Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2012002
Fakturovaný tovar alebo služba Pracovné náradie
Fakturovaná suma 400 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5/2012
Dátum doručenia 16.01.2012
Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY, Rudina (IČO: 37623222)
Identifikátor Faktúra č. 20120008
Fakturovaný tovar alebo služba Notebook
Fakturovaná suma 498,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.1/2012
Dátum doručenia 13.01.2012
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.139015400
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.96/2012
Dátum doručenia 22.10.2011
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.2011000128
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 450,39 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.08.2011
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2011000126
Fakturovaný tovar alebo služba Odber plynu pre budovu OcÚ a ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 1 091,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.08.2011
Dodávateľ SPP, a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra č.2011000119
Fakturovaný tovar alebo služba Odvodnenie potoku a spevnenie svahu, zberná šachta
Fakturovaná suma 4 680,05 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 40/2011
Dátum doručenia 21.07.2011
Dodávateľ Riss Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.022012
Fakturovaný tovar alebo služba Hudobná produkcia - Turnaj ,,O pohár starostu obce" - Kortina
Fakturovaná suma 900,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.67/2012
Dátum doručenia 18.07.2011
Dodávateľ Ing.Stanislav Krajčí, Žilina
Identifikátor Faktúra č.2011000106
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia TKO
Fakturovaná suma 1 478,05 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.07.2011
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2011000102
Fakturovaný tovar alebo služba Odber plynu pre budovu OcÚ a ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 1 091,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 04.07.2011
Dodávateľ SPP, a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra č.2011000096
Fakturovaný tovar alebo služba Odber vody pre budovu ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 1 155,84 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 30.06.2011
Dodávateľ SeVaK, a.s.Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.2011000095
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava rigola, vyčistenie a oprava priepustu - povodňové škody z r.2010
Fakturovaná suma 3 530,86 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.39/2011
Dátum doručenia 29.06.2011
Dodávateľ Riss Plus, s.r.o, KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2011000092
Fakturovaný tovar alebo služba Odber vody - budova OcÚ a cintorín
Fakturovaná suma 1 223,36 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 28.06.2011
Dodávateľ SeVaK, a.s., Žilina (IČO: 36672297)