Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č. 96/2018
Predmet Kancelárske pomôcky
Hodnota 88,35,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.08.2018
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 94/2018
Predmet Materiál na miestne komunikácie
Hodnota 442,02,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.07.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.93/2018
Predmet Kamenná drť na opravu miestnych a účelolvvých komunikácií
Hodnota 4000,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.07.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.90/2018
Predmet Výroba plagátov na podujatie "Radoľská Heligónka"
Hodnota 750,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.07.2018
Dodávateľ Mgr. Mária Greňová - maja kreativ, Nesluša (IČO: 48172502)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 91/2018
Predmet Materiál na úpravu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
Hodnota 382,46,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.07.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., Kysucké Nové Mesto (IČO: 44839707)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 88/2018
Predmet Zemné práce na výstavbu vodovodu - KOSCELISKO
Hodnota 8 000,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.07.2018
Dodávateľ TONICAT, s. r.o. (IČO: 47569158)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 89/2018
Predmet Výstavba viacúčelového ihriska
Hodnota 38 876,16,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.07.2018
Dodávateľ SPORT SERVICE,s.r.o.,Diaková (IČO: 36785571)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.87/2018
Predmet Povinná ročná prehliadka na motorové vozidlo Peugeot
Hodnota 184,19,.€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.06.2018
Dodávateľ FINAL-CD, spol. s r.o.,Partizánske (IČO: 31432484)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 86/2018
Predmet Elektromateriál (verejné osvetlenie)
Hodnota 81,38,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.06.2018
Dodávateľ KP,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 83/2018
Predmet Zalamovanie - Spravodajca Obec Radoľa 1/2018, zalamovanie A4
Hodnota 192,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.06.2018
Dodávateľ Reklamný servis, spol. s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 84/2018
Predmet Plagát Radoľský jarmok 2018 tlač 50 ks a grafický návrh + spracovanie
Hodnota 44,64,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.06.2018
Dodávateľ Reklamný servis, spol. s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 85/2018
Predmet Materiál na výstavbu chodníka
Hodnota 881,87,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.06.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta