Kúpa pozemku
Názov Kúpna zmluva
Predmet Predávajúci prevádza zo svojho vlastníctva PREDMET KÚPY na kupujúceho a kupujúci preberá PREDMET KÚPY do svojho vlastníctva
Hodnota Podľa článku III. ZMLUVY
Platnosť od 09.06.2023
Zverejnené 12.06.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa M.Poláčková
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Melánia Poláčková
 [137,4 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20230518 ( DREAMS)
Predmet Prenájom haly
Hodnota 120 €
Platnosť od 18.05.2023
Zverejnené 18.05.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Mažoretky Dreams, KNM
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Edita Ďuranová
 [552,8 kB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Predmet platby za odobratú elektrinu - OcÚ Radoľa
Hodnota 628,- €
Platnosť od 01.07.2023
Zverejnené 10.05.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s. (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [687,8 kB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Predmet platby za odobratú elektrinu - Dom smútku
Hodnota 85 €
Platnosť od 01.07.2023
Zverejnené 10.05.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s. (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [666,6 kB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Predmet platby za odobratú elektrinu - verejné osvetlenie
Hodnota 259,- €
Platnosť od 01.07.2023
Zverejnené 10.05.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s. (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [666,0 kB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu
Predmet platby za odobratú elektrinu - verejné osvetlenie
Hodnota 1 221,- €
Platnosť od 01.07.2023
Zverejnené 10.05.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s. (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s.
 [674,8 kB]