Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3231036527
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné , stočné - Cintorín, OcÚ Radoľa, Ihrisko
Fakturovaná suma 216,13 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.07.2023
Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.2023016
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 171,60€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2/2023
Dátum doručenia 13.07.2023
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.2023/089
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca 2/2023 - tlač
Fakturovaná suma 216,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.76/2023
Dátum doručenia 13.07.2023
Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č.139332106
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Kaštieľ - Jarmok 5.7.2023
Fakturovaná suma 204,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.62/2023
Dátum doručenia 13.07.2023
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.001 23218
Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje ( poháre, medajle+štítky s garvirovaním ) - Futbalový turnaj 2023- Memoriál Ing.Jána Kultana
Fakturovaná suma 170,52 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2023
Dátum doručenia 07.07.2023
Dodávateľ LUTON spol., s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra č.8330804285
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 26,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.07.2023
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúrač.5923014835
Fakturovaný tovar alebo služba Verejná správa SR - ročný prístup+bonus
Fakturovaná suma 204,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.66/2023
Dátum doručenia 04.07.2023
Dodávateľ Poradca podnikateľa, spol.s.r.o., Žilina (IČO: 31592503)
Identifikátor Faktúra č.2023066
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáž elektromotorickej závory s príslušenstvom pri ZŠ Radoľa
Fakturovaná suma 2904,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2023
Dátum doručenia 04.07.2023
Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o., KNM (IČO: 45439516)
Identifikátor Faktúra č.97/2023
Fakturovaný tovar alebo služba Fotografické práce - 60.výročie ZŠ Radoľa
Fakturovaná suma 300,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.54/2023
Dátum doručenia 04.07.2023
Dodávateľ KAMI Logistic, spol., s.r.o., Budatínska Lehota 137 (IČO: 46677275)
Identifikátor Faktúra č.3020230044
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - chodník
Fakturovaná suma 710,81 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.55/2023
Dátum doručenia 04.07.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.3020230045
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný a spotrebný materiál+ pracovné pomôcky a náradie - údržba verej.priestranstva v obci
Fakturovaná suma 70,31 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.64/2023
Dátum doručenia 04.07.2023
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2220230266
Fakturovaný tovar alebo služba Drť - chodník
Fakturovaná suma 946,74 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.56/2023
Dátum doručenia 04.07.2023
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)