Zmluvy, ktoré obec uzatvorila

Identifikátor Dohoda č.8/§50j/2012
Názov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie
Predmet Úprava práv a povinností účastníkov dohody č.8/§50j/2012
Hodnota 27 775,22 €
Platnosť od 01.04.2012
Zverejnené 31.03.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa , ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Daniela Stodolová, riaditeľka ÚPSVaR
 [7,1 MB]
Identifikátor Stredoslovenská energetika, a.s
Názov Zmluva
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - Športový klub Radoľa
Hodnota cenník dodávky elektriny
Platnosť od 14.02.2012
Zverejnené 13.02.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa , Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Mgr.Andrea Maarová, riaditeľ sekcie Zákaznícke služby
 [4,2 MB]
Identifikátor Stredoslovenská energetika, a.s
Názov Zmluva
Predmet Dodávka a distribúcia elektriny - Športový klub Radoľa
Hodnota cenník dodávky elektriny
Platnosť od 14.02.2012
Zverejnené 13.02.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa , Stredoslovenská energetika, a.s. (IČO: 36403008)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Mgr. Andrea Maarová, riaditeľ sekcie Zákaznícke služby
 [4,2 MB]
Identifikátor Správa Katastra
Názov Zmluva č.30/2012
Predmet Poskytnutie súborov údajov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra
Hodnota 248,95 €...........poskytnuté bezplatne
Platnosť od 01.02.2012
Zverejnené 31.01.2012
Zmluvné strany Obec Radoľa , Katastrálny úrad v Žiline (IČO: 37808095)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, JUDr.Martin Sočuvka, prednosta
 [2,1 MB]
Identifikátor SNOOKER CLUB
Názov Nájomná zmluva
Predmet Prenájom nebytových priestorov
Hodnota 4 992 €/rok
Platnosť od 15.12.2011
Zverejnené 15.12.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa, Danka Pavelová-SNOOKER CLUB (IČO: 37622871)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Danka Pavelová
 [108,0 kB]
Identifikátor PZP - Seat Inca
Názov Poistka
Predmet Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Hodnota 132,64 €/rok
Platnosť od 01.01.2012
Zverejnené 24.11.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. (IČO: 00585441)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Mária Šujanská, riaditeľka agentúra
 [1,2 MB]
Identifikátor Ochrana objektu
Názov Dodatok č.2 k Zmluve č.11/2010 o poskytovaní ochrany objektu
Predmet Ochrana objektu
Hodnota cenník
Platnosť od 01.01.2012
Zverejnené 14.11.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Krajské riaditeľstvo PZ v Žiline (IČO: 00735841)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, plk.Ing. Peter Fízel - riaditeľ KR PZ v Žiline
 [958,6 kB]
Identifikátor UVSR-1875/2011
Názov Zmluva
Predmet Program revitalizácie krajiny a i ntegrovaného manažmentu povodí Slovenskej republiky pre rok 2011
Hodnota 20 000 €
Platnosť od 10.11.2011
Zverejnené 10.11.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Úrad vlády SR (IČO: 00151513)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Viktor Nižňanský,PhD., vedúci Úradu vlády SR
 [72 kB]
Identifikátor 69/§50j/2011
Názov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie
Predmet Úprava práv a povinností účastníkov dohody č.69/§50j/2011
Hodnota 5 217,67 €
Platnosť od 02.11.2011
Zverejnené 01.11.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Daniela Stodolová, riaditeľka ÚPSVaR
 [7,0 MB]
Identifikátor 69/§50j/2011
Názov Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie
Predmet Protipovodňové opatrenia
Hodnota 4 817,67 €
Platnosť od 02.11.2011
Zverejnené 01.11.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Daniela Stodolová, riaditeľka ÚPSVaR
 [7,0 MB]
Identifikátor 69/§50j/2011
Názov Dodatok č.1
Predmet Úprava práv a povinností účastníkov dohody č.69/§50j/2011
Hodnota
Platnosť od 02.11.2011
Zverejnené 01.11.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , ÚPSVaR Žilina (IČO: 37905473)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing.Daniela Stodolová, riaditeľka
 [1,7 MB]
Identifikátor Audítor
Názov Zmluva o audítorskej činnosti
Predmet Audit účtovnej závierky
Hodnota 1 060 €
Platnosť od 18.10.2011
Zverejnené 18.10.2011
Zmluvné strany Obec Radoľa , Ing.Darina Palatická, audítor (IČO: 33713961)
V zastúpení Ing.Anton Tkáčik, starosta, Ing. Darina Palatická, audítor
 [1,9 MB]