Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.114/2023
Predmet Oprava nespevnených komunikácií v obci : cesta na cintorín, cesta ,,Pod Mokrým"
Hodnota 249,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.10.2023
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.115/2023
Predmet Statický posudok k zmene PD - nadstavba budovy ŠK
Hodnota 600 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.10.2023
Dodávateľ Ing.Ľubomír Knoško, Žilina (IČO: 30604702)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.113/2023
Predmet Dokončovacie práce na rozšírení vodovodu v obci Radoľa + materiál
Hodnota 2 881,01 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.10.2023
Dodávateľ Jozef Jánošík, Cesta do Rudiny 1029/8, KNM (IČO: 30546834)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.112/2023
Predmet Školenie na základnú prípravu členov HJ
Hodnota 110,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.10.2023
Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR, BA (IČO: 00177474)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.110/2023
Predmet Potreby pre DHZ Radoľa
Hodnota 3 322,12 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.10.2023
Dodávateľ FIRESYSTÉM, s.r.o., Korňa (IČO: 44543697)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.111/2023
Predmet Vypracovanie PD : Parkovisko pri ZŠ
Hodnota 500,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.10.2023
Dodávateľ Ing.Michal Loffler, Lietavská Lúčka (IČO: 42349206)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.105/2023
Predmet Tlačivá na DzN, pes, predajné automaty.....platné od 1.9.2023
Hodnota 59,23 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.10.2023
Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.107/2023
Predmet mobilná registračná služba
Hodnota 138,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.10.2023
Dodávateľ BROS Computing, s.r.o., Žilina (IČO: 36734390)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.108/2023
Predmet mandátny certifikát 3.ročný - elektronický podpis
Hodnota 108,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.10.2023
Dodávateľ DISIG, a.s., Bratislava (IČO: 35975946)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.106/2023
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci
Hodnota 247,20 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.10.2023
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.109/2023
Predmet Vypracovanie PD pre : ,,Záchytné parkovisko pri cintoríne v k.ú.Radoľa"
Hodnota 1300,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.10.2023
Dodávateľ Ing.Michal Loffler, Lietavská Lúčka (IČO: 42349206)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.104/2023
Predmet gravír medailí na turnaj v ST+štítky na poháre
Hodnota 24,96 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.10.2023
Dodávateľ LUTON spol., s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta