Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2024110251
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 391,68 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.02.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.8343976717
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 123,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.02.2024
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.5771080358
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 3,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.02.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5771040394
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.02.2024
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.2240098
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáž termostatu v budove OcÚ
Fakturovaná suma 126,31 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2024
Dátum doručenia 12.02.2024
Dodávateľ SIDOR s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č.8343251463
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 25,52 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.02.2024
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.312400094
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - osvetlenie - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 6,66 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.12/2024
Dátum doručenia 07.02.2024
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.2024228948
Fakturovaný tovar alebo služba webhosting ,,radola.sk"
Fakturovaná suma 74,76 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.3/2024
Dátum doručenia 05.02.2024
Dodávateľ ASPone, s.r.o., Zlín (IČO: 28274326)
Identifikátor Faktúra č.20240065
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 05.02.2024
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.20240138
Fakturovaný tovar alebo služba Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu
Fakturovaná suma 360,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.02.2024
Dodávateľ T-MAPY, s.r.o., Bratislava (IČO: 43995187)
Identifikátor Faktúra č.6002430505
Fakturovaný tovar alebo služba Vyhotovenie bankovej správy pre účely aditu k 31.12.2023
Fakturovaná suma 66,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.02.2024
Dodávateľ VÚB, a.s., KNM (IČO: 31320155)
Identifikátor Faktúra č.24VF001
Fakturovaný tovar alebo služba Požičanie odvlhčovacích strojov - budova ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 660,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.2/2024
Dátum doručenia 05.02.2024
Dodávateľ Tomáš Franc, TF-Požičovňa, KNM (IČO: 44839707)