Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.140/2023
Predmet Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci Radoľa
Hodnota 467,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.11.2023
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.139/2023
Predmet Montáž a demontáž plynového kotla v budove ŠK Radoľa
Hodnota 4200,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.11.2023
Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.138/2023
Predmet Kladenie podkladu a krytu z obaľovaného kameniva asfaltom - plocha prístupu na parkovisko pri ZŠ
Hodnota 1750,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.11.2023
Dodávateľ EKOSTAV GROUP, s.r.o., Krásno nad Kysucou (IČO: 50400649)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.133/2023
Predmet Kancelárske potreby - OcÚ Radoľa
Hodnota 247,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.11.2023
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.134/2023
Predmet Dresy pre DHZ Radoľa
Hodnota max 700,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.11.2023
Dodávateľ Bison sportswear, s.r.o., Těšany, ČR (IČO: 29296897)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.136/2023
Predmet Oprava a revízia zabezpečovacieho zariadenia - OcÚ Radoľa
Hodnota 416,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.11.2023
Dodávateľ ELMIS - IT, s.r.o., KNM (IČO: 45439516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.137/2023
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.11.2023
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.132/2023
Predmet Toner + inštalačné práce a nastavenie tlačiarne
Hodnota 51,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.11.2023
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.131/2023
Predmet Drť LP 0/63 - parkovisko v areáli ZŠ Radoľa
Hodnota 1654,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.11.2023
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.128/2023
Predmet Materiál na opravu osvetlenia v športovej hale
Hodnota 1 390,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.10.2023
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.129/2023
Predmet Oprava hlavného prívodu plynu do budovy OcÚ Radoľa
Hodnota 182,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.10.2023
Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.130/2023
Predmet Drť LP 0/63 - parkovisko v areáli ZŠ Radoľa
Hodnota 403,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.10.2023
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta