Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.28/2017
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy dôchodcov
Fakturovaná suma 7,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.12.2017
Dodávateľ Základná škola s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.2017077
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na spojenie miestnej komunikácie v obci
Fakturovaná suma 3 069,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.121/2017
Dátum doručenia 19.12.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.5432057989
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,13 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.12.2017
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.139141312
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.120/2017
Dátum doručenia 11.12.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.201748
Fakturovaný tovar alebo služba Audítorská správa
Fakturovaná suma 295,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.12.2017
Dodávateľ Ing.Darina Paltická, audítor (IČO: 33713961)
Identifikátor Faktúra č.20170431
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava povrchov miestnych komunikácií v obci
Fakturovaná suma 28 504,74 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.103/2017
Dátum doručenia 08.12.2017
Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)
Identifikátor Faktúra č.20170269
Fakturovaný tovar alebo služba Farba do tlačiarne
Fakturovaná suma 18,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.134/2017
Dátum doručenia 08.12.2017
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.23/2017
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy dôchodcov
Fakturovaná suma 9,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 08.12.2017
Dodávateľ Základná škola s materskou školou Radoľa (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.AF17256
Fakturovaný tovar alebo služba Umelá lezecká stena
Fakturovaná suma 2587,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.109/2017
Dátum doručenia 07.12.2017
Dodávateľ ANATOMIC s.r.o, Žilina (IČO: 50457161)
Identifikátor Faktúra č.18/2017
Fakturovaný tovar alebo služba Zabezpečenie obecnej akcie - Mikuláš
Fakturovaná suma 150,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.127/2017
Dátum doručenia 06.12.2017
Dodávateľ OZ Klub mladé Makovice 95, Žilina (IČO: 36143103)
Identifikátor Faktúra č.1104686855
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.12.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.1170952
Fakturovaný tovar alebo služba Tlačivá na DzN, rybárske lístky...
Fakturovaná suma 24,03 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.133/2017
Dátum doručenia 06.12.2017
Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra (IČO: 34131159)