Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 10/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Revízia a prestavba elektromerovej skrine
Fakturovaná suma 577,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.115/2018
Dátum doručenia 25.10.2018
Dodávateľ Malík Jaroslav, Kys. Nové Mesto (IČO: 10976884)
Identifikátor Faktúra č. 2018/0262
Fakturovaný tovar alebo služba Tlač - Spravodajcu č. 3
Fakturovaná suma 385,20,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 110/2018
Dátum doručenia 24.10.2018
Dodávateľ TIME PRINT - Lopušan Róbert, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č. 20180315
Fakturovaný tovar alebo služba Tepovanie stoličiek
Fakturovaná suma 190,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.115/2018
Dátum doručenia 24.10.2018
Dodávateľ Stanislav Heľo, HELLOS, Kysucké Nové Mesto (IČO: 47510129)
Identifikátor Faktúra č. 8219325271
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 103,09,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.10.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 2018000186
Fakturovaný tovar alebo služba Odobratie túlavého psa
Fakturovaná suma 50,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.120/2018
Dátum doručenia 22.10.2018
Dodávateľ U psej matere Kysuce, Korňa (IČO: 45999783)
Identifikátor Faktúra č. 2018777
Fakturovaný tovar alebo služba Servisná prehliadka + odborná prehliadka plynového kotla
Fakturovaná suma 279,10,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 114/2018
Dátum doručenia 17.10.2018
Dodávateľ SIDOR s.r.o., Kysucké Nové Mesto (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č. 5476586554
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 1,02,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.10.2018
Dodávateľ Orange Slovensko a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 2018112029
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 196,57,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 15.10.2018
Dodávateľ T+T,a.s. , Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 20180359
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava rigolov "Na Lúke"
Fakturovaná suma 1284,42,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 72/2016
Dátum doručenia 15.10.2018
Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)
Identifikátor Faktúra č. 139166322
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 108/2018
Dátum doručenia 15.10.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratisalava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 2220180573
Fakturovaný tovar alebo služba Kamenná drť (vodovod)
Fakturovaná suma 2 723,36,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 98/2018
Dátum doručenia 12.10.2018
Dodávateľ UNIPAL, spol. s r.o., Kysucké Nové Mesto (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 3181070152
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - stočné - Byt 341 (ihrisko)
Fakturovaná suma 83,45
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.10.2018
Dodávateľ SEVAK,a.s. (IČO: 36672297)