Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č. 28/2019
Predmet Materiál na opravu elektrických rozvodov v dome nádeje
Hodnota 582,22,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.03.2019
Dodávateľ KP,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 31/2019
Predmet Zdroj Lenovo 20V/2A, 5V/2A
Hodnota 32,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.03.2019
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 30/2019
Predmet Čistenie kanalizácie v budove ŠK Radoľa
Hodnota 85,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.03.2019
Dodávateľ Milan Šmarík, Žilina (IČO: 33373850)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 25/2019
Predmet Tonery
Hodnota 235,20,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.03.2019
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 27/2019
Predmet Zemné práce na cintoríne a úprava terénu pre parkovisko a chodníky
Hodnota 1 260,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.03.2019
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 28-1/2019
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci
Hodnota 424,44,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.03.2019
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 24/2019
Predmet Materiál (miestne komunikácie)
Hodnota 150,85,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.03.2019
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 26/2019
Predmet Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Hodnota 52,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.03.2019
Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 23/2019
Predmet Výkop drenáže - cintorín (protipovodňové práce)
Hodnota 85,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.03.2019
Dodávateľ Štefan Marošník, BEMTOJ, Nesluša (IČO: 00623814)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 22/2019
Predmet Geometrický plán
Hodnota 260,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.03.2019
Dodávateľ Ing. Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 21/2019
Predmet Zálohovancie zariadenie
Hodnota 682,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.03.2019
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 20/2019
Predmet Zalamovanie Spravodajca Obec Radoľa 4/2018
Hodnota 192,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.02.2019
Dodávateľ Reklamný servis, spol.s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta