Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Informačný systém pre obce a mesta - URBIS
Názov Licenčná zmluva č.U2414/2022
Predmet Komplexný informačný systém pre obce a mestá
Hodnota 1300,- € ( 365 € za štvrťrok )
Platnosť od 03.02.2022
Zverejnené 08.02.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa MADE spol, s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik,starosta obce Ing.Pavol Skočovský, konateľ
 [1,1 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly 2022020301
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN č.3/2013
Platnosť od 03.02.2022
Zverejnené 03.02.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa TJ Slovan Rudinská (IČO: 30227356)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik,starosta obce Ing.Marek Luciak
 [289,7 kB]
Identifikátor Audítorské služby
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. VS 202202
Predmet Audit individuálnej účtovnej závierky, audit konsolidovanej účtovnej závierky
Hodnota 2 400,- €
Platnosť od 02.02.2022
Zverejnené 03.02.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa EKO-AUDIT, s.r.o.,Turčianske Teplice (IČO: 54136652)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik,starosta obce Mgr.Ľubica Marčeková,konateľ spoločnosti
 [1,7 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly 2022012001
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN č.3/2013
Platnosť od 21.01.2022
Zverejnené 21.01.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa TRINEKO, s.r.o., Radoľa (IČO: 51415305)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik,starosta obce TRINECO, s.r.o.
 [292,2 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly 2022011401
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN č.3/2013
Platnosť od 14.01.2022
Zverejnené 14.01.2022
Zmluvné strany Obec Radoľa Pavol Macúš, Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta obce Pavol Macúš
 [494,5 kB]
Identifikátor Autobusová doprava
Názov Dohoda o spolupráci
Predmet Poskytovanie dopravných výkonov
Hodnota 2 784,99 €/rok
Platnosť od 22.12.2021
Zverejnené 22.12.2021
Zmluvné strany Obec Radoľa Mesto KNM (IČO: 00314099)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Ing.Marián Mihalda, primátor
 [1,2 MB]
Identifikátor ÚPSVaR ZIlina - §10
Názov Dohoda č.21/25/010/25
Predmet splnenie predpokladov pre poskytnutie dávky v hmotnej nudzi
Hodnota
Platnosť od 29.10.2021
Zverejnené 29.10.2021
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik,starosta obce Mgr.Katarína Kujanová, riaditeľka úradu
 [1,6 MB]
Identifikátor Licencia na využívanie softvéru TENDERnet
Názov Dodatok č.2 ku Licenčnej zmluve - TENDERnet s.r.o.
Predmet Využívanie softvéru TENDERnet
Hodnota 318,- €
Platnosť od 02.11.2021
Zverejnené 25.10.2021
Zmluvné strany Obec Radoľa TENDERnet s.r.o. (IČO: 50139088)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik,starosta obce Mgr.Michal Gondžár - konateľ
 [349,2 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 2021100101
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN č.3/2013
Platnosť od 01.10.2021
Zverejnené 04.10.2021
Zmluvné strany Obec Radoľa Pavol Macúš, Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta obce Pavol Macúš
 [286,7 kB]
Identifikátor Samoobslužny automat na zásielky
Názov Zmluva pre umiestnenie Z-BOXU
Predmet Užívanie plochy pod samoobslužný automat na zásielky - Z-BOX
Hodnota 1,- € bez DPH/za celú dobu užívania
Platnosť od 28.09.2021
Zverejnené 04.10.2021
Zmluvné strany Obec Radoľa Packeta Slovakia s.r.o. (IČO: 48136999)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta obce Matúš Baus
 [730,9 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly 2021092402 - Dreams
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN č.3/2013
Platnosť od 27.09.2021
Zverejnené 27.09.2021
Zmluvné strany Obec Radoľa Tanečná skupina Dreams
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik,starosta obce Edita Ďuranová
 [298,8 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme Obecnej športovo-kultúrnej haly 2021092401 - Dreams
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN č.3/2013
Platnosť od 24.09.2021
Zverejnené 24.09.2021
Zmluvné strany Obec Radoľa Tanečná skupina Dreams
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik,starosta obce Edita Ďuranová
 [300,5 kB]