Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2018/0019
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač
Fakturovaná suma 252,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.7/2018
Dátum doručenia 31.01.2018
Dodávateľ TIME Print, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č.10180020
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca -Obec Radoľa a plagát A3
Fakturovaná suma 322,08,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 7/1/2018
Dátum doručenia 31.01.2018
Dodávateľ Reklamný servis, spol.s r.o. (IČO: 36417033)
Identifikátor Majetok a efekt
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku
Fakturovaná suma 764,62 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 29.01.2018
Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Faktúra č.1018007
Fakturovaný tovar alebo služba Chladiaci box - Dom smútku
Fakturovaná suma 3528,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.105/2017
Dátum doručenia 23.01.2018
Dodávateľ SERVIS LINE, s.r.o., Nové Zámky (IČO: 36545074)
Identifikátor Faktúra č.8201374939
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 100,44 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.01.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2017112753
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 193,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Dátum doručenia 18.01.2018
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.10800546
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - ŠK
Fakturovaná suma 32,93 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.01.2018
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.10800544
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia plynu - OcÚ - preplatok
Fakturovaná suma 120,71 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.01.2018
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.5436418914
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.01.2018
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.9180040350
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - č.341
Fakturovaná suma 764,10 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.01.2018
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9180040736
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie - preplatok
Fakturovaná suma 18,04 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.01.2018
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č.9180084470
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku - preplatok
Fakturovaná suma 122,29 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.01.2018
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)