Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor SSE, a.s.
Názov Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy č.P73012012060022
Predmet Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.
Hodnota 82,48 €
Platnosť od 21.06.2012
Zverejnené 20.06.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE-D, a.s, Žilina (IČO: 36442151)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Daniel Valjašek, manažér distribučnej oblasti
 [2,6 MB]
Identifikátor Kúpna zmluva - pozemok pod kostol
Názov Kúpna zmluva
Predmet Predaj pozemku pod kostol
Hodnota 572,40 €
Platnosť od 05.06.2012
Zverejnené 05.06.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Panny Márie KNM (IČO: 42213321)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Mgr. Ján Uskoba, farár
 [2,5 MB]
Identifikátor Dotácia zo štátneho rozpočtu SR - prevencia kriminality
Názov Zmluva č.14/ZA/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminalty
Predmet Poskytnutie finančných prostriedkov
Hodnota 7 000,00 €
Platnosť od 09.05.2012
Zverejnené 09.05.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Obvodný úrad Žilina (IČO: 42059950)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Ján Sága, prednosta ObÚ Žilina
 [5,4 MB]
Identifikátor Castor Pollux
Názov Zmluva o dielo č. 004-11-2231-001
Predmet Zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu na ZŠ Radoľa prostredníctvom rekonštrukcie a zlepšenia vybavenia školy
Hodnota 120,00 €
Platnosť od 19.04.2012
Zverejnené 18.04.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa ,Castor Pollux, as. (IČO: 31405061)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Jarmila Grujbárová, podpredsedníčka predstavenstva
 [5,2 MB]
Identifikátor KEO, s.r.o
Názov Dodatok č.2 k zmluve č.2000/01/01/041
Predmet Modul - Evidencia hrobov
Hodnota 161,40 €
Platnosť od 13.04.2012
Zverejnené 13.04.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa , KEO Emília Kalmánová (IČO: 36739464)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Emília Kálmanová, konateľ
 [670,0 kB]
Identifikátor PZP - Fábia
Názov Poistka
Predmet Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Hodnota 74,70 €/rok
Platnosť od 12.05.2012
Zverejnené 10.04.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa , KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. (IČO: 00585441)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Jana Darmová, riaditeľka agentúra
 [1,1 MB]
Identifikátor SPP, a.s.
Názov Obchodné podmienky k Dodatku k Zmluve o dodávke plynu, platné od 13.4.2012
Predmet Dodávka plynu
Hodnota cenník dodávky plynu
Platnosť od 13.04.2012
Zverejnené 03.04.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa , SPP, a.s. (IČO: 35815256)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Dr.Achim Saul, predseda predstavenstva
 [13,7 MB]
Identifikátor Dohoda č.8/§50j/2012
Názov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie
Predmet Úprava práv a povinností účastníkov dohody č.8/§50j/2012
Hodnota 27 775,22 €
Platnosť od 01.04.2012
Zverejnené 31.03.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa , ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Daniela Stodolová, riaditeľka ÚPSVaR
 [7,1 MB]
Identifikátor Stredoslovenská energetika, a.s
Názov Zmluva
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - Športový klub Radoľa
Hodnota cenník dodávky elektriny
Platnosť od 14.02.2012
Zverejnené 13.02.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa , Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Mgr.Andrea Maarová, riaditeľ sekcie Zákaznícke služby
 [4,2 MB]
Identifikátor Stredoslovenská energetika, a.s
Názov Zmluva
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - Športový klub Radoľa
Hodnota cenník dodávky elektriny
Platnosť od 14.02.2012
Zverejnené 13.02.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa , Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Mgr. Andrea Maarová, riaditeľ sekcie Zákaznícke služby
 [4,2 MB]
Identifikátor Správa Katastra
Názov Zmluva č.30/2012
Predmet Poskytnutie súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra
Hodnota 248,95 €...........poskytnuté bezplatne
Platnosť od 01.02.2012
Zverejnené 31.01.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa , Katastrálny úrad v Žiline (IČO: 37808095)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, JUDr.Martin Sočuvka, prednosta
 [2,1 MB]
Identifikátor SNOOKER CLUB
Názov Nájomná zmluva
Predmet Prenájom nebytových priestorov
Hodnota 4 992 €/rok
Platnosť od 15.12.2011
Zverejnené 15.12.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa, Danka Pavelová-SNOOKER CLUB (IČO: 37622871)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Danka Pavelová
 [108,0 kB]