Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Mobil - OcÚ Radoľa - kód objednávky 1-256218862008
Názov Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Predmet Aktivácia programu Služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 02.01.2019
Zverejnené 03.01.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Liudmila Shebikova
 [1,1 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 2019010201
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 02.01.2019
Zverejnené 03.01.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa Marián Kaplik,Radoľa
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Marián Kaplik, Radoľa
 [231,3 kB]
Identifikátor Kaderníctvo Denisa
Názov Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve o dočasnom užívaní pozemku zo dňa 14.06.2018
Predmet Prenájom pozemku
Hodnota 200,-€
Platnosť od 18.12.2018
Zverejnené 18.12.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa Kaderníctvo Denisa (IČO: 34361618)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Denisa Pijáková
 [828,7 kB]
Identifikátor Mapy obce
Názov Zmluva o spracovaní osobných údajov prostredníctvom sprostredkovateľa
Predmet Nadväznosť na Zmluvu o poskytovaní služieb č. MSD_Radoľa_01 zo dňa 16.12.2016. Poverenie na spracúvanie osobných údajov v Katastrálnom operáte.
Hodnota každý nasledujúci rok 360,- €, podľa Zmluvy o poskytovaní služieb č. MSD_Radoľa_01 zo dňa 16.12.2016.
Platnosť od 05.12.2018
Zverejnené 10.12.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa MAPA Slovakia Digital, s.r.o.,... (IČO: 45325600)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Mgr.Ján Gašpérek,...
 [890,2 kB]
Identifikátor TENDERnet s.r.o.
Názov Licenčná zmluva
Predmet Dodatok č. 1 ku Licenčnej zmluve
Hodnota 250,-€/rok
Platnosť od 19.11.2018
Zverejnené 26.11.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, TENDERnet, s.r.o., Žilina (IČO: 50139088)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Mgr.Michal Gondžár...
 [297,4 kB]
Identifikátor PROFI DEKOR s.r.o.
Názov Zmluva č. 012018 o prenájme LED svetelnej vianočnej výzdoby
Predmet Prenájom vianočnej výzdoby na stĺpy verejného osvetlenia
Hodnota 280,-€ -10 ks
Platnosť od 21.11.2018
Zverejnené 23.11.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, PROFI DEKOR, s.r.o.,Prešov (IČO: 36729566)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Štefan Bosák
 [745,5 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č.2018110201
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 02.11.2018
Zverejnené 05.11.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa,Bc. Jiří Heider ml.,Hradec nad Moravicí
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Bc.
 [238,4 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č.2018102501
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 25.10.2018
Zverejnené 31.10.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Mgr. Mário Šujanský, Žilina
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta,Mgr. Mário Šujanský, Žilina
 [253,9 kB]
Identifikátor Odborná prax
Názov Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
Predmet Vykonávanie odbornej praxe žiačky 4. ročníka
Hodnota 0,00,- €
Platnosť od 22.10.2018
Zverejnené 23.10.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Obchodná akadémia, Žilina
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing. Ľubica Pevná, riaditeľka školy
 [897,0 kB]
Identifikátor Odborná prax
Názov Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
Predmet Vykonávanie odbornej praxe žiačky 4. ročníka
Hodnota 0,00,- €
Platnosť od 22.10.2018
Zverejnené 23.10.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Obchodná akadémia, Žilina
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing. Ľubica Pevná, riaditeľka školy
 [828,7 kB]
Identifikátor Donáška stravy
Názov Zmluva o donáške stravy č. 1/2018
Predmet Donáška stravy
Hodnota 0,50,-€ za jeden obed
Platnosť od 10.09.2018
Zverejnené 27.09.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Katarína Martošová, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Katarína Martošová
 [483,5 kB]
Identifikátor Zámena pozemkov - OcÚ Radoľa, A. Svrčková
Názov Zámenná zmluva
Predmet Zámena nehnuteľností v katastrálnom území Radoľa
Hodnota 0,00,- €
Platnosť od 19.09.2018
Zverejnené 19.09.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Agnesa Svrčková, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Agnesa Svrčková
 [173,3 kB]