Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.35/2024
Predmet Drť LP 0/4, 8/16, 0/32- parkovisko pri cintoríne
Hodnota 703,20 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.03.2024
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.36/2024
Predmet Skúška pevnosti betónu - budova ŠK č.341
Hodnota 216,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.03.2024
Dodávateľ CONTROL - VHS-SK, spol. s.r.o., Bratislava (IČO: 36402613)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.33/2024
Predmet Kancelárske potreby - XEROX A4 -OcÚ Radoľa
Hodnota 117,30 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.03.2024
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.34/2024
Predmet Zemné výkopové práce strojom - parkovisko pri cintoríne
Hodnota 2850,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.03.2024
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.32/2024
Predmet Stavebný materiál - parkovisko pri cintoríne
Hodnota 147,90 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.03.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.31/2024
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Hodnota 78,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.03.2024
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.30/2024
Predmet Stavebný materiál + náradie - verejné priestranstvo v obci - údržba
Hodnota 108,01 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.03.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.26/2024
Predmet Tlač Spravodajcu
Hodnota 216,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.02.2024
Dodávateľ Róbert Lopušan - TIME PRINT, Varín (IČO: 33862494)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.27/2024
Predmet Stavebný materiál - verejné priestranstvo v obci
Hodnota 40,08 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.02.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.28/2024
Predmet Materiál na opravu rozvodov elektriny v budove OcÚ Radoľa
Hodnota 128,76 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.02.2024
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.29/2024
Predmet Materiál - na opravu verejného osvetlenie v obci Radoľa
Hodnota 542,53 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.02.2024
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.23/2024
Predmet Vrecovaný asfalt + doprava
Hodnota 528,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.02.2024
Dodávateľ ALL77, s.r.o., Palárikovo (IČO: 52441806)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta