Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.08/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Hudobné vystúpenie skupiny SALCO v príležitosti Radoľského jarmoku
Fakturovaná suma 800,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 51/2018
Dátum doručenia 24.07.2018
Dodávateľ MUSIC Peter Strýček, Čadca (IČO: 43343465)
Identifikátor Faktúra č.2220180291
Fakturovaný tovar alebo služba Kamenná drť na opravu miestnych a účelolvvých komunikácií
Fakturovaná suma 156,52,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 93/2018
Dátum doručenia 23.07.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Majetok a efekt
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku
Fakturovaná suma 764,62,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.07.2018
Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Faktúra č.8213402019
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 100,74,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.07.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 139158204/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 82/2018
Dátum doručenia 23.07.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI,Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 0507/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Detské divadelné predstavenie Trpaslík v podaní Divadla na hojdačke-Radoľský jarmok
Fakturovaná suma 350,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 80/2018
Dátum doručenia 16.07.2018
Dodávateľ Divadlo na Hojdačke, o.z., Žilina (IČO: 42069912)
Identifikátor Faktúra č.31432484
Fakturovaný tovar alebo služba Povinná ročná prehliadka na motorové vozidlo Peugeot
Fakturovaná suma 184,19,.€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 87/2018
Dátum doručenia 16.07.2018
Dodávateľ FINAL-CD, spol. s r.o.,Partizánske (IČO: 31432484)
Identifikátor Faktúra č.8212093797
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.07.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 321800794
Fakturovaný tovar alebo služba Elektromateriál (verejné osvetlenie)
Fakturovaná suma 81,38,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 86/2018
Dátum doručenia 16.07.2018
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.2018111152
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2142,23,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Dátum doručenia 16.07.2018
Dodávateľ T+T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 5463199266
Fakturovaný tovar alebo služba Alarm OcÚ
Fakturovaná suma 11,10,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.07.2018
Dodávateľ Orange, Slovensko, a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 10180071
Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie - Spravodajca Obec Radoľa 2/2018, zalamovanie A4
Fakturovaná suma 192,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 83/2018
Dátum doručenia 04.07.2018
Dodávateľ Reklamný servis, spol. s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)