Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č. 99/2019
Predmet Obálky
Hodnota 96,48,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.09.2019
Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 03154268)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 95/2019
Predmet Servisná prehliadka plynového kotla (OcÚ Radoľa, ŠK Radoľa)
Hodnota 281,16,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.09.2019
Dodávateľ SIDOR s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 96/2019
Predmet Akumulátor k rozhlasu
Hodnota 117,36,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.09.2019
Dodávateľ JD ROZHLASY,s.r.o., Horní Bečva (IČO: 27797007)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 94/2019
Predmet Výkopové práce miestnych komunikácií (chodník)
Hodnota 243,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.09.2019
Dodávateľ TONICAT,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 93/2019
Predmet Servis bezdrátového rozhlasu
Hodnota 380,81,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.09.2019
Dodávateľ JD ROZHLASY,s.r.o., Horní Bečva (IČO: 03092019)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 92/2019
Predmet Oprava verejného osvetlenia
Hodnota 310,14,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.09.2019
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 89/2019
Predmet Prenájom toaletnej kabínky
Hodnota 52,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.09.2019
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 90/2019
Predmet Materiál pre verejné osvetlenie
Hodnota 200,32,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.09.2019
Dodávateľ KP,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 91/2019
Predmet Upomienkový predmet na Radoľskú heligonku
Hodnota 271,97,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.09.2019
Dodávateľ LUTON,spol. s r.o.,Žilina (IČO: 00591467)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 86/2019
Predmet Plagát - Turnaj STOLNÝ TENIS
Hodnota 54,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.08.2019
Dodávateľ Reklamný servis, spol. s.r.o. (IČO: 36417033)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 88/2019
Predmet Materiál pre miestne komunikácie
Hodnota 939,53,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.08.2019
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Vystavil Ing. Antno Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 85/2019
Predmet Trofeje na športové podujatie (pľacový turnaj v stolnom tenise )
Hodnota 81,12,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.08.2019
Dodávateľ LUTON spol. s r. o., Žilina (IČO: 00591467)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta