Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2220210502
Fakturovaný tovar alebo služba Drť - chodník
Fakturovaná suma 550,42 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 13.09.2021
Dodávateľ UNIPAL KNM s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.3020210106
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu a výstavbu chodníka v obci
Fakturovaná suma 73,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 13.09.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.8289892050
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby - preplatok
Fakturovaná suma 1,54 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.09.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.8288519527
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 107,25 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.09.2021
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.20210106
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava UPS, demontáž krytov, detekcia závady, výmena batérie, tonery do tlačiarní - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 127,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.76/2021
Dátum doručenia 02.09.2021
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa 377 (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.2021 031
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - výkop ryhy pre chodník
Fakturovaná suma 1 695,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 02.09.2021
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.01/2021
Fakturovaný tovar alebo služba Montáž a demontáž okna - budova ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 600,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/2021
Dátum doručenia 31.08.2021
Dodávateľ Jozef Nemec ML, Rudina (IČO: 44438001)
Identifikátor F2021167
Fakturovaný tovar alebo služba Tabuľky na striedačky - ihrisko v Riekach
Fakturovaná suma 58,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75-1/2021
Dátum doručenia 30.08.2021
Dodávateľ PESMENPOL spol. s.r.o., Prešov (IČO: 36507881)
Identifikátor Faktúra č.F2021166
Fakturovaný tovar alebo služba Striedačky pre náhradníkov, pre 8 osôb, sedadlá zelenej a žltej farby - Ihrisko v Riekach
Fakturovaná suma 3000 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75/2021
Dátum doručenia 30.08.2021
Dodávateľ PESMENPOL spol. s.r.o., Prešov (IČO: 36507881)
Identifikátor Faktúra č.55/2021
Fakturovaný tovar alebo služba Betónový poter - sála OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1 545,36 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2021
Dátum doručenia 26.08.2021
Dodávateľ Bugáň, s.r.o., Varín (IČO: 44538014)
Identifikátor Faktúra č.139261917
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorin
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.58/2021
Dátum doručenia 23.08.2021
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.210102299
Fakturovaný tovar alebo služba Plastové nádoby na odpad
Fakturovaná suma 998,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2021
Dátum doručenia 23.08.2021
Dodávateľ ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Trenčianske Teplice (IČO: 36851264)