Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Snooker club - Danka Pavelová
Názov Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve
Predmet Zníženie nájomného
Hodnota 208,00 €/ mesiac
Platnosť od 01.04.2013
Zverejnené 19.04.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Danka Pavelová - Snooker club (IČO: 37622871)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Danka Pavelová, nájomca
 [796,6 kB]
Identifikátor Kaštieľ - projekt PL-SK/ZA/IPP/III/037
Názov Zmluva o dielo č.IV/1/2013
Predmet Uskutočnenie stavebných prác spojených s realizáciou stavby: ,,Historicko-náučný chodník s oddychovou zónou"
Hodnota 12 992,52 €
Platnosť od 09.04.2013
Zverejnené 09.04.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, L.P.Bau, s.r.o., KNM (IČO: 46857001)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Lukáš Harcek, konateľ
 [8,5 MB]
Identifikátor Kaštieľ - projekt
Názov Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu PL-SK-ZA-IPP-III-037 s názvom ,, Po stopách legiend sv.Vojtecha a sv.Jána Sarkandera,,
Predmet VÚC prevedie finanančný príspevok a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu na mikroprojekt ,,Po stopách legiend sv.Vojtecha a sv.Jána Sarkandera"
Hodnota 32 506,72 €
Platnosť od 20.03.2013
Zverejnené 20.03.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, VÚC-Žilinský samosprávny kraj (IČO: 37808427)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Juraj Blanár, predseda ŽSK
 [53,7 MB]
Identifikátor Kaštieľ - projekt PL-SK/ZA/IPP/III/037
Názov Zmluva o poskytovaní služieb
Predmet Zabezpečenie dodávky služieb projektového manažéra pod názvom: ,,Po stopách legiend sv.Vojtecha a sv. Jána Sarkandera,,
Hodnota 3 482,50 €
Platnosť od 19.03.2013
Zverejnené 19.03.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Rozvojová agentúra Žilinského samosprávneho kraja, n.o. (IČO: 37905783)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Mgr.Branislav Zacharides, riaditeľ
 [1,5 MB]
Identifikátor Byt č.341 - Ihrisko
Názov Zmluva o nájme bytu
Predmet Prenájom bytu
Hodnota 45,00 €/mesiac
Platnosť od 08.03.2013
Zverejnené 08.03.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, NájomcaI,II
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Nájomca I,II
 [1,8 MB]
Identifikátor Kolektívna zmluva
Názov Kolektívna zmluva na rok 2013
Predmet Úprava pracovno-právnych vzťahov, platové podmienky a sociálna oblasť
Hodnota
Platnosť od 18.02.2013
Zverejnené 22.02.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Základná organizácia odborového zväzu verejnej správy pri obci Rudina
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Oľga Chovaňáková, predseda OZ, Bc.Slávka Francová, podpredseda OZ
 [109,7 kB]
Identifikátor Verejné obstarávanie
Názov Mandátna zmluva 2013/VO/IVOMOS/Radoľa
Predmet Výkon činností odborne spôsobilej osoby na verejné obstarávanie
Hodnota 2 796,00 €
Platnosť od 01.02.2013
Zverejnené 01.02.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Ing.Ivan Moravčík IVOMOS, Žilina (IČO: 46708031)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing. Miroslav Kuric, Ing.Ivan Moravčík
 [83,1 kB]
Identifikátor Viacúčelové športové ihrisko
Názov Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.10-02-2012 zo dňa 22.10.2012
Predmet Zmena bankového spojenia
Hodnota
Platnosť od 25.01.2013
Zverejnené 25.01.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, VAAT, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 45585954)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Miroslav Beňko, konateľ spoločnosti
 [862,5 kB]
Identifikátor Kataster
Názov Zmluva č.33/2013 o poskytovaní súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra
Predmet Poskytnutie údajov z katastrálneho územia Radoľa
Hodnota 248,95 € - bezplatne
Platnosť od 24.01.2013
Zverejnené 24.01.2013
Zmluvné strany Obec Radoľa, Správa katastra Žilina (IČO: 37808095)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Anna Štrengerová, riaditeľka
 [2,1 MB]
Identifikátor Úver
Názov Úverová zmluva č.96540-2012
Predmet Poskytnutie peňažných prostriedkov
Hodnota 395 000,00 €
Platnosť od 19.12.2012
Zverejnené 19.12.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Bratislava (IČO: 00682420)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing. Miroslav Kuric, Ing.Ladislav Keltoš, zamestnanci banky
 [122,1 kB]
Identifikátor Úver
Názov Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.96540-2012
Predmet Blankozmenka
Hodnota 395 000,00 €
Platnosť od 19.12.2012
Zverejnené 19.12.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s., Bratislava (IČO: 00682420)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing. Miroslav Kuric, Ing.Ladislav Keltoš, zamestnanci banky
 [69,6 kB]
Identifikátor Mobil - Obec Radoľa
Názov Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytovaní verejných služieb
Predmet Zmena v programe
Hodnota
Platnosť od 15.01.2013
Zverejnené 17.12.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Slovak Telekom, a.s, Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Michaela Jurčíková, obchodný reprezentant
 [3,0 MB]