Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.24091
Fakturovaný tovar alebo služba Netkaná textília na zachytávanie ropných látok
Fakturovaná suma 2 228,02 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.43/2024
Dátum doručenia 16.04.2024
Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)
Identifikátor Faktúra č.20240007
Fakturovaný tovar alebo služba Obnova čiar : prechody pre chodcov, deti, parkovisko v obci Radoľa
Fakturovaná suma 529,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2024
Dátum doručenia 12.04.2024
Dodávateľ Whiteline, s.r.o., Kolárovice (IČO: 50826581)
Identifikátor Faktúra č.24S200029
Fakturovaný tovar alebo služba Servis bezdrôtového rozhlasu v obci
Fakturovaná suma 1182,83 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Servisná zmluva
Dátum doručenia 10.04.2024
Dodávateľ JD ROZHLASY s.r.o., Bečva (IČO: 27797007)
Identifikátor Faktúra č.5780238568
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 3 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.04.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5780198512
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.04.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.8346842123
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 23,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.04.2024
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.312400404
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - na opravu verejného osvetlenie v obci
Fakturovaná suma 542,53 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.29/2024
Dátum doručenia 08.04.2024
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.2220240055
Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/4, 8/16, 0/32- parkovisko pri cintoríne
Fakturovaná suma 703,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2024
Dátum doručenia 08.04.2024
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.3020240016
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál - verejné priestranstvo v obci
Fakturovaná suma 108,01 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.30/2024
Dátum doručenia 05.04.2024
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.20240252
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 04.04.2024
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.2024006
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci Radoľa
Fakturovaná suma 227,75 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.40/2024
Dátum doručenia 04.04.2024
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.2401968
Fakturovaný tovar alebo služba Systémová podpora URBIS
Fakturovaná suma 454,96 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.04.2024
Dodávateľ MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36041688)