Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 8800623814
Fakturovaný tovar alebo služba Služba verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
Fakturovaná suma 56,68 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.02.2012
Dodávateľ RTVS, s.r.o., Bratislava
Identifikátor Faktúra č.4012000652
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 195,89 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.02.2012
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2012-006
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba
Fakturovaná suma 1 495,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 12/2012
Dátum doručenia 14.02.2012
Dodávateľ STAVEX TOP, s.r.o., Radoľa
Identifikátor Faktúra č. 11201245
Fakturovaný tovar alebo služba Toaletná kabínka - Cintorín 2/2012
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2012
Dátum doručenia 09.02.2012
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 37355059938
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 73,96 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.02.2012
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.4012000509
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu 1/2012
Fakturovaná suma 2 102,16€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.02.2012
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. FVS12-0003
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba
Fakturovaná suma 3 500,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.9/2012
Dátum doručenia 08.02.2012
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.1/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 37,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 08.02.2012
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.60-35120492
Fakturovaný tovar alebo služba Poukážky
Fakturovaná suma 145,04 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.02.2012
Dodávateľ DOXX, s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.2121105023
Fakturovaný tovar alebo služba Verejné použitie hudobných diel
Fakturovaná suma 20,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.02.2012
Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava (IČO: 00178454)
Identifikátor Faktúra č.2012004
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK
Fakturovaná suma 130 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.02.2012
Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)
Identifikátor Faktúra č.72274009962
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu
Fakturovaná suma 1 114 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.02.2012
Dodávateľ SPP,a.s., Bratislava (IČO: 35815256)