Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor SOZA - Používanie hudobných diel ich verejným prevedením - Obecný rozhlas
Názov Hromadná licenčná zmluva
Predmet Obecný rozhlas - použitie hudobných diel
Hodnota cenník
Platnosť od 23.03.2006
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (IČO: 00178454)
V zastúpení Božena Peťková, starostka SOZA, Bratislava
 [2,1 MB]
Identifikátor T-Com, a.s.
Názov Zluva o pripojení
Predmet Telefóny - OcÚ
Hodnota cenník
Platnosť od 24.04.2007
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , T-Com, a.s (IČO: 35763469)
V zastúpení Božena Peťková, starostka Gachová Dana, Slovak Telecom, a.s.
 [5,0 MB]
Identifikátor T-Com, a.s.
Názov Dodatok k zmluve o pripojení
Predmet ISDN - Tlefóny OcÚ
Hodnota cenník
Platnosť od 21.04.2009
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , T-Com, a.s (IČO: 35763469)
V zastúpení Božena Peťková, starostka , Milan Svrček, Slovak Telecom, a.s.
 [2,3 MB]
Identifikátor T-Com, a.s.
Názov Dodatok k zmluve o pripojení
Predmet TP - telefón OcÚ
Hodnota cenník
Platnosť od 21.04.2009
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , T-Com, a.s (IČO: 35763469)
V zastúpení Božena Peťková, starostka, Milan Svrček, Slovak Telecom, a.s.
 [1,8 MB]
Identifikátor DOXX
Názov Zmluva č.07K110159
Predmet Stravné lístky
Hodnota cenník
Platnosť od 30.11.2007
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. (IČO: 36391000)
V zastúpení Božena Peťková, starostka, Bc.Eva Šmehylová, konateľka spoločnosti
 [2,6 MB]
Identifikátor T+T
Názov Zmluva č.1573
Predmet Zber preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2007
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , T+T, a.s. (IČO: 36400491)
V zastúpení Božena Peťková, starostka, Ing. Miloslav Sokolovský, predseda predstavensrva
 [2,6 MB]
Identifikátor T+T
Názov Dodatok č.1 k Zmluve č.1573 o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
Predmet Zber preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2010
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
V zastúpení Božena Peťková, starostka, Ing. Miloslav Sokolovský, predseda predstavensrva
 [1,3 MB]
Identifikátor Internet
Názov Dodatok k zmluve o propojení
Predmet Internet
Hodnota cenník
Platnosť od 24.02.2009
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Slovak Telekom, a.s. (IČO: 35763469)
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka Dana Gachová, zástupca poskytovateľa
 [5,3 MB]
Identifikátor KEO
Názov Obchodná zmluva č.2000/01/01/041
Predmet Kompletná evidencia obcí - KEO a služieb s tým spojených
Hodnota cenník
Platnosť od 06.06.2000
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , KEO Emília Kalmánová (IČO: 36739464)
V zastúpení Bc.Božena Jantošíková, starostka Emília Kalmánová, dodávateľ
 [3,0 MB]
Identifikátor KEO
Názov Dodatok k zmluve č.2000/01/05/041
Predmet Kompletná evidencia obcí - KEO a služieb s tým spojených
Hodnota
Platnosť od 06.06.2006
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , KEO Emília Kalmánová (IČO: 36739464)
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka Emília Kalmánová, dodávateľ
 [546,5 kB]
Identifikátor KEO
Názov Dodatok č.1 k Obchodnej zmluve č. 2000/01/01/041
Predmet Kompletná evidencia obcí - KEO a služieb s tým spojených
Hodnota cenník
Platnosť od 30.03.2007
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , KEO Emília Kalmánová (IČO: 36739464)
V zastúpení Božena Peťková, starostka Emília Kalmánová, dodávateľ
 [641,1 kB]
Identifikátor KEO
Názov Dodatok č.2 k zmluve č.2000/01/01/041
Predmet Kompletná evidencia obcí - KEO a služieb s tým spojených
Hodnota cenník
Platnosť od 02.07.2007
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , KEO Emília Kalmánová (IČO: 36739464)
V zastúpení Božena Peťková, starostka Emília Kalmánová, dodávateľ
 [575,1 kB]