Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.5634191863
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 1,06 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.08.2021
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.5634142891
Fakturovaný tovar alebo služba Telekomunikačné služby
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.08.2021
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č.20210057
Fakturovaný tovar alebo služba Detské ihrisko + montáž
Fakturovaná suma 15000,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2021
Dátum doručenia 18.08.2021
Dodávateľ Intersystém EU s.r.o., Bytča (IČO: 46186123)
Identifikátor Faktúra č.20210119
Fakturovaný tovar alebo služba Výroba, dodávka a montáž dreveného kríža - cintorín
Fakturovaná suma 1 740,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.59/2021
Dátum doručenia 18.08.2021
Dodávateľ Trineko, s.r.o., Radoľa 189 (IČO: 51415305)
Identifikátor Faktúra č.20210118
Fakturovaný tovar alebo služba Výroba, dodávka a montáž lavičiek na cintorín
Fakturovaná suma 720,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.59/1/2021
Dátum doručenia 18.08.2021
Dodávateľ Trineko, s.r.o., Radoľa 189 (IČO: 51415305)
Identifikátor Faktúra č.212001993
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava a výmena futbalových sietí - ihrisko v Riekach
Fakturovaná suma 882,57 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.72/2021
Dátum doručenia 16.08.2021
Dodávateľ Firma KOŠÍK - siete, s.r.o., Nové Zámky (IČO: 36556858)
Identifikátor Faktúra č.3020210056
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - chodník
Fakturovaná suma 291,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 12.08.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2021111712
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok za uloženie odpadu
Fakturovaná suma 514,08 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 12.08.2021
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2021111711
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 554,82 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová zmluva
Dátum doručenia 12.08.2021
Dodávateľ T+T , a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.212001966
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu sietí - umelé ihrisko ZŠ Radoľa
Fakturovaná suma 182,32 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.69/2021
Dátum doručenia 11.08.2021
Dodávateľ Firma KOŠÍK - siete, s.r.o., Nové Zámky (IČO: 36556858)
Identifikátor Faktúra FV 2021/310
Fakturovaný tovar alebo služba Športové pomôcky pre stolnotenisový klub v obci ( poťahy, loptičky, taška, čistič....)
Fakturovaná suma 453,19 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.68/2021
Dátum doručenia 09.08.2021
Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)
Identifikátor Faktúra č.3020210055
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - protipovodňové opatrenia
Fakturovaná suma 341,24 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.62/2021
Dátum doručenia 09.08.2021
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)