Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 0121700414
Fakturovaný tovar alebo služba Plastový riad - Fašiangy
Fakturovaná suma 64,36 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2017
Dátum doručenia 16.02.2017
Dodávateľ KOEXIMPO, .s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra 3/2017
Fakturovaný tovar alebo služba Výroba nábytku na mieru - kancelárie OcÚ
Fakturovaná suma 673,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6/2017
Dátum doručenia 16.02.2017
Dodávateľ BESTBYT, Radoľa (IČO: 34769188)
Identifikátor Poistné 5002150531
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku
Fakturovaná suma 46,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 15.02.2017
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra 5387974342
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,04 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.02.2017
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra 2017008
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií
Fakturovaná suma 325,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.4-1/2017
Dátum doručenia 10.02.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra 2017091
Fakturovaný tovar alebo služba Vodoinštalačné práce - športová hala
Fakturovaná suma 36,91 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.14/2017
Dátum doručenia 10.02.2017
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra 9793061106
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 42,54 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva o poskytovaní služieb
Dátum doručenia 08.02.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra 139117698
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,90 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.02/2017
Dátum doručenia 06.02.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra 321700060
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 83,57 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.11/2017
Dátum doručenia 03.02.2017
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra 20170024
Fakturovaný tovar alebo služba Náplň do tlačiarne
Fakturovaná suma 9,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.12/2017
Dátum doručenia 02.02.2017
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra 2017005
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie služby v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobným stavebným odpadom
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 02.02.2017
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra 2017/032
Fakturovaný tovar alebo služba Tričká pre stolnotenisový oddiel Radoľa
Fakturovaná suma 375,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.8/2017
Dátum doručenia 01.02.2017
Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)