Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.4012005313
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 433,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.07.2012
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.201200266
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač
Fakturovaná suma 264,00€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2012
Dátum doručenia 11.07.2012
Dodávateľ TigerPrint s.r.o, Žilina (IČO: 45698813)
Identifikátor Faktúra č.321200628
Fakturovaný tovar alebo služba Výbojky 100W,80W,70W+výložník
Fakturovaná suma 577,94 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.63/2012
Dátum doručenia 06.07.2012
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.7252552091
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu
Fakturovaná suma 1 114,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.07.2012
Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra č.28/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 54,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.07.2012
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č. 3121012853
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné a stočné - budova OcÚ
Fakturovaná suma 73,75 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.07.2012
Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.3121012782
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné a stočné - budova ŠK
Fakturovaná suma 908,95 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.07.2012
Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.4442469167
Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém
Fakturovaná suma 82,48 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.06.2012
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.4441659168
Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém
Fakturovaná suma 82,48 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.06.2012
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.4442409182
Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém
Fakturovaná suma 82,48 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.06.2012
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.4442179183
Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém
Fakturovaná suma 82,48 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.06.2012
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.4442029184
Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém
Fakturovaná suma 82,48 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.06.2012
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)