Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.33/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 7,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.09.2012
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ (IČO: 37812564)
Identifikátor Faktúra č.7209560103
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 74,45 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.09.2012
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.4012007796
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 235,07 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.09.2012
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 20120141
Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie inžinierskogeologického výskumu - výstavba telocvične
Fakturovaná suma 2 976,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.85/2012
Dátum doručenia 11.09.2012
Dodávateľ Geotechnik Sk, s.r.o, Žilina
Identifikátor Faktúra č.4012007485
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 487,71
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.09.2012
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.9742019068
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 71,56 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.09.2012
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.03442012
Fakturovaný tovar alebo služba Plastové nádoby na odpad - 120l, 1100l
Fakturovaná suma 1 020 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.79/2012
Dátum doručenia 06.09.2012
Dodávateľ BINS, s.r.o., Nitra (IČO: 45510393)
Identifikátor Faktúra č.7207609704
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu
Fakturovaná suma 1 114,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.09.2012
Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra č.3029027016
Fakturovaný tovar alebo služba DOXX - Stravné lístky
Fakturovaná suma 1 432,48 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.09.2012
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o, Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.2012426
Fakturovaný tovar alebo služba Výmena a napojenie čerpadla - Budova na ihrisku
Fakturovaná suma 111,26 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.81/2012
Dátum doručenia 31.08.2012
Dodávateľ František Sidor, KNM
Identifikátor Faktúra č.2220669
Fakturovaný tovar alebo služba Drť
Fakturovaná suma 85,54 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2012
Dátum doručenia 31.08.2012
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.321200867
Fakturovaný tovar alebo služba Trubice - verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 150,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2012
Dátum doručenia 30.08.2012
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)