Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.53/2017
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.05.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.54/2017
Predmet Vzdialené pripojenie na PC - úprava FIN4-04
Hodnota 10,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.05.2017
Dodávateľ PC Suport, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.54/1/2017
Predmet Vzdialené pripojenie na PC - KEO Pokladňa
Hodnota 10,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.05.2017
Dodávateľ PC Suport, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.52/2017
Predmet Dopravné značenie
Hodnota 1 887,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.05.2017
Dodávateľ Znak spol. s.r.o., Púchov (IČO: 31614884)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.51/2017
Predmet Servis bezdrôtového rozhlasu v obci Radoľa
Hodnota 370,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.05.2017
Dodávateľ JD Rozhlasy SK, s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.50/2017
Predmet Práce na údržbe, kontrole a nastavení 3kc PC, úprava programov a Ram 1GBa
Hodnota 85,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.05.2017
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.49/2017
Predmet Spravodajca - tlač
Hodnota 540,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.05.2017
Dodávateľ TIME Print, Varín (IČO: 33862494)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.47/2017
Predmet Výkop základov, obšalovanie a betonáž - lávka na ihrisko
Hodnota 1 108,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.05.2017
Dodávateľ Marpal, s.r.o., KNM (IČO: 46947035)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.48/2017
Predmet Grafické spracovanie Spravodajcu
Hodnota 192,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.05.2017
Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.46/2017
Predmet Zhotovenie geometrického plánu - ihrisko
Hodnota 200,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.05.2017
Dodávateľ Ing.Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.45/2017
Predmet Spracovanie vysťahovalectva z obce Radoľa do USA
Hodnota 200,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.05.2017
Dodávateľ PhDr.Juraj Laššuth, Dolný Kubín (IČO: 17955866)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.44/2017
Predmet Vývoz žumpy - areál ŠK Radoľa
Hodnota
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.05.2017
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta