Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.31/2017
Predmet Lokálna odstávka vodovodu z dôvodu budovania prípojky v lokalite Tehelňa a Koscelisko
Hodnota 67,39 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.03.2017
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.30/2017
Predmet Oprava a rekonštrukcia lávky pre peších do športového areálu v obci - ihrisko v Riekach
Hodnota 4 613,52 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.03.2017
Dodávateľ REAL, s.r.o., KNM (IČO: 31643493)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.28/2017
Predmet Odborné práce pri pokládke vodovodného potrubia DN 90
Hodnota 2 347,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 22.03.2017
Dodávateľ Jozef Jánošík, KNM (IČO: 30546834)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.29/2017
Predmet Materiál na položenie vodovodného potrubia DN 90
Hodnota 3 626,09 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 22.03.2017
Dodávateľ Jozef Jánošík, KNM (IČO: 30546834)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.26/2017
Predmet Kancelárske potreby + vrecia
Hodnota 31,15 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.03.2017
Dodávateľ KOEXIMPO, .s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.27/2017
Predmet Asfaltovanie výtlkov na miestnych komunikáciách v obci
Hodnota 4000,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.03.2017
Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.25/2017
Predmet Výroba a montáž podvojného vodiaceho systému pre potreby opony - sála OcÚ Radoľa
Hodnota 511,20 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.03.2017
Dodávateľ REAL, s.r.o., KNM (IČO: 31643493)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.24/2017
Predmet Toner HP LJ 1320
Hodnota 27,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.03.2017
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.21/2017
Predmet Manuál verejného obstarávania v kocke - publikácia
Hodnota 164,22 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.03.2017
Dodávateľ Nakladateľstvo FÓRUM, s.r.o., Bratislava (IČO: 46490213)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.23/2017
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva Zmluva
Dátum vyhotovenia 01.03.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.20/2017
Predmet Výkopové práce + materiál - vodovodná prípojka
Hodnota 2330,40 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.03.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.22/2017
Predmet Kopírka Sharp AR-6023N+inštalácia
Hodnota 1 255,20 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.03.2017
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta