Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.12/2024
Predmet Materiál - osvetlenie - OcÚ Radoľa
Hodnota 6,66 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.01.2024
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.11/2024
Predmet Stavebný materiál - stavebné úoravy - OcÚ Radoľa
Hodnota 523,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.01.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č10/2024
Predmet Školenia k informačnému systému URBIS v roku 2024
Hodnota cca 375,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 19.01.2024
Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.8/2024
Predmet Toner 2ks - OcÚ Radoľa
Hodnota 54 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 18.01.2024
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.9/2024
Predmet Stavebný a pracovný materiál+ochranné prac.pomôcky - verejné priestranstvo v obci
Hodnota 180,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 18.01.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.7/2024
Predmet Drť 0/32, 0/63 - zimná údržba+oprava nespevnených plôch ciest v obci
Hodnota 450,82 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.01.2024
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.6/2024
Predmet Oprava plynového kotla v budove ŠK Radoľa
Hodnota 60,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.01.2024
Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.3/2024
Predmet webhosting ,,radola.sk"
Hodnota 74,76 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.01.2024
Dodávateľ ASPone, s.r.o., Zlín (IČO: 28274326)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č4/2024
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.01.2024
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č5/2024
Predmet Dočasná oprava nespevnených komunikácií v obci Radoľa - zimná údržba
Hodnota 714,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.01.2024
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.1/2024
Predmet Oprava osvetlenia v areáli v Riekach
Hodnota 57,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.01.2024
Dodávateľ MAB-EL, s.r.o., KNM (IČO: 52456684)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.2/2024
Predmet Požičanie odvlhčovacích strojov - budova ŠK Radoľa
Hodnota 660,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.01.2024
Dodávateľ Tomáš Franc, TF-Požičovňa, KNM (IČO: 44807554)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta