Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.149/2023
Predmet Obrubníky cestné+doprava - parkovisko pri Cintoríne
Hodnota 675,60- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.11.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.151/2023
Predmet Obrubníky cestné+doprava - parkovisko pri ZŠ
Hodnota 2 510,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.11.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.152/2023
Predmet Pracovné náradie a materiál - údržba verejných priestranstiev v obci Radoľa
Hodnota 178,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.11.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.150/2023
Predmet Tlač Spravodajcu
Hodnota 216,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.11.2023
Dodávateľ Róbert Lopušan - TIME PRINT, Varín (IČO: 33862494)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.147/2023
Predmet Školné za základnú prípravu členov HJ + vykonanie záverečných skúšok
Hodnota 165,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.11.2023
Dodávateľ Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava (IČO: 00177474)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.148/2023
Predmet Zalamovanie Spravodajcu 3/2023
Hodnota 220,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.11.2023
Dodávateľ Reklamný servis, spol., s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.145/2023
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci Radoľa
Hodnota 101,40 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.11.2023
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.146/2023
Predmet Oprava osvetlenia v športovej hale
Hodnota 215,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.11.2023
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.143/2023
Predmet Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Radoľa
Hodnota 1600,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.11.2023
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.144/2023
Predmet Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Radoľa
Hodnota 3330,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.11.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.142/2023
Predmet Športové pomôcky + čistiaci materiál pre STO ŠK Radoľa
Hodnota 460,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.11.2023
Dodávateľ RMsport, Radoslav Majcher, KNM (IČO: 34768351)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.141/2023
Predmet Práca na aktivácií a aktualizácii prihlásenia do internet.programu......
Hodnota 24,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.11.2023
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35424864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta