Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 02212018
Fakturovaný tovar alebo služba 1100 l plastové kontajnery čiernej farby na TKO - 3 ks
Fakturovaná suma 630,-€ s DPH
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 47/2018
Dátum doručenia 16.05.2018
Dodávateľ BINS, s.r.o., Nitra (IČO: 45510393)
Identifikátor Faktúra č. VF180501
Fakturovaný tovar alebo služba Vilon Show
Fakturovaná suma 600,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 14.05.2018
Dodávateľ Marek Rajt - MARCO (IČO: 50606948)
Identifikátor Faktúra č. 38/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Kniha "Na cudzích frontoch"
Fakturovaná suma 150,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.52/2018
Dátum doručenia 14.05.2018
Dodávateľ Mgr. Tibor Paštrnák - Artpress, Olešná (IČO: 44569513)
Identifikátor Faktúra č. 20180068
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava výtlkov na miestnych komuniáciách v obci Radoľa
Fakturovaná suma 2348,59,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 8/2018
Dátum doručenia 14.05.2018
Dodávateľ RILINE, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)
Identifikátor Faktúra č. 2018/0119
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač
Fakturovaná suma 168,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 49/2018
Dátum doručenia 10.05.2018
Dodávateľ TIME PRINT, Varín (IČO: 33862494)
Identifikátor Faktúra č. 12/2018
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na obedy dôchodcov
Fakturovaná suma 9,50,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.05.2018
Dodávateľ Zakladná škola s materskou školou Radoľa 326 (IČO: 42388660)
Identifikátor Faktúra č.. 1813004471
Fakturovaný tovar alebo služba Stĺpy na verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 1883,40,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 43/2018
Dátum doručenia 09.05.2018
Dodávateľ ANMIMA, s.r.o., Žilina (IČO: 44359594)
Identifikátor Faktúra č. 35181824
Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie Komunitného plánu sociálnch služieb obce Radoľa na roky 2018-2023
Fakturovaná suma 100,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 46/2018
Dátum doručenia 09.05.2018
Dodávateľ RNDr. Radomír Babiak, PhD., Spišská Nová Ves (IČO: 48139572)
Identifikátor Faktúra č. 8207958723
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.05.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.20180301
Fakturovaný tovar alebo služba Mandatná zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.05.2018
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD.,s.r.o. (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 2220180129
Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín (miestne komunikácie)
Fakturovaná suma 455,39,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 45/2018
Dátum doručenia 04.05.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 2018023
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce - (miestne komunikácie)
Fakturovaná suma 1311,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 29/2018
Dátum doručenia 03.05.2018
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)