Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Mestská doprava
Názov Dohoda o spolupráci
Predmet za poskytovanie dopravných výkonov - mestská autobusová doprava
Hodnota 3 171,55€
Platnosť od 08.03.2023
Zverejnené 09.03.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Mesto KNM (IČO: 00314099)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Ing.Marián Mihalda, primátor
 [1,5 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.20230303 ( DREAMS)
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 03.03.2023
Zverejnené 07.03.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Mažoretky Dreams, KNM
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Edita Ďuranová
 [552,6 kB]
Identifikátor Dovoz stravy
Názov Zmluva o donáške stravy č.1/2023
Predmet Donáška spravy
Hodnota 0,50 € za obed
Platnosť od 20.02.2023
Zverejnené 20.02.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Peter Ondruš
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Peter Ondruš
 [114,9 kB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Zmluva o združenej dodávke elektriny
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - BM
Hodnota Cenník
Platnosť od 25.01.2023
Zverejnené 30.01.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s. (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Ing.Michal Jaloviar, riaditeľ sekcie
 [2,8 MB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Zmluva o združenej dodávke elektriny
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - Budova č.341
Hodnota Cenník
Platnosť od 25.01.2023
Zverejnené 30.01.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s. (IČO: 51865467)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Ing.Michal Jaloviar, riaditeľ sekcie
 [2,9 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.2023011701
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 17.01.2023
Zverejnené 18.01.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Silvia Macúšová, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Silvia Macúšová, Radoľa
 [561 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.2023011601
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 13.01.2023
Zverejnené 16.01.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Pavol Macúš, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Pavol Macúš, Radoľa
 [560,6 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.202223121
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 27.12.2022
Zverejnené 05.01.2023
Zmluvné strany Obec Radoľa Michal Drnda, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Michal Drnda, Radoľa
 [564,7 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly č.202223122
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 23.12.2022
Zverejnené 23.12.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa Slávka Záhradníková, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Slávka Záhradníková, Radoľa
 [565,2 kB]
Identifikátor Pomoc v hmotnej núdzi - §10
Názov Dohoda č.22/25/010/28
Predmet Vytvorenie podmienok občanom na splnenie zákonných predpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej núdzi
Hodnota
Platnosť od 11.10.2022
Zverejnené 11.10.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Mgr.Katarína Kujanová, riaditeľka úradu
 [2,3 MB]
Identifikátor Projekt ,, Zelené obce"
Názov Dohoda o nahradení doterajšieho záväzku zo zmluvy o poskytnutí podpory č.SAŽP ORP-ZO-2019-76 novým záväzkom
Predmet Poskytnutie podpory Užívateľovi vo forme realizácie Vegetačných prvkov
Hodnota 20 000,- €
Platnosť od 22.09.2022
Zverejnené 03.10.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovenská agentúra životného prostredia (IČO: 00626031)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Mgr.Michal Maco, generálny riaditeľ
 [6,4 MB]
Identifikátor software PROLEX
Názov Licenčná zmluva
Predmet využívanie softweru
Hodnota 300,- €/rok
Platnosť od 31.05.2022
Zverejnené 02.06.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa eSYST, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Mgr.Michal Gondžár - konateľ
 [1,3 MB]