Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.020/2017
Fakturovaný tovar alebo služba Výkon stavebného dozoru na stavbe: oprava a rekonštrukcia lávky pre peších do športového areálu na ihrisku v Riekach
Fakturovaná suma 300,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.57/2017
Dátum doručenia 12.06.2017
Dodávateľ STAVAR Za, s.r.o., Žilina (IČO: 44778767)
Identifikátor Faktúra č.6796945868
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 38,22 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.06.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.20170039
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava a rekonštrukcia lávky pre peších do športového areálu v obci - ihrisko v Riekach
Fakturovaná suma 4 613,52 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.30/2017
Dátum doručenia 08.06.2017
Dodávateľ REAL, s.r.o., KNM (IČO: 31643493)
Identifikátor PZP na rok 2017
Fakturovaný tovar alebo služba PZP na rok 2017 -Dacia Dokker
Fakturovaná suma 81,12 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 08.06.2017
Dodávateľ Uniqa poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Faktúra č.3020170015
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na detské ihrisko v areáli ZŠ Radoľa
Fakturovaná suma 99,97 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.56/2017
Dátum doručenia 05.06.2017
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.173000784
Fakturovaný tovar alebo služba Osobný automobil Dacia Dokker
Fakturovaná suma 10 000,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 02.06.2017
Dodávateľ Auto Market, s.r.o., Žilina (IČO: 36371629)
Identifikátor Faktúra č.2017282
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 02.06.2017
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č.170502
Fakturovaný tovar alebo služba Výstupenie a ozvučenie skupiny ALL-Star Band na deň matiek 14.5.2017
Fakturovaná suma 800,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.34/2017
Dátum doručenia 30.05.2017
Dodávateľ Let-spol, s.r.o., Teplička nad Váhom (IČO: 47015934)
Identifikátor Faktúra č139124645
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 29.05.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.4/2017
Fakturovaný tovar alebo služba Zhotovenie geometrického plánu - ihrisko
Fakturovaná suma 200,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.46/2017
Dátum doručenia 25.05.2017
Dodávateľ Ing.Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)
Identifikátor Faktúra č.2120170551
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz žumpy - areál ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 254,86 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2017
Dátum doručenia 25.05.2017
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.2017039
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce, výmena podkladu a úpravu bežeckej dráhy v areáli ZŠ Radoľa
Fakturovaná suma 3 504,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.58/2017
Dátum doručenia 25.05.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)