Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.68/2017
Predmet Palivové drevo - Pľacový turnaj o pohár starostu obce
Hodnota 61,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.06.2017
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.67/2017
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci
Hodnota 302,81 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.06.2017
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.66/2017
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.06.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.65/2017
Predmet Manuál verejného obstarávania v kocke - publikácia
Hodnota 76,62 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.06.2017
Dodávateľ Nakladateľstvo FÓRUM, s.r.o., Bratislava (IČO: 46490213)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.64/2017
Predmet Materiál - atletická dráha - areál ZŠ Radoľa
Hodnota 914,50 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.06.2017
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.61/2017
Predmet Trofeje s logom obce - futbalový turnaj ,,O pohár starostu obce"
Hodnota 87,90 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.05.2017
Dodávateľ LUTON, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.62/2017
Predmet Suveniry s logom obce
Hodnota 557,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.05.2017
Dodávateľ LUTON, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.60/2017
Predmet Oprava poškodeného vodovodného potrubia k hydrantom - športová hala - areál ZŠ Radoľa
Hodnota 120,44 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.05.2017
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.59/2017
Predmet Požiarna revízia - športová hala
Hodnota 40,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.05.2017
Dodávateľ TEHAS, s.r.o., KNM (IČO: 36401269)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.58/2017
Predmet Zemné práce, výmena podkladu a úpravu bežeckej dráhy v areáli ZŠ Radoľa
Hodnota 3 504,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.05.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.56/2017
Predmet Materiál na detské ihrisko v areáli ZŠ Radoľa
Hodnota 99,97 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 22.05.2017
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.57/2017
Predmet Výkon stavebného dozoru na stavbe: oprava a rekonštrukcia lávky pre peších do športového areálu na ihrisku v Riekach
Hodnota 300,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 22.05.2017
Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o., Žilina (IČO: 44778767)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta