Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 2016112295
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2172,02 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.3 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 19.12.2016
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra 3161090923
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné, stočné - Budova OcÚ, stočné - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 71,25 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.12.2016
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra 160161
Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia programu+ vzdialené pripojenie
Fakturovaná suma 170,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.36/2016
Dátum doručenia 16.12.2016
Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)
Identifikátor Faktúra 2016/025
Fakturovaný tovar alebo služba Architektonická štúdia pre stavbu: ,,Novostavba MŠ v Radoli"
Fakturovaná suma 1440,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2016
Dátum doručenia 15.12.2016
Dodávateľ STUDIO A.P.P., KNM (IČO: 44128649)
Identifikátor Faktúra 1020160146
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií + posyp
Fakturovaná suma 403,84 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2016
Dátum doručenia 14.12.2016
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra 5379196293
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.12.2016
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra 139114191
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.86/2016
Dátum doručenia 12.12.2016
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra 201653
Fakturovaný tovar alebo služba Overenie účtovnej závierky za rok 2015
Fakturovaná suma 315,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.12.2016
Dodávateľ Ing.Darina Palatická, audítor (IČO: 33713961)
Identifikátor Faktúra 0791160211
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 69,67 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.12.2016
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra 2016002217
Fakturovaný tovar alebo služba Ročná licencia KEO WIN 2017
Fakturovaná suma 306,38 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 05.12.2016
Dodávateľ KEO s.r.o., Záhorce (IČO: 36739464)
Identifikátor Platobný výmer 581/2016
Fakturovaný tovar alebo služba Členský príspevok na rok 2017
Fakturovaná suma 243,21 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 05.12.2016
Dodávateľ Združenie miest a obcí Slovenska, Bratislava (IČO: 00584614)
Identifikátor Faktúra2016120
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 05.12.2016
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)