Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.18/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcom
Fakturovaná suma 36,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.05.2012
Dodávateľ Školská jedáleň - ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.14
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Seat Inca
Fakturovaná suma 358,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.46/2012
Dátum doručenia 09.05.2012
Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)
Identifikátor Faktúra č.4012003068
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 425,21 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.05.2012
Dodávateľ T+T a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2012102
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava výkazov
Fakturovaná suma 36,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2012
Dátum doručenia 02.05.2012
Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Zástranie , Žilina (IČO: 41566131)
Identifikátor Faktúra č.2012134
Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programov ( AZUV, KEO, WISKAN....)
Fakturovaná suma 174,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.45/2012
Dátum doručenia 02.05.2012
Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Zástranie, Žilina (IČO: 41566131)
Identifikátor Faktúra 7184142507
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu
Fakturovaná suma 1 114,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.05.2012
Dodávateľ SPP, a.s., Žilina (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra č.201255015
Fakturovaný tovar alebo služba Grafické práce - výroba spravodajcu
Fakturovaná suma 80,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.42/2012
Dátum doručenia 30.04.2012
Dodávateľ Pixmark s.r.o., Žilina
Identifikátor Faktúra č.201255016
Fakturovaný tovar alebo služba Grafické práce - výroba novej grafiky pre web. stránku obce
Fakturovaná suma 180,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.43/2012
Dátum doručenia 30.04.2012
Dodávateľ Pixmark s.r.o., Žilina
Identifikátor Faktúra č.15/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcom
Fakturovaná suma 6,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 25.04.2012
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ (IČO: 37812564)
Identifikátor Faktúra 5002150531
Fakturovaný tovar alebo služba Poistné majektu obce
Fakturovaná suma 46,60 €/rok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.04.2012
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra 5002032121
Fakturovaný tovar alebo služba Poistné majetku obce
Fakturovaná suma 127,73 €/rok
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.04.2012
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra č.12FVO029
Fakturovaný tovar alebo služba Zhotovenie diela
Fakturovaná suma 120,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.04.2012
Dodávateľ Castor Pollux, a.s., Bratislava