Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Kaderníctvo DENISA
Názov Dodatok č.1 k zmluve o dočasnom užívaní pozemku
Predmet Dočasné úžívanie pozemku
Hodnota 75,67 €/rok
Platnosť od 02.01.2009
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Kaderníctvo DENISA (IČO: 34361618)
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka, Denisa Pijáková, rod.Luprichová
 [649,5 kB]
Identifikátor Byt č.341 - Ihrisko
Názov Zmluva o nájme bytu - ukončena dňa 15.11.2012
Predmet Nájom bytu
Hodnota 45,00 €/mesiac
Platnosť od 01.02.2010
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Nájomci
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka , Ján Žúbor a Ľubomíra Žúborová
 [1,7 MB]
Identifikátor Dôvera , a.s.
Názov Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
Predmet zasielanie dokumentov prostredníctvom elektronických služieb
Hodnota
Platnosť od 29.04.2016
Zverejnené 29.04.2004
Zmluvné strany Obec Radoľa Dôvera zdravotná poiťovňa, a.s. (IČO: 35942436)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Martin Kultan, generálny riaditeľ
 [7,0 MB]