Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 5494720054,č.5494780580
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,05,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.02.2019
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Majetok
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku -budova športového areálu 341
Fakturovaná suma 46,60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 13.02.2019
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra č. 012190409
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby
Fakturovaná suma 188,05,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.12/2019
Dátum doručenia 13.02.2019
Dodávateľ Koeximpo, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Identifikátor Faktúra č. 2191103630
Fakturovaný tovar alebo služba Použitie hudobných diel,licencia
Fakturovaná suma 20,40,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Licenčná zmluva
Dátum doručenia 11.02.2019
Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, BA (IČO: 00178454)
Identifikátor Faktúra č. 20190034
Fakturovaný tovar alebo služba TP-LINK Archer C9 AC 1900
Fakturovaná suma 119,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 11/2019
Dátum doručenia 08.02.2019
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 1020190004
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba miestnych komunikácií
Fakturovaná suma 4 464,08,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 1/2019
Dátum doručenia 07.02.2019
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o. (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 20190050
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.02.2019
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 8226053294
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.02.2019
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.321900061
Fakturovaný tovar alebo služba elektromateriál na verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 7,24,-
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 9/2019
Dátum doručenia 07.02.2019
Dodávateľ KP,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č. 139175989
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Fakturovaná suma 52,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 02/2019
Dátum doručenia 04.02.2019
Dodávateľ TOI TOI DIXI, Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 2019006
Fakturovaný tovar alebo služba Výkon záchranných prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita
Fakturovaná suma 2 250,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 05/2019
Dátum doručenia 01.02.2019
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č. 2019007
Fakturovaný tovar alebo služba Výkon záchranných prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita
Fakturovaná suma 1725,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 05/2019
Dátum doručenia 01.02.2019
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)