Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2024 010
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné výkopové práce strojom - parkovisko pri cintoríne
Fakturovaná suma 2850,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.34/2024
Dátum doručenia 07.05.2024
Dodávateľ TONICAT s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.2220240094
Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP 0/4, 4/8, 0/32- parkovisko pri cintoríne
Fakturovaná suma 1060,88 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.42/2024
Dátum doručenia 06.05.2024
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.20240355
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 06.05.2024
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr.Peter Strapáč, PhD., s.r.o., Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.2024-03-006
Fakturovaný tovar alebo služba Skúška pevnosti betónu - budova ŠK č.341
Fakturovaná suma 216,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2024
Dátum doručenia 25.04.2024
Dodávateľ CONTROL - VHS-SK, spol. s.r.o., Bratislava (IČO: 36402613)
Identifikátor Faktúra č.24S200033
Fakturovaný tovar alebo služba Servis bezdrôtového rozhlasu v obci
Fakturovaná suma 105,26 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Servisná zmluva
Dátum doručenia 23.04.2024
Dodávateľ JD ROZHLASY s.r.o., Bečva (IČO: 27797007)
Identifikátor Faktúra č.10240025
Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajcu 4/2023
Fakturovaná suma 220,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25/2024
Dátum doručenia 22.04.2024
Dodávateľ Reklamný servis, spol., s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č.139358060
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - cintorín
Fakturovaná suma 78,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.41/2024
Dátum doručenia 22.04.2024
Dodávateľ TOI TOI & DIXI s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2024110908
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 794,67 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 22.04.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2024110909
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 399,52 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.04.2024
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Platobný výmer
Fakturovaný tovar alebo služba Členský príspevok za využívanie IS DCOM na rok 2024
Fakturovaná suma 1543,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.04.2024
Dodávateľ Združenie DEUS
Identifikátor Faktúra OF20240049
Fakturovaný tovar alebo služba Klampiarske práce - budova ŠK č.341
Fakturovaná suma 7 174,69 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2024
Dátum doručenia 17.04.2024
Dodávateľ Kontrakting stavebné práce, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 31635237)
Identifikátor Faktúra č.8347567603
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 130,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.04.2024
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)