Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Absolventská prax
Názov Dohoda č.6/§51/2017 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
Predmet úprava práv a povinností pri zabezpečení vykonávania absolventskej praxe
Hodnota mzda
Platnosť od 30.01.2017
Zverejnené 30.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa ÚPSVaR Žilina (IČO: 30794536)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta PaedDr.Adriána Jurišová, PhD., riaditeľka
 [1,7 MB]
Identifikátor Telefón - OcÚ Radoľa - 0911 845555
Názov Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Predmet poskytovanie služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 26.01.2017
Zverejnené 27.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovak Telekom, a.s. (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Slavomíra Galbavá, zástupca podniku
 [3,0 MB]
Identifikátor Telefón - OcÚ Radoľa - 0911 845555
Názov Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Predmet poskytovanie služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 26.01.2017
Zverejnené 27.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa T+T, a.s., Žilina (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Slavomíra Galbavá, zástupca podniku
 [2,0 MB]
Identifikátor Telefón - OcÚ Radoľa 0911480555
Názov Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Predmet poskytovanie služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 26.01.2017
Zverejnené 26.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa Slovak Telekom, a.s. (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Slavomíra Galbavá, zástupca podniku
 [2,2 MB]
Identifikátor Elektrina
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 72160491
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2017
Zverejnené 26.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s., Žilina
 [547,2 kB]
Identifikátor Elektrina
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 73126121
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2017
Zverejnené 26.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s., Žilina
 [374,6 kB]
Identifikátor Plyn
Názov Dohoda o platbách za odobratý plyn - ŠK Radoľa
Predmet Dodávka a distribúcia plynu
Hodnota 670,- €/ mesiac
Platnosť od 01.02.2017
Zverejnené 24.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s., Žilina
 [1008,2 kB]
Identifikátor Plyn
Názov Dohoda o platbách za odobratý plyn - OcÚ Radoľa
Predmet Dodávka a distribúcia plynu - OcÚ Radoľa
Hodnota 143,- € / mesiac
Platnosť od 01.02.2017
Zverejnené 24.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s., Žilina
 [652,9 kB]
Identifikátor Elektrina
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 72160521
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2017
Zverejnené 23.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s., Žilina
 [331,3 kB]
Identifikátor Elektrina
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 9100320016
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2017
Zverejnené 23.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s., Žilina
 [378,5 kB]
Identifikátor Elektrina
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 72160561
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2017
Zverejnené 23.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s., Žilina
 [328,6 kB]
Identifikátor Elektrina
Názov Dohoda o platbách za odobratú elektrinu - príloha k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 72160511
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ Radoľa
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2017
Zverejnené 23.01.2017
Zmluvné strany Obec Radoľa SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta SSE, a.s., Žilina
 [322,8 kB]