Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Kúpa pozemku
Názov Kúpna zmluva.
Predmet Predávajúci prevádza zo svojho vlastníctva PREDMET KÚPY na kupujúceho a kupujúci preberá PREDMET KÚPY do svojho vlastníctva
Hodnota 100,- €
Platnosť od 20.12.2017
Zverejnené 20.12.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa, Ing.Lada Šidlová
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Lada Šidlová
 [823,4 kB]
Identifikátor Odpady
Názov Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
Predmet Vytvorenie prevádzkovanie funkčného systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.....
Hodnota cenník
Platnosť od 15.12.2017
Zverejnené 15.12.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa, Elekos, Nitra (IČO: 37857690)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Štefan Straňák, výkonný riaditeľ
 [8,3 MB]
Identifikátor Kúpa pozemku
Názov Kúpna zmluva
Predmet Predávajúci prevádza zo svojho vlastníctva PREDMET KÚPY na kupujúceho a kupujúci preberá PREDMET KÚPY do svojho vlastníctva
Hodnota 6000,- €
Platnosť od 20.11.2017
Zverejnené 21.11.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa, Vlasta Považanová
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Vlasta Považanová
 [557,0 kB]
Identifikátor Kamery
Názov Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy - Kamery
Predmet Pripojenie nového odberného el.zariadenia do distribučnej sústavy SSE.
Hodnota cenník
Platnosť od 10.11.2017
Zverejnené 16.11.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE, a.s. (IČO: 36442151)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Mgr.Anna Rechtoríková, riaditeľ divízie
 [5,9 MB]
Identifikátor Telefón
Názov Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - telefón
Predmet doplnenie balíka služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 10.11.2017
Zverejnené 16.11.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa, Slovak Telekom, a.s. (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Silvia Haburaj
 [3,6 MB]
Identifikátor ÚPSVaR Žilina - §10 UoZ
Názov Dohoda č.17/25/010/120
Predmet Pomoc v hmotnej núdzi
Hodnota
Platnosť od 10.11.2017
Zverejnené 10.11.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa, ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta PaedDr.Adriána Jurišová, PhD, riaditeľ
 [3,1 MB]
Identifikátor Software. TENDERnet
Názov Licenčná zmluva
Predmet Licencia na použitie softwaru
Hodnota 250,- €/rok
Platnosť od 02.11.2017
Zverejnené 03.11.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa, TENDERnet, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Mgr.Michal Gondžár - konateľ
 [1,9 MB]
Identifikátor Elekos
Názov Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy
Predmet zabezpečenie separovaného zberu odpadov
Hodnota
Platnosť od 25.10.2017
Zverejnené 31.10.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa, Elekos, Nitra (IČO: 37857690)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Štefan Straňák, výkonný riaditeľ
 [2,5 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č.20170405
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 05.04.2017
Zverejnené 05.04.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa Tanečná skupina DREAMS KNM
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Edita Ďuranová
 [947,3 kB]
Identifikátor 13-2017-§54-CzKN
Názov Dohoda č. 13/2017/§54-CzKN
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta
Hodnota 7044,36 € €
Platnosť od 01.04.2017
Zverejnené 29.03.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta PaedDr.Adriána Jurišová, PhD., riaditeľka
 [5,7 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č.20170210
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 10.02.2017
Zverejnené 10.02.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa Súkromné centrum voľného času, Bytča (IČO: 42059992)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Súkromné centrum voľného času, Bytča
 [207,9 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č.20170202
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 02.02.2017
Zverejnené 02.02.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa Tanečná skupina DREAMS KNM
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Edita Ďuranová
 [279,7 kB]