Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 5472179829
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 1,10,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.09.2018
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 9/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Geometrický plán
Fakturovaná suma 220,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 74/2018
Dátum doručenia 11.09.2018
Dodávateľ Ing. Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)
Identifikátor Faktúra č. 10/2018/0212
Fakturovaný tovar alebo služba Dopravné značenia
Fakturovaná suma 1224,24,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 104/2018
Dátum doručenia 11.09.2018
Dodávateľ Znak, spol. s r. o. Púchov (IČO: 31614884)
Identifikátor Faktúra č. 10/2018/0213
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom dopravných značiek
Fakturovaná suma 990,72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.105/2018
Dátum doručenia 10.09.2018
Dodávateľ Znak, spol. s r. o. Púchov (IČO: 31614884)
Identifikátor Faktúra č. 8215992274
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.09.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 20180624
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.09.2018
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 2018041
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce na výstavbu vodovodu - KOSCELISKO
Fakturovaná suma 2 799,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 88/2018
Dátum doručenia 05.09.2018
Dodávateľ TONICAT, s. r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č. 18080311
Fakturovaný tovar alebo služba Letecké snímky obce Radoľa
Fakturovaná suma 262,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 18/2018
Dátum doručenia 04.09.2018
Dodávateľ CBC spol.s.r.o., Banská Bystrica (IČO: 36754749)
Identifikátor Faktúra č. 3020180035
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na úpravu miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
Fakturovaná suma 382,46,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 91/2018
Dátum doručenia 03.09.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., Kysucké Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 8215362722
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 100,55,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.08.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 139160875
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 97/2018
Dátum doručenia 20.08.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI, Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 5467659339
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 1,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.08.2018
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)