Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 5550271250
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.02.2020
Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 8251762320
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.02.2020
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2201103472
Fakturovaný tovar alebo služba Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel
Fakturovaná suma 20,40,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.02.2020
Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam,Bratislava (IČO: 00178454)
Identifikátor Faktúra č. 102000110
Fakturovaný tovar alebo služba Odstraňovanie snehu miestnych komunikácií strojom a radlicou + posypový materiál
Fakturovaná suma 625,43,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 5/2020
Dátum doručenia 05.02.2020
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 20200051
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.02.2020
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 200026
Fakturovaný tovar alebo služba Ročný poplatok za prístup do mapového portálu obce
Fakturovaná suma 360,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.02.2020
Dodávateľ Mapa Slovakia Digital,s.r.o.,Bratislava (IČO: 45325600)
Identifikátor Faktúra č. 139209317
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 123/2019
Dátum doručenia 03.02.2020
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.3020200003
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na výrobu tabule pre umiestnenie volebných plagátov politických srán - Voľby do NRSR 2020
Fakturovaná suma 25,73,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 3/2020
Dátum doručenia 03.02.2020
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 2020/16
Fakturovaný tovar alebo služba Zdravotná posudková činnosť
Fakturovaná suma 45,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.01.2020
Dodávateľ KURATIVA,s.r.o.,Kysucký Lieskovec (IČO: 36691291)
Identifikátor Faktúra č.200093
Fakturovaný tovar alebo služba Svetelný panel - Hala
Fakturovaná suma 1 140,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 1/2020
Dátum doručenia 24.01.2020
Dodávateľ LGR electronic,spol.sr.o.,Prievidza (IČO: 36322989)
Identifikátor Faktúra č. 8251027603
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 79,62,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.01.2020
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2019114573
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 009,74,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 22.01.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)