Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.170604369
Fakturovaný tovar alebo služba Predĺženie predplatného ,, Ročné print+digi"
Fakturovaná suma 29,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2017
Dátum doručenia 03.07.2017
Dodávateľ Neografia, a.s., Martin (IČO: 31597912)
Identifikátor Faktúra č.2120170109
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál - atletická dráha - areál ZŠ Radoľa
Fakturovaná suma 914,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.64/2017
Dátum doručenia 26.06.2017
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.2220170196
Fakturovaný tovar alebo služba Palivové drevo - Pľacový turnaj o pohár starostu obce
Fakturovaná suma 61,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.68/2017
Dátum doručenia 26.06.2017
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.139126951
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2017
Dátum doručenia 26.06.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.3416842611
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 106.94 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.06.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.00117268
Fakturovaný tovar alebo služba Trofeje s logom obce - futbalový turnaj ,,O pohár starostu obce"
Fakturovaná suma 87,90 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.61/2017
Dátum doručenia 23.06.2017
Dodávateľ LUTON, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra č.00117269
Fakturovaný tovar alebo služba Suveniry s logom obce
Fakturovaná suma 557,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.62/2017
Dátum doručenia 23.06.2017
Dodávateľ LUTON, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra č.1689854201-10-R
Fakturovaný tovar alebo služba Manuál verejného obstarávania v kocke - publikácia
Fakturovaná suma 76,62 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.65/2017
Dátum doručenia 23.06.2017
Dodávateľ Nakladateľstvo FÓRUM, s.r.o., Bratislava (IČO: 46490213)
Identifikátor Faktúra č.3171038747
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - stočné - OcÚ , ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 125,69 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.06.2017
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.2017110945
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 338,42 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Dátum doručenia 19.06.2017
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.20170776
Fakturovaný tovar alebo služba Požiarna revízia - športová hala
Fakturovaná suma 39,96 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.59/2017
Dátum doručenia 15.06.2017
Dodávateľ TEHAS, s.r.o., KNM (IČO: 36401269)
Identifikátor Faktúra č.5405561599
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 13.06.2017
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)