Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 5536271179,5536212094
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.11.2019
Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 8246589624
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 79,49,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.11.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 2019113591
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu - zákon č. 329/2018 Z.z.
Fakturovaná suma 416,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 19.11.2019
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2019113590
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 4 407,94,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 19.11.2019
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.21951858
Fakturovaný tovar alebo služba Servis- Peugeot
Fakturovaná suma 213,62,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 108/2019
Dátum doručenia 19.11.2019
Dodávateľ FINAL - CD spol. s r.o.,Žilina (IČO: 31432484)
Identifikátor Faktúra č. 1190866
Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá - priznania k daní z nehnuteľností, k dani za psa, k daní za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje platné od 1.1.2015
Fakturovaná suma 36,59,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 105/2019
Dátum doručenia 19.11.2019
Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)
Identifikátor Faktúra č.139201687
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 97/2019
Dátum doručenia 11.11.2019
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 2019/082
Fakturovaný tovar alebo služba Toner
Fakturovaná suma 93,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 100/2019
Dátum doručenia 11.11.2019
Dodávateľ Ján Balát - COPYTECHNIK,Višňové (IČO: 40436705)
Identifikátor Faktúra č. 321901599
Fakturovaný tovar alebo služba Trubica pre verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 40,92,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 104/2019
Dátum doručenia 11.11.2019
Dodávateľ KP,s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č. 8245110986
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.11.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 20190751
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.11.2019
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 10190004
Fakturovaný tovar alebo služba Ozvučenie kultúrneho podujatia "Radoľská heligónka" 5. ročník stretnutia heligonkárov 13.10.2019 o 13.00 hod.
Fakturovaná suma 100,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 103/2019
Dátum doručenia 05.11.2019
Dodávateľ Lenka Hromádková - CS Agency, Radoľa (IČO: 46816976)