Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra 3171017722
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 74,46 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.04.2017
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra 139120834
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.23/2017
Dátum doručenia 03.04.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra 2017165
Fakturovaný tovar alebo služba Poskytovanie právnej služby
Fakturovaná suma 60,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Mandátna zmluva
Dátum doručenia 30.03.2017
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra 1705615
Fakturovaný tovar alebo služba Za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2017
Fakturovaná suma 38,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 24.03.2017
Dodávateľ SLOVGRAM, Bratislava (IČO: 17310598)
Identifikátor Faktúra 3413927788
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 106,94 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 22.03.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra 20170012
Fakturovaný tovar alebo služba Výroba a montáž podvojného vodiaceho systému pre potreby opony - sála OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 511,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25/2017
Dátum doručenia 22.03.2017
Dodávateľ REAL, s.r.o., KNM (IČO: 31643493)
Identifikátor Faktúra 0121700767
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby + vrecia
Fakturovaná suma 31,15 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.26/2017
Dátum doručenia 20.03.2017
Dodávateľ KOEXIMPO, .s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra 1689758601-5-R
Fakturovaný tovar alebo služba Manuál verejného obstarávania v kocke - publikácia
Fakturovaná suma 164,22 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.21/2017
Dátum doručenia 17.03.2017
Dodávateľ Nakladateľstvo FÓRUM, s.r.o., Bratislava (IČO: 46490213)
Identifikátor Faktúra 5392371120
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.03.2017
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra 2017110279
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 997,56 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Dátum doručenia 15.03.2017
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra 5794024005
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 39,56 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.03.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra 20170057
Fakturovaný tovar alebo služba Toner HP LJ 1320
Fakturovaná suma 27,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.24/2017
Dátum doručenia 08.03.2017
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)