Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. FVHO0419226
Fakturovaný tovar alebo služba Obálky
Fakturovaná suma 96,48,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 99/2019
Dátum doručenia 31.10.2019
Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 03154268)
Identifikátor Faktúra č. 3020190073
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál pre mestne komunikácie
Fakturovaná suma 331,96,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 101/2019
Dátum doručenia 31.10.2019
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 3091314689
Fakturovaný tovar alebo služba DOXX - stravné lístky
Fakturovaná suma 405,98,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.10.2019
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č. 8244351077
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 79,49,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.10.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2019113358
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 123,45,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 23.10.2019
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2019113358
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 217,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 23.10.2019
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.290100090
Fakturovaný tovar alebo služba Akumulátor k rozhlasu
Fakturovaná suma 117,36,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 96/2019
Dátum doručenia 23.10.2019
Dodávateľ JD ROZHLASY,s.r.o., Horní Bečva (IČO: 27797007)
Identifikátor Faktúra č.2190819
Fakturovaný tovar alebo služba Servisná prehliadka plynového kotla (OcÚ Radoľa, ŠK Radoľa)
Fakturovaná suma 281,16,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 95/2019
Dátum doručenia 23.10.2019
Dodávateľ SIDOR s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č.2019077
Fakturovaný tovar alebo služba Výkopové práce miestnych komunikácií (chodník)
Fakturovaná suma 243,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 94/2019
Dátum doručenia 18.10.2019
Dodávateľ TONICAT,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.2019100085
Fakturovaný tovar alebo služba Servis bezdrátového rozhlasu
Fakturovaná suma 380,81,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 93/2019
Dátum doručenia 17.10.2019
Dodávateľ JD ROZHLASY,s.r.o., Horní Bečva (IČO: 27797007)
Identifikátor Faktúra č. 5531609352,5531551218
Fakturovaný tovar alebo služba OcÚ telefóny
Fakturovaná suma 1,05,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.10.2019
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 17934699
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia
Fakturovaná suma 310,14,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 92/2019
Dátum doručenia 16.10.2019
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)