Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor T+T
Názov Dodatok č.2 k Zmluve č.1573 o zabezpečení zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov
Predmet Zber preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu
Hodnota cenník
Platnosť od 01.07.2011
Zverejnené 30.06.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing. Miloslav Sokolovský, predseda predstavensrva
 [868,8 kB]
Identifikátor Slovak Telekom, a.s.
Názov Dodatok k zmluve o pripojení - Slovak Telekom, a.s.
Predmet Telefóny OcÚ
Hodnota cenník
Platnosť od 15.06.2011
Zverejnené 15.06.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa, Slovak Telekom, a.s, Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Monika Tomašovičová, zástupca poskytovateľa
 [2,3 MB]
Identifikátor 40/§50j/2011
Názov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami
Predmet Protipovodňové opatrenia
Hodnota 1 711,16 €/mesiac
Platnosť od 01.06.2011
Zverejnené 31.05.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa, ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Daniela Stodolová, riaditeľka ÚPSVaR
 [7,3 MB]
Identifikátor 40/§50j/2011
Názov Dodatok č.1
Predmet Úprava práv a povinností účastníkov dohody č.40/§50j/2011
Hodnota
Platnosť od 01.06.2011
Zverejnené 31.05.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Daniela Stodolová, riaditeľka ÚPSVaR
 [1,8 MB]
Identifikátor Zmluva o dielo
Názov Zmluva o dielo
Predmet Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie
Hodnota
Platnosť od 01.06.2011
Zverejnené 31.05.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (IČO: 36022047)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing. Rastislav Čibenka - riaditeľ správy
 [3,8 MB]
Identifikátor PZP - Fábia
Názov Poistka
Predmet Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Hodnota 74,70 €/rok
Platnosť od 12.05.2011
Zverejnené 11.05.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. (IČO: 00585441)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Jana Darmová, riaditeľka agentúra
 [1,2 MB]
Identifikátor Ochrana objektu
Názov Dodatok č.1 k Zmluveč.11/2010 o poskytovaní ochrany objektu
Predmet Ochrana objektu
Hodnota cenník
Platnosť od 01.05.2011
Zverejnené 01.05.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline (IČO: 00735841)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, plk.Ing. Peter Fízel - riaditeľ KR PZ v Žiline
 [740,6 kB]
Identifikátor Slovak Telekom, a.s.
Názov Dodatok k zmluve o pripojení - Slovak Telekom, a.s.
Predmet Telefóny OcÚ
Hodnota cenník
Platnosť od 07.04.2011
Zverejnené 07.04.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa, Slovak Telekom, a.s, Bratislava (IČO: 35763469)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta Monika Tomašovičová, zástupca poskytovateľa
 [2,3 MB]
Identifikátor Odvoz a likvidácia odpadu
Názov Mandátna zmluva
Predmet Odvoz a likvidácia stavebného, komunálneho a objemového odpadu
Hodnota 130 €/kontajner
Platnosť od 06.04.2011
Zverejnené 06.04.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa, Peter Janek (IČO: 41924151)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Peter Janek, mandatár
 [699,3 kB]
Identifikátor 17/§50i/2011
Názov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti
Predmet Podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti podľa §51i
Hodnota 458,83 €/mesiac
Platnosť od 01.04.2011
Zverejnené 31.03.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Daniela Stodolová, riaditeľka ÚPSVaR
 [7,4 MB]
Identifikátor Majetok Obce - ZŠ,MŠ
Názov Poistka
Predmet Poistenie majetku obce
Hodnota 565,43 €/rok
Platnosť od 25.02.2011
Zverejnené 24.02.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , UNIQA poisťovňa, a.s. (IČO: 00653501)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Mgr.Eva Kanioková, sprostredkovateľ
 [6,0 MB]
Identifikátor Miestne komunikácie
Názov Dodatok č.2 k zmluve o dielo
Predmet Zmena platobných podmienok na realizácii stavby : Oprava miestnej komunikácie v roku 2010
Hodnota splátkové podmienky
Platnosť od 07.02.2011
Zverejnené 07.02.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , RILINE, s.r.o. (IČO: 36745821)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Vladimír Richtárik, konateľ firmy
 [699,3 kB]