Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Mobil - Obec Radoľa
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s.
Predmet Zmena pôvodného programu služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 15.01.2013
Zverejnené 17.12.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Slovak Telekom, a.s, Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Michaela Jurčíková, obchodný reprezentant
 [2,8 MB]
Identifikátor Viacúčelové športové ihrisko
Názov Zmluva o dielo č.10/02/2012
Predmet Vykonať dielo - Viacúčelové športové ihrisko
Hodnota 55 254,02 €
Platnosť od 15.12.2012
Zverejnené 15.12.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, VAAT, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 45585954)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Miroslav Beňko, konateľ spoločnosti
 [88,4 kB]
Identifikátor Viacúčelové športové ihrisko
Názov Rozpočet k Zmluve č.10/02/2012
Predmet Vykonať dielo - Viacúčelové športové ihrisko
Hodnota
Platnosť od 15.12.2012
Zverejnené 15.12.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, VAAT, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 45585954)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Miroslav Beňko, konateľ spoločnosti
 [46,9 kB]
Identifikátor Viacúčelové športové ihrisko
Názov Harmonogram k Zmluve č.10/02/2012
Predmet Vykonať dielo - Viacúčelové športové ihrisko
Hodnota
Platnosť od 15.12.2012
Zverejnené 15.12.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, VAAT, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 45585954)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Miroslav Beňko, konateľ spoločnosti
 [41,5 kB]
Identifikátor Audítor obce
Názov Zmluva
Predmet Poskytovanie audítorskych služieb
Hodnota 1 060,00 €
Platnosť od 13.11.2012
Zverejnené 13.11.2012
Zmluvné strany Ing.Darina Palatická, dodávateľ Obec Radoľa, odberateľ (IČO: 33713961)
V zastúpení Ing.Darina Palatická, audítorka Ing.Anton Tkáčik, starosta
 [3,3 MB]
Identifikátor Dodatok k dohode 43/§50j/2012
Názov Dodatok č.1 k dohode č.43/§50j/2012 zo dňa 12.06.2012
Predmet Zmeny a doplnenie článkov a bodov dohody
Hodnota
Platnosť od 07.11.2012
Zverejnené 07.11.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Jozef Machyna, riaditeľ
 [1,8 MB]
Identifikátor Telefóny OcÚ
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom, a.s.
Predmet Zmena pôvodného programu služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 01.11.2012
Zverejnené 31.10.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Slovak Telekom, a.s, Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Silvia Haburaj, zástupca podniku
 [6,9 MB]
Identifikátor Právne služby
Názov Mandátna zmluva
Predmet Poskytovanie právnych služieb, spisovanie zmlúv a právnych podaní.....
Hodnota 70,00 €/ mesiac
Platnosť od 01.11.2012
Zverejnené 31.10.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Advokátska kancelária JUDr.Stopka JUDr.Blendovský, s.r.o. (IČO: 36866849)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta JUDr.Miroslav Stopka
 [1,3 MB]
Identifikátor Telefóny OcÚ
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telecom, a.s.
Predmet Zmena pôvodného programu služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 01.11.2012
Zverejnené 25.10.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Slovak Telekom, a.s, Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Silvia Haburaj, zástupca podniku
 [6,8 MB]
Identifikátor Verejná kanalizácia - odpredaj
Názov Kúpna zmluva č.204/2012
Predmet Kúpa verejnej kanalizácie
Hodnota 100,00 €
Platnosť od 16.10.2012
Zverejnené 15.10.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s (IČO: 36672297)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Predstavenstvo - JUDr.Peter Šimko, predseda predstavenstva, Ing.Miroslav Kundrík, člen predstavenstva
 [4,3 MB]
Identifikátor Mobil - Obec Radoľa
Názov Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telecom, a.s.
Predmet Zmena pôvodného programu služieb
Hodnota cenník
Platnosť od 10.10.2012
Zverejnené 09.10.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Slovak Telekom, a.s, Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Jana Adamicová, obchodný reprezentant
 [1,8 MB]
Identifikátor Verejná kanalizácia - odpredaj
Názov Inominátna zmluva č.203/2012
Predmet Záväzok SEVAK, a.s. v k.ú. Radoľa - vybudovať kanalizáciu, vykonať vyčistenie existujúcej, vykonať rekonštrukciu prečerpávacej stanice........
Hodnota 100,00 €
Platnosť od 20.09.2012
Zverejnené 19.09.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s (IČO: 36672297)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta JUDr. Peter Šimko a Ing.Miroslav Kundrík, členovia predstavenstva
 [3,2 MB]