Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor 17/§50i/2011
Názov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti
Predmet Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa §51i
Hodnota 458,83 €/mesiac
Platnosť od 01.04.2011
Zverejnené 31.03.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Daniela Stodolová, riaditeľka ÚPSVaR
 [7,4 MB]
Identifikátor Majetok Obce - ZŠ,MŠ
Názov Poistka
Predmet Poistenie majetku obce
Hodnota 565,43 €/rok
Platnosť od 25.02.2011
Zverejnené 24.02.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , UNIQA poisťovňa, a.s. (IČO: 00653501)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Mgr.Eva Kanioková, sprostredkovateľ
 [6,0 MB]
Identifikátor Miestne komunikácie
Názov Dodatok č.2 k zmluve o dielo
Predmet Zmena platobných podmienok na realizácii stavby : Oprava miestnej komunikácie v roku 2010
Hodnota splátkové podmienky
Platnosť od 07.02.2011
Zverejnené 07.02.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , RILINE, s.r.o. (IČO: 36745821)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Vladimír Richtárik, konateľ firmy
 [699,3 kB]
Identifikátor Severoslovenské vodárne a kanalizácie
Názov Zmluva
Predmet dodávky vody+kanalizácia
Hodnota cenník
Platnosť od 21.10.2008
Zverejnené 02.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (IČO: 36672297)
V zastúpení Božena Peťková, starostka, Ing.Oľga Žieriková, obchodno-ekonomická riaditeľka
 [4,9 MB]
Identifikátor Stredoslovenská energetika, a.s.
Názov Zmluva
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny
Hodnota cenník dodávky elektriny
Platnosť od 01.01.2010
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka Mgr.Andrea Maarová, riaditeľ sekcie
 [4,1 MB]
Identifikátor Stredoslovenská energetika, a.s
Názov Zmluva
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
Hodnota cenník dodávky elektriny
Platnosť od 01.01.2010
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka Mgr.Andrea Maarová, riaditeľ sekcie
 [4,0 MB]
Identifikátor Stredoslovenská energetika, a.s
Názov Zmluva
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
Hodnota cenník dodávky elektriny
Platnosť od 01.01.2010
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka Mgr.Andrea Maarová, riaditeľ sekcie
 [4,0 MB]
Identifikátor Stredoslovenská energetika, a.s
Názov Zmluva
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
Hodnota cenník dodávky elektriny
Platnosť od 01.01.2010
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka Mgr.Andrea Maarová, riaditeľ sekcie
 [4,0 MB]
Identifikátor Stredoslovenská energetika, a.s
Názov Zmluva
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - Obec Radoľa
Hodnota cenník dodávky elektriny
Platnosť od 01.01.2010
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka Mgr.Andrea Maarová, riaditeľ sekcie
 [4,0 MB]
Identifikátor Stredoslovenská energetika, a.s
Názov Zmluva
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku
Hodnota cenník dodávky elektriny
Platnosť od 01.01.2010
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka Mgr.Andrea Maarová, riaditeľ sekcie
 [4,0 MB]
Identifikátor Stredoslovenská energetika, a.s
Názov Zmluva
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - OcÚ
Hodnota cenník dodávky elektriny
Platnosť od 01.01.2010
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka Mgr.Andrea Maarová, riaditeľ sekcie
 [4,0 MB]
Identifikátor Ochrana objektu
Názov Zmluva č.11/2010
Predmet Ochrana objektu
Hodnota cenník
Platnosť od 22.04.2010
Zverejnené 01.01.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline (IČO: 00735841)
V zastúpení Bc.Božena Peťková, starostka plk.Ing. František Posluch, riaditeľ KR PZ v Žiline
 [5,8 MB]