Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.7237484790
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka zemného plynu
Fakturovaná suma 1 114,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.04.2012
Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra č.20120077
Fakturovaný tovar alebo služba Toner HP
Fakturovaná suma 34,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2012
Dátum doručenia 02.04.2012
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.18/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Prevoz a ukladanie kameňa - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma 3 188,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2012
Dátum doručenia 30.03.2012
Dodávateľ Anton Ďurana - TONICAT, KNM (IČO: 37624946)
Identifikátor Faktúra č.19/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Doprava - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma 120,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 36/2012
Dátum doručenia 30.03.2012
Dodávateľ Anton Ďurana - TONICAT, KNM (IČO: 37624946)
Identifikátor Faktúra č.3020120003
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál+ochranné prac. pomôcky - Sála OcÚ
Fakturovaná suma 142,61 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2012
Dátum doručenia 30.03.2012
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2012018
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK
Fakturovaná suma 260,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 30.03.2012
Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)
Identifikátor Faktúra č.2012015
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK
Fakturovaná suma 390,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 30.03.2012
Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)
Identifikátor Faktúra č. FVS12-0001
Fakturovaný tovar alebo služba Dovoz kameniva z lomu - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma 1 776,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 25/2012
Dátum doručenia 30.03.2012
Dodávateľ SM Group, s.r.o., KNM
Identifikátor Faktúra č. FVS12-0002
Fakturovaný tovar alebo služba Lomový kameň - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma 2 564,35 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25-1/2012
Dátum doručenia 30.03.2012
Dodávateľ SM Group, s.r.o., KNM
Identifikátor Faktúra č.20120109
Fakturovaný tovar alebo služba Práca odborného garanta - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma 950,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2011
Dátum doručenia 29.03.2012
Dodávateľ Ing.Michal Miškovič, Žilina
Identifikátor Faktúra č.20120113
Fakturovaný tovar alebo služba GPS zameranie objektov (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma 300,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2011
Dátum doručenia 29.03.2012
Dodávateľ Ing.Michal Miškovič, Žilina
Identifikátor Faktúra č.1201005
Fakturovaný tovar alebo služba Guľatina - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma 990,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.30/2012
Dátum doručenia 29.03.2012
Dodávateľ František Hruška, Rudina