Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 8209320040
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 100,74,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.05.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 2220180176
Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín (miestne komunikácie)
Fakturovaná suma 316,50,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 55/2018
Dátum doručenia 23.05.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 2220180177
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom vozidla s rukou vykládka materiálu -(miestne komunikácie)
Fakturovaná suma 64,80,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 56/2018
Dátum doručenia 23.05.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor PZP na rok 2018
Fakturovaný tovar alebo služba PZP na rok 2018 - Dacia Dokker
Fakturovaná suma 86,76,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 22.05.2018
Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor PZP na rok 2018
Fakturovaný tovar alebo služba PZP na rok 2018 - príves
Fakturovaná suma 16,08,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Poistná zmluva
Dátum doručenia 22.05.2018
Dodávateľ UNIQA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Faktúra č. 20180108
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava tlačiarne a prenastavenie výpadku siete, IP adries, 2 ks tlačiarne HP MFP 281, SHARP AR-6023+inštalácia driverov
Fakturovaná suma 36,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 53/2018
Dátum doručenia 21.05.2018
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č. 2220180159
Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín na (miestne komunikácie)
Fakturovaná suma 370,55,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 54/2018
Dátum doručenia 21.05.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 2120180077
Fakturovaný tovar alebo služba Drť Varín (miestne komunikácie)
Fakturovaná suma 378,07,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 54/2018
Dátum doručenia 21.05.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č. 201811
Fakturovaný tovar alebo služba Audítorské overenie ÚZ podľa zml. čl.II.a) a b) za r. 2017
Fakturovaná suma 940,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.05.2018
Dodávateľ Ing. Darina Palatická, Mojmírovce (IČO: 33713961)
Identifikátor Faktúra č. 2018110824
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 352,15,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Dátum doručenia 17.05.2018
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 1813004904
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 517,14-,€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 44/2018
Dátum doručenia 17.05.2018
Dodávateľ ANMIMA, s.r.o., Žilina (IČO: 44359594)
Identifikátor Faktúra č. 5454242237
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 0,02,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.05.2018
Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Bratislava (IČO: 35697270)