Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.72/2018
Predmet Drť Varín (miestne komunikácie)
Hodnota 316,32,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.06.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.63/2018
Predmet Prenájom žeriava a vysokozdvižnej plošiny na výstavbu chodníka
Hodnota 439,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.06.2018
Dodávateľ MECHANIZMY ŠEVČÍK, s.r.o.,Žilina (IČO: 46967249)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.70/2018
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.06.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.68/2018
Predmet Tonery a oprava nastavenia IP adresy tlačiarne, prenastavenie 2PC tlač + skenovanie
Hodnota 264,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.06.2018
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.64/2018
Predmet Drť Varín - protipovodňové opatrenia
Hodnota 444,35,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.06.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.65/2018
Predmet Prenájom vozidla s rukou (miestne komunikácie)
Hodnota 64,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.06.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.67/2018
Predmet Materiál na údržbu - Areál ZŠ, Detské ihrisko
Hodnota 264,58,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.06.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.66/2018
Predmet Projekt rekonštrukcie el. prípojky, č.p.2117/1. Tlač 5xparé
Hodnota 75,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.06.2018
Dodávateľ Ing. Martin Málek, Martin (IČO: 47969733)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 62/2018
Predmet Zalamovanie - Spravodajca Obec Radoľa 2/2018, zalamovanie A4
Hodnota 240,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.06.2018
Dodávateľ Reklamný servis, spol. s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.61/2018
Predmet Rozšírenie obecného kamerového systému
Hodnota 1437,60,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.05.2018
Dodávateľ ELMIS-IT,s.r.o.,KNM (IČO: 45439516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.59/2018
Predmet Materiál na výstavbu chodníka
Hodnota 6481,34,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.05.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.60/2018
Predmet Žľab BG 400 žľabovky (protipovodňové opatrenia)
Hodnota 3142,32,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.05.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta