Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 10190065
Fakturovaný tovar alebo služba Plagát - Turnaj STOLNÝ TENIS
Fakturovaná suma 54,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 86/2019
Dátum doručenia 19.09.2019
Dodávateľ Reklamný servis, spol. s.r.o. (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č. 139195999
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 84/2019
Dátum doručenia 17.09.2019
Dodávateľ TOI TOI DIXI, Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 2019112876
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 219,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.09.2019
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2019112875
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 128,62,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 17.09.2019
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 00119335
Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje na športové podujatie (pľacový turnaj v stolnom tenise )
Fakturovaná suma 81,12,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 85/2019
Dátum doručenia 11.09.2019
Dodávateľ LUTON spol. s r. o., Žilina (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra č. 20190596
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.09.2019
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 8240716218
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.09.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 3020190053
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál pre miestne komunikácie
Fakturovaná suma 642,70,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 82/2019
Dátum doručenia 02.09.2019
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 2019/397
Fakturovaný tovar alebo služba Poťahy pre Šk Radoľa - stolný tenis
Fakturovaná suma 595,90,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 81/2019
Dátum doručenia 02.09.2019
Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)
Identifikátor Faktúra č. 001 19384
Fakturovaný tovar alebo služba Upomienkový predmet na Radoľskú heligonku
Fakturovaná suma 271,97,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 91/2019
Dátum doručenia 02.09.2019
Dodávateľ LUTON,spol.s r.o., Žlina (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra č.2019062
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce a odvoz zeminy, oprava dažďovej kanalizácie pri ZŠ
Fakturovaná suma 432,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 80/2019
Dátum doručenia 27.08.2019
Dodávateľ TONICAT, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č. 8240016884
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 81,55,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.08.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)