Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 20190136
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 01.03.2019
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 10190010
Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajca Obec Radoľa 4/2018
Fakturovaná suma 192,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 20/2019
Dátum doručenia 28.02.2019
Dodávateľ Reklamný servis, spol.s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Identifikátor PZP Fabia
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie Fabie
Fakturovaná suma 96,34,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.02.2019
Dodávateľ Kooperativa poisťovňa,a.s., Bratislava (IČO: 00623814)
Identifikátor Faktúra č. 3020190009
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál (miestne komunikácie)
Fakturovaná suma 48,02,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 6/2019
Dátum doručenia 27.02.2019
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. SK190360
Fakturovaný tovar alebo služba IFF Florbalové mantinely 40x20m RSA biele+2 vozíky
Fakturovaná suma 4 290,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 16/2019
Dátum doručenia 26.02.2019
Dodávateľ Florbal, s. r. o., Bratislava (IČO: 44887001)
Identifikátor Faktúra č. 20190046
Fakturovaný tovar alebo služba Práca na nastavení rutra Archer C9. Prenastavenie pevných adries na tlačiarni a kopírke, nastavenie PC.
Fakturovaná suma 45,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 14/2019
Dátum doručenia 26.02.2019
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 8227433606
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 80,26,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.02.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Majetok
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku - dom smútku, OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 127,73,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.02.2019
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica (IČO: 00623814)
Identifikátor Faktúra č. 012190450
Fakturovaný tovar alebo služba Konferenčné stoličky "Felicia"sivý poťah (40ks)
Fakturovaná suma 847,15,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 13/2019
Dátum doručenia 19.02.2019
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o.,Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č. 2019110194
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 802,28,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 18.02.2019
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 20191100195
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 99,48,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 18.02.2019
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2019/21
Fakturovaný tovar alebo služba Posudková činnost - vypracovanie zdravotných posudkov
Fakturovaná suma 30,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.02.2019
Dodávateľ KURATÍVA,s.r.o. (IČO: 36691291)