Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.10180121
Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie - Spravodajca Obec Radoľa 2/2018, zalamovanie A4
Fakturovaná suma 240,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 62/2018
Dátum doručenia 31.01.2019
Dodávateľ Reklamný servis, spol. s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č. 1020190001
Fakturovaný tovar alebo služba Výkon záchranných prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita
Fakturovaná suma 5 758,36,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 04/2019
Dátum doručenia 24.01.2019
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 10900573
Fakturovaný tovar alebo služba Ročný aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce
Fakturovaná suma 360,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.01.2019
Dodávateľ MAPA Slovakia Digital,s.r.o., Bratislava (IČO: 45325600)
Identifikátor Faktúra č. 1901361
Fakturovaný tovar alebo služba Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadania za obdobie: r.2019, prevádzku:verejný rozhlas
Fakturovaná suma 38,40,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.01.2019
Dodávateľ SLOVGRRAM, Bratislava (IČO: 00623814)
Identifikátor Faktúra č. 8225394235
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 110,76,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.01.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 10900575
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - č.341
Fakturovaná suma 204,31,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.01.2019
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č. 10900573
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - OcÚ - preplatok
Fakturovaná suma 10,64,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.01.2019
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č. 1020190008
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií
Fakturovaná suma 182,34,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 8/2019
Dátum doručenia 21.01.2019
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 2018112823
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 058,86,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 18.01.2019
Dodávateľ T + T,a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 9190061445
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku -preplatok
Fakturovaná suma 0,27,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.01.2019
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 9190078532
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ihrisko
Fakturovaná suma na úhradu 47,05,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.01.2019
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 9190056635
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - ihrisko -preplatok
Fakturovaná suma 684,37,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.01.2019
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36400491)