Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2019114573
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 009,74,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 22.01.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2019114574
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 189,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 22.01.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2020/007
Fakturovaný tovar alebo služba Toner
Fakturovaná suma 45,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 125/2019
Dátum doručenia 22.01.2020
Dodávateľ Ján Balát - COPYTECHNIK, Višňové (IČO: 40436705)
Identifikátor Faktúra č. 012200167
Fakturovaný tovar alebo služba Konferenčné stoličky "Felicia" sivý poťah a obrazový rám s klipom
Fakturovaná suma 733,37,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 124/2019
Dátum doručenia 22.01.2020
Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č. 9200054315
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ŠK Radoľa- nedoplatok
Fakturovaná suma 82,21,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.01.2020
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č. 9200051068
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Radoľa 341- nedoplatok
Fakturovaná suma 148,42,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.01.2020
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č. 10005878
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu-budova ŠK Radoľa-preplatok
Fakturovaná suma 28,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.01.2020
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č.10005876
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu-obec Radoľa-nedoplatok
Fakturovaná suma 21,41,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.01.2020
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 51865467)
Identifikátor Faktúra č. 3191098993
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné,stočné - Radoľa 341, Cintorín, OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 305,10,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.01.2020
Dodávateľ SEVAK,a.s.,Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č. 2019002
Fakturovaný tovar alebo služba Živá hudba, kultúrny program (Štefanská zábava)
Fakturovaná suma 250,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 122/2019
Dátum doručenia 16.01.2020
Dodávateľ Danuty,s.r.o.,Raková (IČO: 52601803)
Identifikátor Faktúra č. 5545614127,č. 5545556518
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.01.2020
Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. OPS/2301/2019
Fakturovaný tovar alebo služba poplatok Prima banky za ročné vedenie účtu, poplatok CDCP za ročné vedenie účtu majiteľa
Fakturovaná suma 55,52,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.01.2020
Dodávateľ Prima banka Slovensko,a.s.,Žilina (IČO: 31575951)