Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2017064
Fakturovaný tovar alebo služba Terénne úpravy areálu ZŠ Radoľa - kríky
Fakturovaná suma 336,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.114/2017
Dátum doručenia 03.11.2017
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., KNM (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č.2017030
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 302,81 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.67/2017
Dátum doručenia 03.11.2017
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č.321701363
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 107,42 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.111/2017
Dátum doručenia 02.11.2017
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.05132017
Fakturovaný tovar alebo služba Plastové kontajnery na TKO
Fakturovaná suma 1260,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.112/2017
Dátum doručenia 02.11.2017
Dodávateľ BINS, s.r.o., Nitra (IČO: 45510393)
Identifikátor Faktúra č.3020170041
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na úpravu areálu ZŠ Radoľa
Fakturovaná suma 147,32 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.115/2017
Dátum doručenia 31.10.2017
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.13/2017
Fakturovaný tovar alebo služba Geometrický plán
Fakturovaná suma 350,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2017
Dátum doručenia 25.10.2017
Dodávateľ Ing.Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)
Identifikátor Faktúra č.10170215
Fakturovaný tovar alebo služba Grafická príprava erbu Radoľa
Fakturovaná suma 48,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 70/2/2017
Dátum doručenia 24.10.2017
Dodávateľ Reklamný servis, spol.s r.o. (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č.1689960801-2-R
Fakturovaný tovar alebo služba Manuál verejného obstarávania v kocke (aktualizácia)- publikácia
Fakturovaná suma 76,62 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.21/2017
Dátum doručenia 23.10.2017
Dodávateľ Nakladateľstvo FÓRUM, s.r.o., Bratislava (IČO: 46490213)
Identifikátor Faktúra č.8102211641
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 117,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.10.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.10170214
Fakturovaný tovar alebo služba Zalamovanie Spravodajca Obec Radoľa 3/2017
Fakturovaná suma 192,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 70/1/2017
Dátum doručenia 19.10.2017
Dodávateľ Reklamný servis, spol.s r.o. (IČO: 36417033)
Identifikátor Faktúra č.2017111970
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 84,73 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Dátum doručenia 18.10.2017
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.5423178267
Fakturovaný tovar alebo služba SIM karta
Fakturovaná suma 0,07 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.10.2017
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)