Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5485674627
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 1,04,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.12.2018
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 8221978291
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.12.2018
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 11
Fakturovaný tovar alebo služba Mikulášske predstavenie
Fakturovaná suma 150,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 129/2018
Dátum doručenia 05.12.2018
Dodávateľ OZ Klub mladé Makovice 95,Žilina (IČO: 36143103)
Identifikátor Faktúra č. 20180868
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 03.12.2018
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.201881
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom Led svetelnej vianočnej výzdoby 1 stredná sada 370,-a malá sada 280,-
Fakturovaná suma 780,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 30.11.2018
Dodávateľ Profi dekor s.r.o. (IČO: 36729566)
Identifikátor Faktúra č. 20180167
Fakturovaný tovar alebo služba Príslušenstvo na ihrisko 1 sada
Fakturovaná suma 80,40,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 126/2018
Dátum doručenia 27.11.2018
Dodávateľ SPORT SERVICE,s.r.o.,Diaková (IČO: 36785571)
Identifikátor Faktúra č. 2267001005
Fakturovaný tovar alebo služba Majetok-efekt
Fakturovaná suma 825,78,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.11.2018
Dodávateľ UNIQA poisťovňa,a.s. (IČO: 00653501)
Identifikátor Faktúra č. 8221329166
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 101,50,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.11.2018
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 2018001415
Fakturovaný tovar alebo služba Ročná licencia KEO WIn, udržiavací poplatok KEO DOS
Fakturovaná suma 330,02,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.11.2018
Dodávateľ KEO s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)
Identifikátor Faktúra č. 2018/012
Fakturovaný tovar alebo služba Projektová dokumentácia tréningového ihriska s umelou trávou:rozmer 44x24 m
Fakturovaná suma 168,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.32/2018
Dátum doručenia 21.11.2018
Dodávateľ STUDIO A.P.P.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44128649)
Identifikátor Faktúra č. 139171567
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 130/2018
Dátum doručenia 21.11.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 2018112267
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3 535,93,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 19.11.2018
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)