Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2011000028
Fakturovaný tovar alebo služba Odber plynu pre budovu OcÚ a ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 1 091,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 01.03.2011
Dodávateľ SPP, a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra č.2011000023
Fakturovaný tovar alebo služba Plastové nádoby na komunálny odpad
Fakturovaná suma 1 209,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.8/2011
Dátum doručenia 23.02.2011
Dodávateľ TAUBER SK, spol.s.r.o., Bratislava
Identifikátor Faktúra č. 2011000015
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 2 210,07 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.02.2011
Dodávateľ T+T,a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2011000010
Fakturovaný tovar alebo služba Ober plynu pre budovu OcÚ a ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 1 091,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.02.2011
Dodávateľ SPP, a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra č.2011000008
Fakturovaný tovar alebo služba Odber plynu pre budovu OcÚ a ŠK Radoľa
Fakturovaná suma 1 750,13 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 26.01.2011
Dodávateľ SPP, a.s Mlynské Nivy 44/a, Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra č. 2011000005
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky pre zamestnancov obce
Fakturovaná suma 1 445,98 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 20.01.2011
Dodávateľ DOXX - Stravné lístky, spol.s.r.o., Kálov 365, Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.2011000001
Fakturovaný tovar alebo služba Odber plynu pre budovu OcÚ
Fakturovaná suma 1 042,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.01.2011
Dodávateľ SPP, a.s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra č.2012018
Fakturovaný tovar alebo služba Generátor UNITEDPOWER
Fakturovaná suma 249,90 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.62/2012
Dátum doručenia 28.06.2010
Dodávateľ Michal Chládek-AGRODOM, KNM
Identifikátor Faktúra č.23/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 8,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 25.06.2010
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ (IČO: 37812564)
Identifikátor Faktúra č.2012013
Fakturovaný tovar alebo služba Kosačka bubnová+ochranný štít
Fakturovaná suma 879,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 55/2012
Dátum doručenia 04.06.2010
Dodávateľ Michal Chládek-AGRODOM, KNM
Identifikátor Faktúra č.4442039188
Fakturovaný tovar alebo služba Pripojenie k sieti - kamerový systém
Fakturovaná suma 82,48 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.06.2009
Dodávateľ SSE, a.s., Žilina (IČO: 36403008)
Identifikátor Faktúra č. 1010954201
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 30,72,-€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 30.03.1972
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.,Bratislava (IČO: 35763469)