Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2220180129
Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín na výstavbu chodníka
Fakturovaná suma 455,39,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 45/2018
Dátum doručenia 04.05.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 2018023
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - chodník
Fakturovaná suma 1311,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 29/2018
Dátum doručenia 03.05.2018
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č. 8207315971
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 100,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.04.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 2018110656
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2804,34,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Dátum doručenia 23.04.2018
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2220180120
Fakturovaný tovar alebo služba Okrasný štrk
Fakturovaná suma 137,59,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 38/2018
Dátum doručenia 23.04.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 2220180119
Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín 63/125
Fakturovaná suma 1326,26,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 39/2018
Dátum doručenia 23.04.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 2018/006
Fakturovaný tovar alebo služba Projektová dokumentácia tréningového ihriska s umelou trávou: rozmer 44x24 m
Fakturovaná suma 696,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 32/2018
Dátum doručenia 19.04.2018
Dodávateľ STUDIO A.P.P., s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44128649)
Identifikátor Faktúra č. 5449782225
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 0,00,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.04.2018
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. SK180534
Fakturovaný tovar alebo služba Bránka Floorbee Terminal 160x115+nákladná doprava
Fakturovaná suma 269,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 37/2018
Dátum doručenia 13.04.2018
Dodávateľ Florbal s.r.o., Bratislava (IČO: 44887001)
Identifikátor Faktúra č. 3181018143
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - Radoľa 341
Fakturovaná suma 69,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.04.2018
Dodávateľ SEVAK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.7/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy
Fakturovaná suma 10,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.04.2018
Dodávateľ Zakladná škola s materskou školou Radoľa 326 (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.01702018
Fakturovaný tovar alebo služba 120 l plastové nádoby s kolieskami
Fakturovaná suma 960,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 25/2018
Dátum doručenia 11.04.2018
Dodávateľ BINS, s.r.o., Nitra (IČO: 45510393)