Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2120180084
Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín - protipovodňové opatrenia
Fakturovaná suma 301,48,-
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 64/2018
Dátum doručenia 08.06.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 2220180196
Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín - protipovodňové opatrenia
Fakturovaná suma 142,87,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 64/2018
Dátum doručenia 08.06.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 2220180195
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom vozidla s rukou (miestne komunikácie)
Fakturovaná suma 64,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 65/2018
Dátum doručenia 08.06.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 2018034
Fakturovaný tovar alebo služba Rozšírenie obecného kamerového systému
Fakturovaná suma 1437,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 61/2018
Dátum doručenia 08.06.2018
Dodávateľ ELMIS-IT,s.r.o.,KNM (IČO: 45439516)
Identifikátor Faktúra č. 3020180018
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na údržbu - Areál ZŠ, Detské ihrisko
Fakturovaná suma 264,58,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 67/2018
Dátum doručenia 08.06.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 2018030
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce (miestne komunikácie)
Fakturovaná suma 2461,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 58/2018
Dátum doručenia 04.06.2018
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č. 20180380
Fakturovaný tovar alebo služba Mandatná zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 01.06.2018
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD.,s.r.o. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.2018018
Fakturovaný tovar alebo služba Výchovný rez stromov
Fakturovaná suma 910,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 57/2018
Dátum doručenia 01.06.2018
Dodávateľ SIEDL,s.r.o., Žilina (IČO: 47582316)
Identifikátor Faktúra č. 13913773
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 48/2018
Dátum doručenia 28.05.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 3020180017
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na výstavbu chodníka
Fakturovaná suma 6481,34,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 59/2018
Dátum doručenia 25.05.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 3020180016
Fakturovaný tovar alebo služba Žľab BG 400 žľabovky (protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma 3142,32,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 60/2018
Dátum doručenia 25.05.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 20180005
Fakturovaný tovar alebo služba Ozvučenie kultúrneho podujatia "Deň matiek"
Fakturovaná suma 300,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 50/2018
Dátum doručenia 24.05.2018
Dodávateľ Róbert Gajarský - ANONYMSTUDIO,Žilina (IČO: 50877003)