Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.24/2024
Predmet Stavebný materiál + prac.pomôcky a náradie - oprava interiéru OcÚ Radoľa
Hodnota 202,28 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.02.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.25/2024
Predmet Zalamovanie Spravodajcu 4/2023
Hodnota 220,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.02.2024
Dodávateľ Reklamný servis, spol., s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.21/2024
Predmet Oprava tlačiarne HP + gumený válec, výmena a kompletizácia
Hodnota 39,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 19.02.2024
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.22/2024
Predmet Oprava osvetlenia v budove OcÚ - schodisko
Hodnota 211,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 19.02.2024
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.20/2024
Predmet Stavebný materiál - verejné priestranstvo v obci - údržba
Hodnota 46,02 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.02.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.19/2024
Predmet Stavebný materiál + prac.pomôcky - budova OcÚ Radoľa - schodisko
Hodnota 88,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.02.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.18/2024
Predmet Školné za základnú prípravu členov HJ + vykonanie záverečných skúšok
Hodnota 110,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.02.2024
Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava (IČO: 00177474)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č17/2024
Predmet Dodávka a montáž termostatu v budove OcÚ
Hodnota 126,31 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.02.2024
Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.16/2024
Predmet Občerstvenie na fašiangový sprievod - šisky 10.2.2024
Hodnota 240,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.02.2024
Dodávateľ Catering Quatrefoil, s.r.o., Povina (IČO: 52538664)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.15/2024
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.02.2024
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.14/2024
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci Radoľa
Hodnota 123,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.01.2024
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.13/2024
Predmet Toner do tlačiarne Epson, čistenie tlačiarne
Hodnota 70,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.01.2024
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta