Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 5392371120
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.03.2017
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra 2017110279
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 997,56 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Dátum doručenia 15.03.2017
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra 5794024005
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 39,56 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.03.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra 20170057
Fakturovaný tovar alebo služba Toner HP LJ 1320
Fakturovaná suma 27,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.24/2017
Dátum doručenia 08.03.2017
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra 139119243
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2017
Dátum doručenia 06.03.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor PZP na rok 2017
Fakturovaný tovar alebo služba PZP na rok 2017 - Fábia
Fakturovaná suma 77,70 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 06.03.2017
Dodávateľ KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00585441)
Identifikátor Faktúra 1020170007
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií + posyp
Fakturovaná suma 665,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5/2017
Dátum doručenia 03.03.2017
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra 20170054
Fakturovaný tovar alebo služba Kopírka Sharp AR-6023N+inštalácia
Fakturovaná suma 1 255,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.22/2017
Dátum doručenia 01.03.2017
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra 2017101
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 01.03.2017
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra 3412953306
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 109,21 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.02.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra 1020170012
Fakturovaný tovar alebo služba Príprava podkladov a zabezpečenie procesu verejného obstarávania zákazky : Zber, preprava a zneškodňovanie odpadov
Fakturovaná suma 104,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.16/2017
Dátum doručenia 23.02.2017
Dodávateľ Grantum, s.r.o., Žilina (IČO: 47443316)
Identifikátor Posistné 5002032121
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku
Fakturovaná suma 127.73 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 21.02.2017
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s. (IČO: 31595545)