Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.10/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 7,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 27.03.2012
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ (IČO: 37812564)
Identifikátor Faktúra č.20120105
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby
Fakturovaná suma 322,92 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2012
Dátum doručenia 27.03.2012
Dodávateľ Stanislav Sádecký PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Identifikátor Faktúra č. 2012006
Fakturovaný tovar alebo služba Audítorske overenie účt.závierky a úzávierky za r.2011
Fakturovaná suma 1 060,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 26.03.2012
Dodávateľ Ing.Darina Palatická, Mojmírovce (IČO: 33713961)
Identifikátor Faktúra č.7202812581
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 72,08 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.03.2012
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.17/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Doprava - kameň (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma 960,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 26/2012
Dátum doručenia 22.03.2012
Dodávateľ Anton Ďurana - TONICAT, KNM (IČO: 37624946)
Identifikátor Faktúra č.16/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Ukladanie kameňa pomocou mechanizmu (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma 1 206,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 27/2012
Dátum doručenia 22.03.2012
Dodávateľ Anton Ďurana - TONICAT, KNM (IČO: 37624946)
Identifikátor Faktúra č.4012001283
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber - február 2012
Fakturovaná suma 123,13 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.03.2012
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2012027
Fakturovaný tovar alebo služba Pracovné rukavice - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 32/2012
Dátum doručenia 13.03.2012
Dodávateľ Milan Papučík, STAVEBNINY, Rudina (IČO: 37623222)
Identifikátor Faktúra č.2012028
Fakturovaný tovar alebo služba Pracovný materiál - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma 46,35 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2012
Dátum doručenia 13.03.2012
Dodávateľ Milan Papučík, STAVEBNINY, Rudina (IČO: 37623222)
Identifikátor Faktúra č. 2012029
Fakturovaný tovar alebo služba Pracovné náradie - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma 116,28 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 34/2012
Dátum doručenia 13.03.2012
Dodávateľ Milan Papučík, STAVEBNINY, Rudina (IČO: 37623222)
Identifikátor Faktúra č.2012/40
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava podlahy vo volebnej miestnosti
Fakturovaná suma 78,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.24/2012
Dátum doručenia 12.03.2012
Dodávateľ Miloslav Dubeň, Stavbyt, Radoľa 315
Identifikátor Faktúra č.11202082
Fakturovaný tovar alebo služba Toaletná kabínka - Cintorín 3/2012
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 23/2012
Dátum doručenia 09.03.2012
Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)