Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Reklama obchodného mena - RISS Plus, s.r.o.
Názov Zmluva č. 2019/031301 o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na zveľadenie obce - podpora športových aktivít detí a mládeže v obci Radoľa
Hodnota 300,-€
Platnosť od 14.03.2019
Zverejnené 14.03.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa,RISS Plus,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Ing. Michal Rakovan
 [429,0 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 20190311
Predmet Prenájom haly
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 11.03.2019
Zverejnené 12.03.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, Tanečná skupina DREAMS Kys. Nové Mesto
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Edita Ďuranová, Radoľa
 [248,8 kB]
Identifikátor Technická ochrana objektu
Názov Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu: 9/5/30/0042/15
Predmet Cena služby o poskytovaní služby technickej ochrany objektu s vývodom signálu na PCO OR PZ Čadca
Hodnota 34,67,-€ mesačne
Platnosť od 07.03.2019
Zverejnené 08.03.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Bratislava (IČO: 00151866)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta,mjr.Mgr.Petra Škulipaiová
 [1,4 MB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 20190301
Predmet Prenájom haly-02.-03. marec 2019
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 01.03.2019
Zverejnené 04.03.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, Jakub Banetka,Turzovka
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta,Jakub Banetka
 [239,5 kB]
Identifikátor Reklama obchodného mena - RILINE,s.r.o., Ružomberok
Názov Zmluva č. 2019/2-003 o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na zveľadenie obce - podpora športových aktivít detí a mládeže v obci Radoľa
Hodnota 250,-€
Platnosť od 28.02.2019
Zverejnené 01.03.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, RILINE,s.r.o.,Ružomberok (IČO: 36745821)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta,Branislav Richtárik
 [410,7 kB]
Identifikátor Reklama obchodného mena - Tonicat, s.r.o.
Názov Zmluva č. 2019/2-02 o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na zveľadenie obce - podpora športových aktivít detí a mládeže v obci Radoľa
Hodnota 300,-€
Platnosť od 27.02.2019
Zverejnené 01.03.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, TONICAT, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta, Anton Ďurana, Kys. Nové Mesto
 [413,1 kB]
Identifikátor Hala
Názov Zmluva o prenájme haly č. 20190301-2
Predmet Prenájom haly- termín 30.-31.marec 2019
Hodnota Nájomné podľa VZN 3/2013
Platnosť od 01.03.2019
Zverejnené 01.03.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, Jakub Banetka,Turzovka
V zastúpení Obec Radoľa, Jakub Banetka,Turzovka
 [244,3 kB]
Identifikátor Reklama obchodného mena - STAVAR Za, s.r.o., Žilina
Názov Zmluva č. 2019/2-01 o reklame, propagačnej činnosti a inzercii
Predmet Poskytnutie finančného príspevku na zveľadenie obce - podpora športových aktivít detí a mládeže v obci Radoľa
Hodnota 200,-€
Platnosť od 27.02.2019
Zverejnené 28.02.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa, STAVAR Za, s.r.o. (IČO: 44778767)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik,starosta,Patrik Varoš
 [468,6 kB]
Identifikátor Audítor
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Predmet Audit účtovnej závierky k 31.12. kalendárneho roka
Hodnota 2 500,-€
Platnosť od 30.01.2019
Zverejnené 31.01.2019
Zmluvné strany Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing. Anna Kalinová, Zvolen (IČO: 30447500)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing. Anna Kalinová, Zvolen
 [1,6 MB]
Identifikátor Mobil - OcÚ Radoľa - kód objednávky 1-256228896710
Názov Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Predmet Aktivácia programu Služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 02.01.2019
Zverejnené 03.01.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Liudmila Shebikova
 [1,1 MB]
Identifikátor Mobil - OcÚ Radoľa - kód objednávky 1-256225461421
Názov Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Predmet Aktivácia programu Služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 02.01.2019
Zverejnené 03.01.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Liudmila Shebikova
 [1,1 MB]
Identifikátor Mobil - OcÚ Radoľa - kód objednávky 1-256222602909
Názov Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
Predmet Aktivácia programu Služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 02.01.2019
Zverejnené 03.01.2019
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Liudmila Shebikova
 [1,1 MB]