Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.139220990
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky(Cintorín)
Fakturovaná suma 60,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 42/2020
Dátum doručenia 19.05.2020
Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o.,Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 2220200155
Fakturovaný tovar alebo služba Drť LP lomový kameň (skalka pri pošte)
Fakturovaná suma 125,40,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 19.05.2020
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s r. o., Kys. Nové Mesto (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 2007
Fakturovaný tovar alebo služba Audit r. 2019
Fakturovaná suma 2 500,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 18.05.2020
Dodávateľ Ing. Anna Kalinová, Zvolen (IČO: 30447500)
Identifikátor Faktúra č. 5564496152;5564440105
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 1,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.05.2020
Dodávateľ Orange Slovensko,a.s.,Bratislava (IČO: 35697270)
Identifikátor Faktúra č. 3020200028
Fakturovaný tovar alebo služba Miestne komunikácie, (chodník-Cintorín)
Fakturovaná suma 1 055,23,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 11.05.2020
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č. 8258554720
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.05.2020
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 2220200136
Fakturovaný tovar alebo služba Drť (Cintorín chodníky)
Fakturovaná suma 1 745,36,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 06.05.2020
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s r. o., Kys. Nové Mesto (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 2020 023
Fakturovaný tovar alebo služba Terénne opravy okolo chodníka na cintoríne v obci Radoľa
Fakturovaná suma 225,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda
Dátum doručenia 06.05.2020
Dodávateľ TONICAT,s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č. 20200254
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.05.2020
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Poistenie
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Peugeot
Fakturovaná suma 96,46,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 06.05.2020
Dodávateľ Komunálna poisťovňa, Bratislava (IČO: 31595545)
Identifikátor Faktúra č. 2020/054
Fakturovaný tovar alebo služba Toner
Fakturovaná suma 45,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 39/2020
Dátum doručenia 04.05.2020
Dodávateľ Ján Balát - COPYTECHNIK,Višňové (IČO: 40436705)
Identifikátor Faktúra č. 2020111058
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 405,24,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č. 2789/2016
Dátum doručenia 27.04.2020
Dodávateľ T+T,a.s.,Žilina (IČO: 36400491)