Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor SSE, a.s.
Názov Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy č.P29202012060168
Predmet Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.
Hodnota 82,48 €
Platnosť od 21.06.2012
Zverejnené 20.06.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE-D, a.s, Žilina (IČO: 36442151)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Daniel Valjašek, manažér distribučnej oblasti
 [2,6 MB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy č.P29202012060182
Predmet Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.
Hodnota 82,48 €
Platnosť od 21.06.2012
Zverejnené 20.06.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE-D, a.s, Žilina (IČO: 36442151)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Daniel Valjašek, manažér distribučnej oblasti
 [2,6 MB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy č.P29202012060183
Predmet Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.
Hodnota 82,48 €
Platnosť od 21.06.2012
Zverejnené 20.06.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE-D, a.s, Žilina (IČO: 36442151)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Daniel Valjašek, manažér distribučnej oblasti
 [2,6 MB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy č.P29202012060184
Predmet Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.
Hodnota 82,48 €
Platnosť od 21.06.2012
Zverejnené 20.06.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE-D, a.s, Žilina (IČO: 36442151)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Daniel Valjašek, manažér distribučnej oblasti
 [2,6 MB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy č.P29202012060186
Predmet Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.
Hodnota 82,48 €
Platnosť od 21.06.2012
Zverejnené 20.06.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE-D, a.s, Žilina (IČO: 36442151)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Daniel Valjašek, manažér distribučnej oblasti
 [2,6 MB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy č.P29202012060187
Predmet Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.
Hodnota 82,48 €
Platnosť od 21.06.2012
Zverejnené 20.06.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE-D, a.s, Žilina (IČO: 36442151)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Daniel Valjašek, manažér distribučnej oblasti
 [2,6 MB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy č.P29202012060188
Predmet Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.
Hodnota 82,48 €
Platnosť od 21.06.2012
Zverejnené 20.06.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE-D, a.s, Žilina (IČO: 36442151)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Daniel Valjašek, manažér distribučnej oblasti
 [2,6 MB]
Identifikátor SSE, a.s.
Názov Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy č.P73012012060022
Predmet Pripojenie do distribučnej sústavy SSE-D, a.s.
Hodnota 82,48 €
Platnosť od 21.06.2012
Zverejnené 20.06.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, SSE-D, a.s, Žilina (IČO: 36442151)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Daniel Valjašek, manažér distribučnej oblasti
 [2,6 MB]
Identifikátor Kúpna zmluva - pozemok pod kostol
Názov Kúpna zmluva
Predmet Predaj pozemku pod kostol
Hodnota 572,40 €
Platnosť od 05.06.2012
Zverejnené 05.06.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Panny Márie KNM (IČO: 42213321)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Mgr. Ján Uskoba, farár
 [2,5 MB]
Identifikátor Dotácia zo štátneho rozpočtu SR - prevencia kriminality
Názov Zmluva č.14/ZA/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2012 na zabezpečenie úloh prevencie kriminalty
Predmet Poskytnutie finančných prostriedkov
Hodnota 7 000,00 €
Platnosť od 09.05.2012
Zverejnené 09.05.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa, Obvodný úrad Žilina (IČO: 42059950)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Ing.Ján Sága, prednosta ObÚ Žilina
 [5,4 MB]
Identifikátor Castor Pollux
Názov Zmluva o dielo č. 004-11-2231-001
Predmet Zvýšenie kvality vzdelávacieho procesu na ZŠ Radoľa prostredníctvom rekonštrukcie a zlepšenia vybavenia školy
Hodnota 120,00 €
Platnosť od 19.04.2012
Zverejnené 18.04.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa ,Castor Pollux, as. (IČO: 31405061)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Jarmila Grujbárová, podpredsedníčka predstavenstva
 [5,2 MB]
Identifikátor KEO, s.r.o
Názov Dodatok č.2 k zmluve č.2000/01/01/041
Predmet Modul - Evidencia hrobov
Hodnota 161,40 €
Platnosť od 13.04.2012
Zverejnené 13.04.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa , KEO Emília Kalmánová (IČO: 36739464)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Emília Kálmanová, konateľ
 [670,0 kB]