Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.OPS/2315/2017
Fakturovaný tovar alebo služba Poplatok banky - ročné vedenie účtu
Fakturovaná suma 55,52 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.01.2018
Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Žilina (IČO: 31575951)
Identifikátor Faktúra č.3171090131
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné - stočné - Byt 341 , OcÚ, Cintorín
Fakturovaná suma 180,72 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.01.2018
Dodávateľ SeVaK , a.s. Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.170100079
Fakturovaný tovar alebo služba Zapojenie kamerového monitorovacieho systému v obci Radoľa
Fakturovaná suma 1000,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.119/2017
Dátum doručenia 29.12.2017
Dodávateľ AnTechNet, s.r.o., KNM (IČO: 36361780)
Identifikátor Faktúra č.7106005287
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 83,87 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 28.12.2017
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.20170049
Fakturovaný tovar alebo služba Vypracovanie projektovej dokumentácie - infraštruktúra obce Radoľa
Fakturovaná suma 1500,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.55/2017
Dátum doručenia 27.12.2017
Dodávateľ DRAFT Studio, s.r.o., Žilina (IČO: 47445165)
Identifikátor Faktúra č.3017315399
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky - DOXX
Fakturovaná suma 373,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.12.2017
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol., s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.20/2017
Fakturovaný tovar alebo služba Geometrický plán
Fakturovaná suma 3 420,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.124/2017
Dátum doručenia 21.12.2017
Dodávateľ Ing.Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)
Identifikátor Faktúra č.20170502
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby
Fakturovaná suma 397,62 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.137/2017
Dátum doručenia 21.12.2017
Dodávateľ Stanislav Sádecký PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Identifikátor Faktúra č.170511
Fakturovaný tovar alebo služba MSD Radoľa 01 - ročný aktualizačný poplatok
Fakturovaná suma 360,- €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.12.2017
Dodávateľ MAPA Slovakia Digital, s.r.o., Bratislava (IČO: 45325600)
Identifikátor Faktúra č.2017112388
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 3400,55 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Rámcová dohoda č.2789/2016 o zbere a preprave komunálneho odpadu
Dátum doručenia 21.12.2017
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.00117647
Fakturovaný tovar alebo služba Propagačné produkty s logom obce Radoľa
Fakturovaná suma 671,76 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.135/2017
Dátum doručenia 20.12.2017
Dodávateľ LUTON, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00591467)
Identifikátor Faktúra č.3020170049
Fakturovaný tovar alebo služba Materiál na výstavbu chodníka v obci Radoľa
Fakturovaná suma 3231,12 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.136/2017
Dátum doručenia 20.12.2017
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)