Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Poistné
Fakturovaný tovar alebo služba KM331BE
Fakturovaná suma 292,25 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva č. 6819798345
Dátum doručenia 02.07.2024
Dodávateľ Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra č.1020242697
Fakturovaný tovar alebo služba Hasičská výzbroj a výstroj pre DHZ - Radoľa
Fakturovaná suma 1470,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.68/2024
Dátum doručenia 02.07.2024
Dodávateľ Firesystém, s.r.o., Korňa (IČO: 44543697)
Identifikátor Faktúra č.2403311
Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS
Fakturovaná suma 454,96 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 01.07.2024
Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)
Identifikátor Faktúra č.2024 016
Fakturovaný tovar alebo služba Výkop a zásyp ryhy na uzemnenie budovy ŠK Radoľa - bleskozvod
Fakturovaná suma 592,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.66/2024
Dátum doručenia 28.06.2024
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.24157
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál " rúra lešenárska+drenážna - parkovisko cintorín
Fakturovaná suma 131,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.67/2024
Dátum doručenia 27.06.2024
Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)
Identifikátor Faktúra č.202400001
Fakturovaný tovar alebo služba Zelené a modré opatrenia v obecných areáloch
Fakturovaná suma 4 440,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.51/2024
Dátum doručenia 26.06.2024
Dodávateľ PAMECO, s.r.o., KNM (IČO: 53056302)
Identifikátor Faktúra č.2024/074
Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajcu 1/2024
Fakturovaná suma 273,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2024
Dátum doručenia 24.06.2024
Dodávateľ Róbert Lopušan - TIME PRINT, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č.2024111488
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 4116,46 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 20.06.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2024111489
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 615,34
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.06.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.001 24211
Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje + medaile s garvírovaním - športové podujatia v obci
Fakturovaná suma 405,30 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2024
Dátum doručenia 20.06.2024
Dodávateľ LUTON, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra č.202400057
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava tlačiarne, tonery+detekcia závad - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 321,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/2024
Dátum doručenia 19.06.2024
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.2024 013
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebné práce strojom - parkovisko cintorín
Fakturovaná suma 516,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2024
Dátum doručenia 18.06.2024
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)