Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Viacúčelové športové ihrisko
Názov Mandátna zmluva
Predmet Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných prác na zákazku : ,,Viacúčelové športové ihrisko"
Hodnota 1 600,00 € bez DPH
Platnosť od 03.09.2012
Zverejnené 02.09.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, DGB, s.r.o. (IČO: 36772488)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Ivan Gašpar, konateľ
 [2,3 MB]
Identifikátor Výkup použitého jedlého oleja a tukov
Názov Zmluva o výkupe jedlého oleja a tukov
Predmet Odoberanie použitého jedlého oleja za dohodnutých podmienok
Hodnota 0,15 €/kg
Platnosť od 30.08.2012
Zverejnené 29.08.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, LADISCO s.r.o. (IČO: 36806978)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Pavol Palko, konateľ
 [3,3 MB]
Identifikátor Kúpna zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách
Názov Kúpna zmluva
Predmet Vodovod
Hodnota 100,00 €
Platnosť od 27.08.2012
Zverejnené 26.08.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s (IČO: 36672297)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta JUDr. Peret Šimko a Ing.Miroslav Kundrík, členovia predstavenstva
 [5,1 MB]
Identifikátor Zberná nádoba na obnosené a nepotrebné šatstvo a textil
Názov Zmluva o umiestnení zbernej nádoby na použitý odev a textil
Predmet Bezplatné dodanie a umiestnenie zbernej nádoby na obnosené a nepotrebné šatstvo a textil
Hodnota 0 €
Platnosť od 07.08.2012
Zverejnené 06.08.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Pomocný anjel, n.o. (IČO: 45734305)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Slavomíra Ploransky
 [831,7 kB]
Identifikátor Poskytnutie verejných prostriedkov
Názov Zmluva o poskytnutí verejných prostriedkov zo ŠR prostredníctvom rozpočtu ObÚ Žilina
Predmet Poskytnutie finančných prostriedkov v roku 2012 - výdavky počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita
Hodnota 6 683,98 €
Platnosť od 01.08.2012
Zverejnené 31.07.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Obvodný úrad Žilina (IČO: 42059950)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Vladimír Macášek, prednosta ObÚ Žilina
 [3,7 MB]
Identifikátor Rozvojová agentúra ŽSK
Názov Zmluva o dielo
Predmet Spracovanie dokumentácie žiadosti o poskytnutie fin.príspevku z EÚ - cezhraničná spolupráca
Hodnota 1 000,00 €
Platnosť od 16.07.2012
Zverejnené 15.07.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Rozvojová agentúra ŽSK (IČO: 37905783)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Mgr.Branislav Zacharides, riaditeľ
 [3,2 MB]
Identifikátor Zmluva o reklame
Názov Zmluva o reklame
Predmet Turnaj - reklama
Hodnota 50,00 €
Platnosť od 14.07.2012
Zverejnené 13.07.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Mäso údeniny (IČO: 17817994)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Miloš Kubala
 [632,7 kB]
Identifikátor Zmluva o reklame
Názov Zmluva o reklame
Predmet Turnaj - reklama
Hodnota 130,00 €
Platnosť od 14.07.2012
Zverejnené 13.07.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Bar SANTAFÉ
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Miroslav Tomašec
 [635,1 kB]
Identifikátor Odvoz a likvidícia KO
Názov Mandátna zmluva
Predmet Odvoz a likvidácia stavebného, komunálneho a objemového odpadu
Hodnota 130,00 €/kontajner
Platnosť od 11.07.2012
Zverejnené 10.07.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Peter Janek, mandatár
 [727,1 kB]
Identifikátor 43/§50j/2012
Názov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami
Predmet Úprava práv a povinností účastníkov dohoddy č.43/§50j/2012
Hodnota 16 841,62 €
Platnosť od 01.07.2012
Zverejnené 30.06.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Jozef Machyna, riaditeľ
 [6,8 MB]
Identifikátor ZŠ Radoľa - projekt ,,Škola nás baví"
Názov Zmluva č.1/2012 o poskytnutí finančných prostriedkov na základe zmluvy č.096/2012/1.1/OVP o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Predmet Poskytnutie nenávratného finančného príspevku - projekt ,,Škola nás baví"
Hodnota 4 441,75 €
Platnosť od 21.06.2012
Zverejnené 21.06.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta PaedDr.Blažena Gažová, riatiteľka ZŠ
 [814,5 kB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy č.P29202012060167
Predmet Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.
Hodnota 82,48 €
Platnosť od 21.06.2012
Zverejnené 20.06.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE-D, a.s, Žilina (IČO: 36442151)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Daniel Valjašek, manažér distribučnej oblasti
 [2,6 MB]