Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Zámena pozemkov - OcÚ Radoľa, V. Franková
Názov Zámenná zmluva
Predmet Zámena nehnuteľností v katastrálnom území Radoľa
Hodnota 0,00,-€
Platnosť od 17.09.2018
Zverejnené 19.09.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Viera Franková, Radoľa
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Viera Franková
 [170,2 kB]
Identifikátor Stredoslovenská distribučná, a.s.
Názov Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy č.4300089035
Predmet Pripojenie nového odberného elektrického zairadenia (zariad.na ihrisku)
Hodnota 0,00,- €
Platnosť od 11.09.2018
Zverejnené 14.09.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Stredoslovenská distribučná, a.s.,Žilina (IČO: 36442151)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Mgr. Anna Rechtoríková
 [1,8 MB]
Identifikátor Pozemok Ľ. Macúš
Názov Kúpna zmluva
Predmet Pozemok pod budovou Obecného úradu
Hodnota 100,--
Platnosť od 13.09.2018
Zverejnené 13.09.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Ing. Anton Tkáčik - Ľudovít Macúš
V zastúpení Ľudovít Macúš
 [161,1 kB]
Identifikátor ÚPSVar Žilina - § 52a UoZ
Názov Dohoda č. 18/25/52A/146
Predmet Pomoc hmotnej núdzi
Hodnota
Platnosť od 27.08.2018
Zverejnené 28.08.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žlina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta PeadDr. Adriana Jurišová, PhD.
 [4,0 MB]
Identifikátor ÚPSVaR Žilina - § 12 UoZ
Názov Dohoda č. 18/25/012/2
Predmet Pomoc hmotnej núdzi
Hodnota
Platnosť od 26.07.2018
Zverejnené 26.07.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta PeadDr. Adriana Jurišová, PhD.
 [919,2 kB]
Identifikátor ÚPSVar Žilina - § 50J UoZ
Názov Dohoda č. 18/25/50J/34
Predmet Pomoc hmotnej núdzi
Hodnota
Platnosť od 27.06.2018
Zverejnené 28.06.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žlina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta PeadDr. Adriana Jurišová, PhD.
 [3,1 MB]
Identifikátor T+T,a.s.
Názov Rámcová dohoda č. 2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Predmet Úprava cien poskytovaných služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 01.06.2018
Zverejnené 17.06.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta Ing. Miloslav Sokolovský, predseda predstavenstva
 [579,9 kB]
Identifikátor SIM karta
Názov Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Predmet Program Šikovná voľba za 1 euro
Hodnota cenník
Platnosť od 08.06.2018
Zverejnené 11.06.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Orange Slovensko,a.s. (IČO: 35697270)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta , Michaela Medzihorská, spoločnosť Orange Slovensko,a.s.
 [1,2 MB]
Identifikátor Dohoda o zasielaní odberateľských faktúr elektronicky
Názov Rámcová zmluva č. RZ/35/2018
Predmet Úprava rámcových obchodných podmienok pri dodávke tovaru predávajúcim kupujúcemu
Hodnota podľa cenníka
Platnosť od 02.05.2018
Zverejnené 04.05.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, ANMIMA, s.r.o. (IČO: 44359594)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, ANMIMA, s.r.o.
 [2,1 MB]
Identifikátor Audítor obce
Názov Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Predmet audit individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017, overenie hospodárenia obce za rok 2017...
Hodnota 1 235,- €
Platnosť od 03.05.2018
Zverejnené 03.05.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Ing. Darina Palatická (IČO: 33713961)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing. Darina Palatická
 [1,1 MB]
Identifikátor Podujatie na Deň matiek - husľová show
Názov Zmluva o verejnej produkcií
Predmet Violin show Marco Rajt v rámci podujatia Deň matiek
Hodnota 600,- €
Platnosť od 24.04.2018
Zverejnené 25.04.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Marek Rajt
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Marek Rajt
 [197,7 kB]
Identifikátor Ihrisko - umelá tráva
Názov Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v obci Radoľa
Predmet Realizácia národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúúry v rokoch 2017 a 2018
Hodnota max. 25 000,- eur
Platnosť od 13.03.2018
Zverejnené 13.03.2018
Zmluvné strany Obec Radoľa, Slovenský futbalový zväz, Bratislava (IČO: 00687308)
V zastúpení Ing. Anton Tkáčik, starosta, Ján Kováčik, prezident Slovenského futbalového zväzu
 [8,0 MB]