Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.20180141
Fakturovaný tovar alebo služba Mandatná zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 02.03.2018
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.OF/2018/247
Fakturovaný tovar alebo služba Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018
Fakturovaná suma 26,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22/2018
Dátum doručenia 28.02.2018
Dodávateľ Regionálne vzdelávacie centrum, Martin (IČO: 31938434)
Identifikátor PZP Fabia
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie Fabie
Fakturovaná suma 88,28,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 27.02.2018
Dodávateľ Kooperativa poisťovňa,a.s., Bratislava (IČO: 00585441)
Identifikátor Faktúra č.1/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Fašiangový sprievod obcou a tanečná zábava
Fakturovaná suma 300,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2018
Dátum doručenia 27.02.2018
Dodávateľ Vladimír Ochodničan, Kysucké Nové Mesto (IČO: 41172558)
Identifikátor Faktúra č.20180002
Fakturovaný tovar alebo služba Výroba divadelnej opony
Fakturovaná suma 1041,25,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.13/2018
Dátum doručenia 26.02.2018
Dodávateľ Katarína Hajduková DIVÁ DIVA, Lietavská Svinná (IČO: 51257718)
Identifikátor Faktúra č.8203344547
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 100,74,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.02.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2181104556
Fakturovaný tovar alebo služba Použitie hudobných diel,licencia
Fakturovaná suma 20,40,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka licenčná zmluva
Dátum doručenia 23.02.2018
Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský, Bratislava (IČO: 00178454)
Identifikátor Majetok
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku
Fakturovaná suma 127,73,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.02.2018
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra č.20180037
Fakturovaný tovar alebo služba Toner HP LJ 49X/53X
Fakturovaná suma 27,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2018
Dátum doručenia 19.02.2018
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.2018110135
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 096,13,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Dátum doručenia 16.02.2018
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.180018
Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia PC Fand - KEO dane
Fakturovaná suma 25,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.12/2018
Dátum doručenia 14.02.2018
Dodávateľ PC Support, Žilina (IČO: 47192917)
Identifikátor Majetok
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku
Fakturovaná suma 46,60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 14.02.2018
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica (IČO: 31595545)