Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor KEO
Názov Dodatok č.1 k Obchodnej zmluve č. 2000/01/01/041
Predmet Kompletná evidencia obcí - KEO a služieb s tým spojených
Hodnota cenník
Platnosť od 30.03.2007
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , KEO Emília Kalmánová (IČO: 36739464)
V zastúpení Božena Peťková, starostka Emília Kalmánová, dodávateľ
 [641,1 kB]
Identifikátor KEO
Názov Dodatok č.2 k zmluve č.2000/01/01/041
Predmet Kompletná evidencia obcí - KEO a služieb s tým spojených
Hodnota cenník
Platnosť od 02.07.2007
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , KEO Emília Kalmánová (IČO: 36739464)
V zastúpení Božena Peťková, starostka Emília Kalmánová, dodávateľ
 [575,1 kB]
Identifikátor Mestská autobusová doprava
Názov Dohoda o úhrade preukázanej straty, ktorá vznikne pri výkone vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy mesta KNM
Predmet Zabezpečenie náhrady preukázanej straty, ktorá vznikne pri výkone vo verejnom záujme, pri zabezpečovaní mestskej dopravy na území Mesta a Obce.
Hodnota 5.586,54 €/ročne
Platnosť od 15.01.2008
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Mesto KNM (IČO: 00314099)
V zastúpení Božena Peťková, starostka Ing.Ján Hartel, primátor mesta
 [8,3 MB]
Identifikátor SPP, a.s.
Názov Zmluva o dodávke plynu
Predmet Dodávka plynu
Hodnota cenník dodávky plynu
Platnosť od 08.07.2009
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , SPP, a.s. (IČO: 35815256)
V zastúpení Božena Peťková, starostka Bernd Wagner, predseda predstavenstva
 [1,6 MB]
Identifikátor SPP, a.s.
Názov Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
Predmet Dodávka plynu
Hodnota cenník dodávky plynu
Platnosť od 01.09.2010
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , SPP, a.s. (IČO: 35815256)
V zastúpení Božena Peťková, starostka Dr.Achim Saul, predseda predstavenstva
 [9,2 MB]
Identifikátor Miestne komunikácie
Názov Zmluva o dielo
Predmet Oprava miestnej komunikácie v roku 2010
Hodnota 93 185,53 €
Platnosť od 01.01.2011
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , RILINE, s.r.o. (IČO: 36745821)
V zastúpení Božena Peťková, starostka Vladimír Richtárik, konateľ firmy
 [3,3 MB]
Identifikátor Miestne komunikácie
Názov Dodatok č.1 k zmluve o dielo
Predmet Zmena platobných podmienok na realizácii stavby : Oprava miestnej komunikácie v roku 2010
Hodnota splátkové podmienky
Platnosť od 01.01.2011
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , RILINE, s.r.o. (IČO: 36745821)
V zastúpení Božena Peťková, starostka Vladimír Richtárik, konateľ firmy
 [654,7 kB]
Identifikátor Úrazové poistenie - aktivačná činnosť - krátkodobé
Názov Poistná zmluva
Predmet Úrazové poistenie - aktivačná činnosť
Hodnota 14,40 €
Platnosť od 01.10.2010
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , UNION poisťovňa, a.s. (IČO: 31322051)
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka , Katarína Chalúpková, sprostredkovateľ
 [5,0 MB]
Identifikátor Majetok Obce - ZŠ,MŠ
Názov Poistka
Predmet Poistenie majetku obce
Hodnota 565,43 €
Platnosť od 25.02.2006
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , UNIQA poisťovňa, a.s. (IČO: 00653501)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Jana Darmová, riaditeľka agentúra
 [6,9 MB]
Identifikátor Kaderníctvo DENISA
Názov Nájomná zmluva
Predmet Dočasné úžívanie pozemku
Hodnota 75,67 €/rok
Platnosť od 01.04.2006
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Kaderníctvo DENISA (IČO: 34361618)
V zastúpení Božena Peťková, starostka, Denisa Luprichová
 [733,5 kB]
Identifikátor Kaderníctvo DENISA
Názov Dodatok č.1 k zmluve o dočasnom užívaní pozemku
Predmet Dočasné úžívanie pozemku
Hodnota 75,67 €/rok
Platnosť od 02.01.2009
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Kaderníctvo DENISA (IČO: 34361618)
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka, Denisa Pijáková, rod.Luprichová
 [649,5 kB]
Identifikátor Byt č.341 - Ihrisko
Názov Zmluva o nájme bytu - ukončena dňa 15.11.2012
Predmet Nájom bytu
Hodnota 45,00 €/mesiac
Platnosť od 01.02.2010
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Nájomci
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka , Ján Žúbor a Ľubomíra Žúborová
 [1,7 MB]