Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5780198512
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.04.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.8346842123
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 23,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.04.2024
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.312400404
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - na opravu verejného osvetlenie v obci
Fakturovaná suma 542,53 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.29/2024
Dátum doručenia 08.04.2024
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.2220240055
Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/4, 8/16, 0/32- parkovisko pri cintoríne
Fakturovaná suma 703,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2024
Dátum doručenia 08.04.2024
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.3020240016
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - verejné priestranstvo v obci
Fakturovaná suma 108,01 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.30/2024
Dátum doručenia 05.04.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.20240252
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 04.04.2024
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.2024006
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Radoľa
Fakturovaná suma 227,75 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.40/2024
Dátum doručenia 04.04.2024
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.2401968
Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS
Fakturovaná suma 454,96 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.04.2024
Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra č.2400540
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby - XEROX A4 -OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 117,30 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2024
Dátum doručenia 27.03.2024
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č.VF12407609
Fakturovaný tovar alebo služba Fólie - siluety dravcov + strierky - zastávky
Fakturovaná suma 22,88 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2024
Dátum doručenia 27.03.2024
Dodávateľ TRAIVA s.r.o., Ostrava (IČO: 25380141)
Identifikátor Faktúra č.102400810
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebné práce
Fakturovaná suma 23707,10
Súvisiaca zmluva alebo objednávka v zmysle Dodatkuč.2 k ZoD č.20230918
Dátum doručenia 27.03.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.1020240009
Fakturovaný tovar alebo služba Audit individuálnej účtovnej závierky k 31.12.2023
Fakturovaná suma 1800,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.03.2024
Dodávateľ EKO-AUDIT, s.r.o., Turčianske Teplice (IČO: 54136652)