Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.1/2017
Fakturovaný tovar alebo služba Vystúpenie šermiarskej skupiny Bella Tores na jarmoku v obci Radoľa dňa 5.7.2017
Fakturovaná suma 200,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.79/2017
Dátum doručenia 10.07.2017
Dodávateľ Občianske združenie Otvorme cestu pre deti s Dys..., Martin (IČO: 42214025)
Identifikátor Faktúra č.2797928802
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.07.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.20170008
Fakturovaný tovar alebo služba Hudobné vystúpenie Kortina - jarmok 5.7.2017
Fakturovaná suma 1300,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.42/2017
Dátum doručenia 06.07.2017
Dodávateľ Ing.Stanislav Krajči, Žilina
Identifikátor Faktúra č.0507/2017
Fakturovaný tovar alebo služba Divadelné predstavenie ,, Posledný dinosaurus" - jarmok 5.7.2017
Fakturovaná suma 300,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.40/2017
Dátum doručenia 06.07.2017
Dodávateľ Divadlo na hojdačke, o.z., Žilina (IČO: 42069912)
Identifikátor Faktúra č.2017389
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava poškodeného vodovodného potrubia k hydrantom - športová hala - areál ZŠ Radoľa
Fakturovaná suma 120,44 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.60/2017
Dátum doručenia 03.07.2017
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č.2017348
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 03.07.2017
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.20170265
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby
Fakturovaná suma 258,86 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.69/2017
Dátum doručenia 03.07.2017
Dodávateľ Stanislav Sádecký PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Identifikátor Faktúra č.2120170119
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na úpravu miestnej komunikácie v obci
Fakturovaná suma 761,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.71/2017
Dátum doručenia 03.07.2017
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.10170002
Fakturovaný tovar alebo služba Ozvučenie a osvetlenie - hudobná produkcia kultúrnej akcie - Stretnutie seniorov Dolných Kysúc, JDS Radoľa
Fakturovaná suma 250,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/2017
Dátum doručenia 03.07.2017
Dodávateľ Lenka Hromádková - CS Agency, Radoľa (IČO: 46816976)
Identifikátor Faktúra č.2017041
Fakturovaný tovar alebo služba Úprava cesty v obci - lávka k športovému areálu - ŠK
Fakturovaná suma 820,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2017
Dátum doručenia 03.07.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.2017042
Fakturovaný tovar alebo služba Práce na úprave miestnej komunikácie v obci - spevnenie povrchu
Fakturovaná suma 683,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/2017
Dátum doručenia 03.07.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.10170003
Fakturovaný tovar alebo služba Ozvučenie a osvetlenie - hudobná produkcia kultúrnej akcie - Pľacový turnaj ,,O pohár starostu obce"
Fakturovaná suma 300,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75/2017
Dátum doručenia 03.07.2017
Dodávateľ Lenka Hromádková - CS Agency, Radoľa (IČO: 46816976)