Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2018111551
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2184,96,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 13.08.2018
Dodávateľ T+T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2018037
Fakturovaný tovar alebo služba Drenáž a čistenie vpustov a priepustov
Fakturovaná suma 3000,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 74/2018
Dátum doručenia 13.08.2018
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č. 8214029016
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.08.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 01282260/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske pomôcky
Fakturovaná suma 88,35,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 96/2018
Dátum doručenia 07.08.2018
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č. 20180183
Fakturovaný tovar alebo služba Asfaltovanie výtlkov na miestnych komunikáciách v obci
Fakturovaná suma 3 557,47,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 103/2017
Dátum doručenia 03.08.2018
Dodávateľ RILINE, s. r. o., Ružomberok (IČO: 36745821)
Identifikátor Faktúra č. 20180550
Fakturovaný tovar alebo služba Výroba plagátov na podujatie "Radoľská Heligónka"
Fakturovaná suma 750,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 90/2018
Dátum doručenia 02.08.2018
Dodávateľ Mgr. Mária Greňová - maja kreativ, Nesluša (IČO: 48172502)
Identifikátor Faktúra č.20180550
Fakturovaný tovar alebo služba Mandatná zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.08.2018
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 3020180030
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na miestne komunikácie
Fakturovaná suma 442,02,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 94/2018
Dátum doručenia 24.07.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.08/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Hudobné vystúpenie skupiny SALCO v príležitosti Radoľského jarmoku
Fakturovaná suma 800,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 51/2018
Dátum doručenia 24.07.2018
Dodávateľ MUSIC Peter Strýček, Čadca (IČO: 43343465)
Identifikátor Faktúra č.2220180291
Fakturovaný tovar alebo služba Kamenná drť na opravu miestnych a účelolvvých komunikácií
Fakturovaná suma 156,52,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 93/2018
Dátum doručenia 23.07.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Majetok a efekt
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku
Fakturovaná suma 764,62,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.07.2018
Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Faktúra č.8213402019
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 100,74,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.07.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)