Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č. 2018046
Fakturovaný tovar alebo služba Úprava okolia ihriska, príprava plochy na výstavbu zelene
Fakturovaná suma 375,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.122/2018
Dátum doručenia 10.10.2018
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č. 2018842
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava plynového kotla, dodávka a montáž termostatu
Fakturovaná suma 98,70,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.123/2018
Dátum doručenia 10.10.2018
Dodávateľ SIDOR s.r.o., Kysucké Nové Mesto (IČO: 50192442)
Identifikátor Faktúra č. 321801393
Fakturovaný tovar alebo služba Trubica CF-L36W/840
Fakturovaná suma 31,37,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.124/2018
Dátum doručenia 10.10.2018
Dodávateľ KP,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.2018/417
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál (stolnotenisový klub)
Fakturovaná suma 453,-
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 113/2018
Dátum doručenia 09.10.2018
Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)
Identifikátor Faktúra č. 201833
Fakturovaný tovar alebo služba Audítorske overenie KÚZ podľa zmluvy čl.II.pís.c) za rok 2017
Fakturovaná suma 295,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.10.2018
Dodávateľ Ing. Darina Palatická, Mojmírovce (IČO: 33713961)
Identifikátor Faktúra č. 8217972039
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 20,71,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.10.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č. 20180706
Fakturovaný tovar alebo služba Mandátna zmluva poskytovanie právnych služieb
Fakturovaná suma 72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.10.2018
Dodávateľ Advokátska kancelária JUDr. Peter Strapáč, PhD., s.r.o. ,Čadca (IČO: 50473522)
Identifikátor Faktúra č. 2018043
Fakturovaný tovar alebo služba Zemné práce na výstavbu vodovodu - KOSCELISKO
Fakturovaná suma 4 740,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 88/2018
Dátum doručenia 02.10.2018
Dodávateľ TONICAT, s. r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Identifikátor Faktúra č. 321801219
Fakturovaný tovar alebo služba Elektromateriál (verejné osvetlenie)
Fakturovaná suma 57,35,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 112/2018
Dátum doručenia 02.10.2018
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č. 3018314471
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - Doxx
Fakturovaná suma 1 845,98,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.09.2018
Dodávateľ DOXX stravné lístky, spol. s r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č. 2018031
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 329,86,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 107/2018
Dátum doručenia 24.09.2018
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Identifikátor Faktúra č. 8217335871
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 102,40,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.09.2018
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)